laskavě...

18.03.2018 19:48

Milovaní,

ze srdce vás všechny zdravím.

Ze Srdce, s Láskou... jak často vyslovujeme tato slova a kolik tváří ve skutečnosti mají. Přesně tolik, kolik vědomí máme ti, kteří je vyslovujeme...

Zamysleme se spolu, jaký význam mají slova, která používáme ve vztahu k sobě a v běžném styku s lidmi a jaký dopad mají na náš život.

ZE SRDCE – pozdravy ze srdce, přání ze srdce anebo jakákoliv jiná laskavá prohlášení adresovaná sobě či druhým… Cítím, že každé laskavé přání spojené s čímkoliv má smysl. A dokonce, i když někde hluboko v mysli ještě přechováváme k lidem, k sobě, či člověkovi, které oslovíme „ze Srdce“ a "s Láskou"...nějaké pochybnosti, nějaký druh oddělení, prostor, který ještě ovládá více naše mysl nežli srdce.

Nevadí, přece se všichni vyvíjíme a každá dobrá vůle a akt propojení, byť ještě nejsou zcela čisté, mají smysl vlnit se v éteru. Dávejme si vyšší vize! Jednoho dne se naplní, neboť každá myšlenka, se kterou pracujeme a zabýváme se jí, dostává znova a znova dávku energie, která skutečnost, jež je za vysloveným slovem, myšlenkou nebo činem, posouvá do stavu naplnění.

Milovaní, tvořme stále odvážnější a velkorysejší, laskavé vize ZE SRDCE A S LÁSKOU, o sobě i o druhých. A mějme odvahu zacházet s takovými vizemi, o kterých jsme dříve jenom snili… Připadali jsme si tehdy nízcí, malí, bezvýznamní a nejrůznějšími způsoby nedokonalí. Pravda je jiná. OCEŇME SE! OCEŇME DRUHÉ!Jsme Bytosti Velkého Formátu, Láskyplné Bytosti, jejichž pravdivou podstatou je Čisté Bytí, za kterým je jen a jen Velikost, Krása a Moudrost!

Nezapomínejme na to, a pokud nás ovládne cokoliv, co se rozchází s touto jedinou skutečností, ztišme se a naslouchejme, co nám šeptá Universum.

Najděme si čas pro ztišení a meditaci… Posvátné okamžiky našeho sjednocení, které přitom zažijeme, nás navrátí k našemu Pravému Původu a připomenou nám, i uprostřed časů nelehkých, KDO OPRAVDU JSME...

Odhalme tuto nádhernou hádanku o sobě a ŽIJME SVŮJ ŽIVOT LASKAVĚ, ZE SRDCE, S NEJVĚTŠÍ POSVÁTNOSTÍ, JAKÉ JSME SCHOPNI!!!

Objímám vás všechny, ze Srdce a s Láskou Věra.

KRÁSNÉ JARO, MILOVANÍ!!!

 

Obr. www.google.cz