KYTAROTERAPIE - astrologie se Štěpánem Rakem...

29.10.2014 19:42

14.Kytaroterapie Rak Štěpán.doc (90112)

.....

KYTAROTERAPIE - TÓNY HVĚZD

Astrologie se Štěpánem Rakem

15. 11. - 17. 211. 2014 - KOUTY NAD DESNOU (okr. Šumperk) - hotel DLOUHÉ STRÁNĚ

 

    Co je psáno, to je dáno, říkal mi už za mých dětských let můj táta. A v mnohém měl pravdu. Napišme si prostě čísla 2---0---1---5 a třeba je i sečtěme. Tedy 2 + 0 + 1 + 5 = 8. Co z toho můžeme vyčíst? Především to, že rok 2015 dávající ve svém součtu explozivní, dominantní ale i originální osmičku, jež jsouc pod vládou Uranovou, nabízí mnohé nečekané změny a třeba i kotrmelce... Sám letopočet sestávající z často fanatické dvacítky a svéhlavé patnáctky též slibuje mnohé. Po stránce čistě astrologické pak vstup do tohoto roku jednu vteřinu po půlnoci z 31. 12. 2014, ukazuje také mnoho pozoruhodných energetických proudů, jímž máme být v příštím roce vystaveni.

 

    Leč jak praví moudrost dávných astrologů - žádný, ba ani ten nejpříkřejší aspekt v našem horoskopu nemůže člověka obdařeného Božím darem SVOBODNÉ VŮLE zahubiti, aniž by sám chtěl dobrovolně zemříti... Nebojme se tudíž ničeho, ba právě naopak - těšme se už nyní z velkých a nečekaných dobrodružství, jež nám všechna přinesou ve svém výsledku blaho, nebudeme - li jim stavět do jejich přirozeného toku hráz vlastní svéhlavosti, zisku, či mocichtivosti. A v tomto všem nám bude mocnou průvodkyní Múza umění hudebního, jejíž síla spočívá především v zušlechtění ducha.

 

    Již biblický král David byl znám tím, že krom svých jiných schopností byl obdařen i darem léčit a uzdravovat pomocí hudby. Užíval k tomu tehdejší drnkací nástroj typu lyry či harfy a pak - a to především, lidského hlasu. Drnkací nástroje, včetně dnešní kytary, mají jednu společnou vlastnost a tou je unikátnost tvoření tónu. Ten po rozeznění rychle dostoupí dynamického vrcholu, aby posléze nenávratně a poměrně rychle zeslábl a odešel zcela. To je na jednu stranu nevýhoda, avšak na straně druhé i velká přednost. Je-li totiž výsledný tón krásný, zatoužíme jej ihned slyšet znova a znova. V tom je podoba se šťastnými okamžiky v našem životě. I ty bychom nejraději prožívali nekonečně dlouho. A zde se nabízí jakási paralela s lidským životem. I ten se po zrození rozvíjí, aby posléze uvadal až do úplného odchodu a málokomu se chce jej lehce opustit. Tato podobnost s tónem drnkacího nástroje mne přivedla k myšlence pomocí krásných tónů přinášet ozdravné energie hojící duši i tělo. A k tomu přidejme i nejstarší hudební nástroj - náš hlas. Ten je naopak obdařen schopností vytvářet dlouhý tón a nejrůzněji s ním pracovat. Spojením těchto dvou kvalit - tedy "krátkodechého" ale citově a emotivně nabitého tónu drnkacího nástroje, a doslova dlouhodechého zázraku lidského hlasu, vytváří nevídanou symbiózu, jejímž výsledkem může být léčivá energie hudby.

 

    Pan profesor Štěpán Urban mne učil, že v každém z nás je obsaženo všech 12 znamení Zvěrokruhu a to doslova od hlavy až k patě. Tedy od tóniny F dur/ moll provázející Berana a tudíž i naši mysl až po Ryby, tedy doslova naši patu, kterým přináleží tónina B dur/ moll. Prozradil mi také, že každé jednotlivé znamení má svou tóninu. Jak známo tónin máme 12 stejně jako znamení Zodiaku. A jelikož každému znamení Zvěrokruhu náleží vláda nad tím či oním orgánem, nebo součástí našeho těla, je nasnadě, že i tóniny náležející jednotlivým znamením, mají rovněž ve svém "popisu práce" úkol léčit a uzdravovat problémy ve zmíněných oblastech.

 

     Proto se v hodinách semináře KYTAROTERAPIE soustředíme jak na krásu a kouzlo tónu kytary, tak i na sílu jeho spojení s duchovními kořeny lidského hlasu. Na mantrách v jednotlivých tóninách se posléze můžeme osobně přesvědčit o blahodárném účinku těchto cvičení jak na naše tělo, tak i na duševní harmonii, jež je základem pevného zdraví. Nedílnou součástí semináře je i základní seznamování se s kosmickou podstatou jednotlivých znamení Zvěrokruhu v souvislosti s příslušnou tóninou tomu či onomu znamení náležející. Tyto "toulky po hvězdách" jsou navíc provázeny i písněmi a baladami z mého pořadu ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU, jež dokreslují celkový rámec našeho setkání.

Navíc jako bonus nabízím i svůj celovečerní kytarový recitál, jímž první den semináře zakončím. Věřím, že si každý najde své léčivé tóny, neboť jen my sami nejlépe víme, kde nás bota tlačí...

 

Moc se na vás těším.

Štěpán Rak (a pořadatelé)

P.S. Další kurzy a semináře najdete na www.centrumkruh.cz