lehounce...

01.03.2015 08:43

Sním sen Lásky.

Nekonečné...

Sním sen Srdce.

Vznešeného...

Sním sen Úcty.

K Člověku...

Sním sen Svobody,

Moudrosti a Vody.

Všeobjímající...

Sním. Tvořím. Žiju.

Lehounce...


***