můžeme milovat třebas celé Univerzum...

23.02.2019 18:59

Milovaní,

po několikadenní cestovatelské odmlce se opět ozývám...a všechny vás ze srdce pozdravuji:-)))

Je mnoho událostí, které se den co den v našich životech odehrávají...a je moudré si hlouběji uvědomit, kolik našich přístupů k nim se proměnilo, a které si ještě zaslouží věnovat jim pozornost...

Už několik let si zapisuji do svého oblíbeného kalendáře krátké poznámky o svých každodenních prožitcích. S poznámkami si pak pracuji a uvědomuji si pak lépe své posuny, případně témata, která se mně do života stále dokola vracejí...

I dnes se mně dostalo velkého poučení... ráno jsem s chutí vyrazila na mou oblíbenou, několikakilometrovou obchůzku do přírody... Jakou krásou a kolika dary nás příroda zahrnuje...pomyslela jsem si a pozdravila jsem se s vodní hladinou, kterou jsem právě míjela..."Děkuji ti Vodo, že jsi se k nám opět vrátila"...proběhlo mně myslí  a zároveň jsem přitom zacítila silnou vlnu vděčnosti...poděkování po dlouhém období sucha, které tak povážlivě ohrozilo přírodní děje v naší krajině je na místě...

Každodenní rituál - poděkování matce Zemi, Nebesům, Přírodě, Živlům, Slunci, Měsíci, všem živým bytostem, všem průvodcům!

V tu chvíli jakoby mě "polilo"...je sice krásné žít s uvědoměním, že nic na světě není samozřejmostí...avšak uvědomuji si dostatečně vděčně a pokorně i ostatní dary, kterých se mně dostává? Nezapomínám za ně děkovat, ač mně nejsou vždy blízké a ne vždy s nimi rezonuji? Jednoduše řečeno -  vyvolávají ve mně neklid , který je de facto určitou formou mého boje s něčím či s někým... Cítila jsem se zaskočena sama sebou...a v ten okamžik mně došlo, že aktuálně existuje v mém životě ještě pár témat, ve kterých tak trochu s ními "bojuji...", nedokáži je vždy přijat zcela bez podmínek, v čisté Lásce...Co jiného mně naznačuje moje nepokojná mysl, která čas od času ještě vytváří emoce nepřijetí  některých situací... 

V tu chvíli jsem pohlédla do trávy na opuštěný hlemýždí domeček, nepřehlédnutelný nádhernou kresbou spirály... symbol Moudrosti - odpověď na mé aktuální uvědomění - odpověď, která přišla poté, co jsem si ráno vytáhla jednu z karet z mého oblíbeného Oshova tarotu s názvem - "Bojování"...Cožpak snad s někým bojuji? Už dávno ne, napadlo mě...Skutečnost je ale jiná a její uvědomění se skrývá na mnohem jemnějších úrovních...

Cokoliv, co ještě nepříjímám...není ničím jiným, nežli bojem proti něčemu či někomu, co se vymyká  představě o mé pravdě...

V tu chvíli jsem se uklidnila, neboť mně bylo dáno vidět celou situaci z nadhledu, z perspektivy Vyšší Moudrosti...

A tak jsem celou krátkou ranní epizodu zakončila upřímnou prosbou o odpuštění a poděkováním za uvědomění si všech souvislostí.

Můžeme milovat třebas celé Univerzum... pokud však nejsme schopni stejně bez podmínek milovat své bližní, pak naše Láska není opravdová!!!

Záhy se mně dostalo ještě jednoho potvrzení...a to, když jsem hlemýždí ulitu přinesla domů jako dárek k narozeninám pro naši malou Sofi a položila ji doma na schody...z domečku vytekla voda a rozlila se do loužičky ve tvaru překrásné holubice...

Děkuji všem milovaným průvodcům za jemné poučení a láskyplné šťouchnutí, na čem mohu ještě popracovat...

A děkuji i vám, že jste...Srdcem Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova