kurz PRAVDA V NÁS...

18.01.2019 21:00

JAKUB STŘÍTEZSKÝ...

Co kdybyste jednali podle toho, co chcete a co vám dělá dobře? Co kdybyste upřednostnili sebe sama? Bylo by to sobecké, osvobozující, naplňující, nezodpovědné či děsivé?

 

Sledujte, kolik myšlenek, názorů a rozporuplných pocitů s tímto tématem přichází :) Jak moc si pořád namlouváme, že bychom měli udělat to či ono, že bychom měli být zodpovědným partnerem/matkou/dcerou/otcem/synem, zde bychom měli pomoci, něco udělat či neudělat. Všechny ty způsoby, jakými nás mysl dokáže vmanévrovat do situace, kdy jednáme v rozporu s tím, co cítíme, chceme, či co nám říká naše tělo. Všechny ty triky, jakými nás naše osobní virtuální realita (mysl) manipuluje v honbě za tím, čeho dosáhneme jen když budeme riskovat a neposlechneme. 

 

Například když někdo léta studuje na vysoké škole a čím dál více si uvědomuje, že ho to vůbec nenaplňuje, a postupně mu dochází, že dělá kvůli rodičům... Když tento člověk přestane studovat půl roku před státnicí, tak mu rád zatleskám. Vyrůstáme v domnění, že to, co ostatní (hlavně rodiče) považují za důležité je opravdu důležité. Teprve skrze bolestivé zkušenosti zjišťujeme, že to tak být nemusí, anebo alespoň ne pro nás. Vzepřít se tlaku společnosti a rodiny vyžaduje velkou odvahu a jakékoli klopýtnutí bude posuzováno za důkaz toho, že bychom měli být poslušní a dělat co je rozumné, zatímco úspěch může být stejnou měrou opomíjený či komentovaný slovy, že se nám to stejně jednou nevyplatí.

 

V psychologii se mluví o zabití svých rodičů. Tím je myšleno zabití těch hlasů v nás, které jsme si za léta dospívání zvnitřnili a které nám radí dělat věci zodpovědně, rozumně, tak jak se má, hezky podle šablony. Tyto hlasy představují autoritu, které jsme byli nucení odevzdat svou sílu. Vnější autoritu, která nám říká, co je a není správné a jak máme žít svůj život. Ve vnějším světě se s tím také potkáváme, když si o druzích myslíme, že jsou lepší než my, že ví, jak se máme zachovat a jak má život vypadat. Když se před někým klaníme, snažíme zavděčit, zoufale hledáme radu, aniž bychom naslouchali sami sobě. V nás samých se však odehrává totéž a mnohem zákeřněji, protože si tyto zvnitřněné hlasy vnějších autorit většinou neuvědomujeme. Jsou podvědomé, tady často mimo naši vědomou mysl, a přitom na nás mají ohromný vliv...

 

 

 

 

Human design ukazuje cestu k naší „vnitřní autoritě“, našemu hlasu pravdy, měřítku, o které se můžeme vždy opřít, pevnému základu, na který se můžeme spolehnout ve všech situacích. Ukazuje, jak tomuto hlasu naslouchat a jak rozpoznat, když jsme mimo svůj střed a použít to jako připomínku k návratu k nám samým. Human design toto dokáže velmi přesně popsat a podpořit vás v tomto zásadním posunu od vnějších autorit k té jediné funkční – té vaší vnitřní. Je to velká úleva a velké dobrodružství :)

 

Kurz Pravda v nás je celý zaměřený na tento život měnící posun.

Začíná 7.2. a více informací + přihlášku naleznete zde.

 

Ať se nám daří nacházet pravdu v sobě.

 

Jakub Střítezský

Zdroj: www.humandesign.cz