KULTIVAČNÍ PRÁCE...

24.06.2018 18:10
LENKA SÝKOROVÁ/POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ...
 
Vážení Milovaní,
 
věříte, že se tento rok rozvíjí rychlostí světla? Život je tajemstvím a existuje mnoho věcí, které dosud nechápeme o realitě našeho osobního Vzestupu. Mnoho dobrovolných duší již zvládlo Božskou neutralitu, pokud jde o změny, ne všechny jsou příjemné. Lidé stále sledují chaos a iluzi, což se stalo normou. Procházíme rozbouřenou bouří a je nutné nacházet neustále vnitřní klid bez ohledu na okolnosti.
 
Červen je více o vnitřních změnách než vnějších. Jsme svědky vnitřní práce, která musí být udělána a která rozzařuje naše Světlo mnohem více. Jakmile odlehčíme všechny zátěže, cítíme mnohem lehčí energie. Naše srdce je dárcem magnetické a elektrické energie, která musí proudit v nekonečné smyčce (symbol nekonečna). Pokud to, co se děje kolem nás nebo v kolektivu, v nás už nic nespouští, dosáhli jsme svobody a zároveň jsme vně tuto energii osvobodili do Lásky. To je Láska k duši druhého člověka, bez podmínek. 
 
Čím vyšší jsou frekvence, tím vyšším Světelným kanálem jsme. Mnoho lidí je nyní vedeno zvýšit svoji životní sílu, své vyjádření a vitalitu. Zmínila jsem se v minulých zprávách, že jsme nyní zpomalování, a tak více času trávíme relaxací na slunci nebo u vody, protože naše tělo a orgány jsou 24/7 pod energetickým tlakem. V kontextu minulých let přichází na planetu velmi vysoké Světlo, je to velmi intenzivní rok pro tělo, jehož zprávám důvěřujeme, protože jedině toto je úroveň chápání, která nás posune v další účasti na Vzestupu.
 
Musí se rozpustit víra, že náš další život můžeme stavět na 3D zkušenostech, na 3D vzpomínkách. Abychom se mohli posunout výše, musí se zcela rozpustit toto přesvědčení. Pokud se držíte mentálně Vzestupu, pak se vám cesta může zdát nudná, protože jste kolem sebe postavili zeď, přes kterou nevidíte, jak obrovské a krásné změny se dějí. Ano máte určitou představu o změnách, ale ne z hlediska duchovní alchymie. Jdeme mnohem hlouběji do jádra své podstaty tak, že postupujeme až ke kořenům. V podstatě zapouštíme nové kořínky našeho pravého pravdivého Já. Vytváříme základy zcela nového dosud nepoznaného způsobu bytí na Zemi. Ladíme se na mnohem větší význam makroúrovní přes naše osobní mikroúrovně. Takže to, co nyní potřebujeme více pochopit je, abychom mohli vystoupit i na další schod neviditelného schodiště, je plně důvěřovat svému osobnímu procesu, a kultivovat tělo, protože chápat multidimenzionálně je zcela jiné než chápat lineárně a vůbec proces Vzestupu není možné pochopit mentálně.
 
Vše se tak rychle mění, vidím to i na svém těle, a protože cvičím každý podvečer jógu, tělo se krásně harmonizuje uvnitř i vně. Nicméně v těžkých časech, kdy tělo dělá hlubokou změnu, je těžší důvěřovat, že vše se děje správně. Zmínila jsem se v některé z minulých aktualizací o mé roční dermatitidě a vypadání vlasů. Vzestup vyžaduje absolutní kapitulaci a vzdání. Narostou mi nové vlasy? Bude mé tělo v pořádku? Jak si budu vydělávat na živobytí? …..atd. atd. Dokud se budete držet strachu a nevzdáte se, jak se chcete udržet v proudu vzestupných vln? Je to velká důvěra tělu a vnitřnímu Duchu, že pokud se život otočí vzhůru nohama, má to svůj význam, ale nemůžeme vytvářet tlak na tělo a na proces. Pro vaše okolí je to často velmi nepochopitelné. Jsou to velmi intimní a citlivé změny a velmi zraňující skutečnosti. Osobně jsem se strachu o živobytí musela vzdát mnohokrát. A to je jeden ze základních strachů, které se objevují. Takže Božská důvěra!
 
Když jdete „dolů“ do své duše, jdete nahoru ve svém procesu. Duch se spouští do hloubi základní podstaty života, aby mohlo dojít k sjednocení – integraci. Jako když se staví dům, vytváříme nové základy z ničeho – z nulového bodu. Tak dochází k přepisu starého Já. Svět nemůže zůstat tak, jak ho vidíme nyní a my nemůžeme zůstat stejní jako před 6 lety. Naše podstata se mění na podstatu Stvořitele – Zdroje. Individuální Tvůrce, který roste ze své nové podstaty. Jsme součástí přírodního designu, který je surový a živý. Stáváme se kněžkami a kněžími Nové doby. Božský Světelný člověk. Prototyp Božského člověka, jehož podstata je založena na alchymistickém vztahu (sjednocení svazku vnitřní muž a vnitřní žena, kteří vytváří ze semene třetí energii). Jinými slovy Božský Otec, Božská Matka, Syn Otce-Matky-Boha). Skrze tuto Božskou dokonalost je tvořeno naše nová Já – nový Světelný člověk. To je základní podstata tvoření, šablona, která sestupuje do nás – podstata a Vědomí Elohim vstupuje do nás.
 
Jakmile se oddáme vnitřnímu procesu, naše vlastní léčivé schopnosti rostou. Dokud nevěříme, že máme potenciál sebe léčení, nebude dosaženo úplného uzdravení, také fyzického těla. Myšlenky, že chceme někoho léčit, se musí přepracovat na své vlastní léčení sebe sama. Většina lidí, kteří léčí, používají tento způsob jako potřebu. Opravdové uzdravení se může projevit jen s použitím vlastní životní síly. Jakmile naše sebevědomí a Vědomí roste, všechna 4 těla se uzdravují. Léčení je postaveno na tom, co dáváme nebo dostáváme, ale dokud budeme mít tyto kódy přesvědčení, nebudeme sloužit jako zdroj. Vlastní uzdravení se děje kultivací, regenerací a zvládnutím sebe. Jsme na sobě závislí, ale přitom jsme nezávislí. Nezávislý zdroj. Jakmile se ladíme na svého vnitřního léčitele, šíříme tuto energii na ostatní.
 
Je zde spoustu lidí, kteří si myslí, že ví vše, co potřebují pro svůj posun vědět, ale přitom jejich tělesná schránka postrádá jakoukoliv disciplínu a výchovu. Vidím tolik lidí, kteří se zajímají o vnější svět a kterým chybí pevné uchopení své vlastní reality. Mohou se vnímat jako duchovní, ale stát se ztělesněním Ducha nemá nic společného s touto představou o „duchovnosti“. Existují tisíce kilometrů, než dojdeme ke zralosti duše. Před dosažením této cesty existuje spoustu neklidu a nepokoje.
 
Je smutné být svědkem nádherných lidí, kteří se chovají jako ztracení a zmatení, aniž by vůbec měli pocit, že působí ve jménu falešné Jednoty, která existuje jako mentální konstrukce nikoliv osvícená realita. I přesto jsme stále vedeni pomáhat takovým bloudícím. Bez dosažení vnitřního sjednocení – alchymie, není vědění skutečné. Dokud nebudeme sladěni se svou pravou Božskostí, nebudeme moci prokázat tuto přítomnost v dalších vyšších úrovních Vzestupu.
 
Mnoho z nás je vedeno v tomto čase vzdát se všech povinností, falešné zodpovědnosti za přeměnu kolektivu, který není s tímto vyšším Božským plánem propojen, ale oddělen. Pro nás je zde a existuje nový způsob, specializace a čas, kdy se připravujeme na přijímání velkoleposti sebe sama. Vyrovnáváme se ještě více s naší Já Jsem Přítomností tím, že jsme schopní zvládnout nové pozemské zkušenosti. Pokračujeme v procesu se svobodnou vůlí, respektem k životu bez zasahování a očekávání. Pokračujeme v rozšiřování naší perspektivy, kdy upřednostňujeme naše názory. Jsme připraveni stát se novým plavidlem. Bez reakcí na chaoticky řízené scénáře ztělesňujeme princip změn, místo čekání na změny vně nás, to znamená, že nenecháme náš drahocenný život ochuzovat vnější realitou chaosu. Když jsme osvícení, neexistuje nic vně nás, co by nás mohlo mást nebo se chtít projevit v naší realitě. 
 
Čím více věříte životu, tím větší je kapitulace a následné uzdravení. Když věříme svému Duchu, nastane uzdravení horizontální i vertikální. Strach, obavy a pochybnosti, neumožňují  zažít omlazení a oživení. Totéž platí pro víru v temnotu a strach, jinak budeme stále blokování a ovládáni zvenčí. Tato integrace je cesta k tomu stát se kosmickým Mistrem. Bohužel většina lidí pracuje na tom, aby se této své vlastní síly zbavila.
 
Jako lidi jsme nespokojeni s tím, co přichází do naší reality, stále chceme něco jiného místo, abychom to přijali jako přirozený tok života. Zvládnutí kapitulace každý den slouží k tomu, abychom si uvědomili, kde se držíme a abychom se vzdali. To, co se každý den učíme, vyžaduje čas a trpělivost. Vše je určeno k růstu.
 
UČÍME SE, ŽE MIMO NÁS NENÍ NIC, CO BY FUNGOVALO PROTI NÁM. Chcete-li proniknout hlouběji, musíte se sloučit s těmito energiemi, a to se týká temnoty i strachu. Útěk pokroku nepomáhá, ale ubíjí nás a zotročuje. Opravdu žít skutečný naplněný život znamená věřit svému Duchu. Je s námi vždy, protože žije uvnitř nás. Žít ve víře vnitřní moudrosti znamená umět se vzdát. Božský plán nás krok za krokem vede. A i když stále mluvíme o tom pustit se a zvládnout strach, to nestačí. Musíte být odhodlaní a dostatečně odvážní. Nedostatek pobytu ve své přítomnosti je nemoc dnešního „moderního technologického“ člověka. Takže buďte co nejčastěji v divoké přírodě, abyste objevili, co opravdu potřebujete.
 
Mnoho lidí není otevřených, stále nosí masky, aby ochránili sami sebe a svou pravdu. Nakonec hry, které hrají ubližují jim i ostatním, protože se doposud nestali dospělými na úrovni duše. Stále hledají schválení zvenčí, chtějí být viděni a uznáváni, aniž by dokázali vyjádřit pravdu sebe sama. Dokud budeme nosit masky, smysl ke svému Já bude stále zahalen stíny, a tak přichází do našich životů lidé, aby nám je pomohli strhnout. Mnoho lidí však tento dar nechápe a neocení. Jedna věc je druhé stále analyzovat a snažit se škatulkovat dle druhů a druhá věc je respektovat každého organickým způsobem. Být duchovní a dělat duchovní věci je často maska. Místo, aby se skutečně dostali do hloubi sebe sama a radostného bytí, vytváří falešnou identitu. Vidím tolik lidí, kteří potřebují být viděni, jako by druzí a svět byli v jejich životě to nejdůležitější, protože si nedokážou sednout někde venku a být ve svém vlastním prostoru. To je odvádí od toho, kdo skutečně jsou. Zralost duše vyžaduje čas, většinou spoustu času, aby bylo odhaleno vše, co je falešné a co je pravdivé.
 
Teprve, když jsme harmonizovaní a vyrovnaní zevnitř můžeme skutečně chápat, co je Láska a krása. Soustředíme-li si jen na své osobní štěstí bez ohledu na druhé a naše životní prostředí, dokážeme vnímat jen jako roztříštěná celistvost. Nepotřebujeme viset na sociálních mediích, pokud nesdílíme inspirativní věci. Sdílení musí být v rovnováze, protože máme tendenci dávat mnoho. Lidé mají potřebu stále něco sdílet každý detail o sobě a svém životě, místo, aby se dostali dovnitř sebe a živili se svou vlastní výživou. Většinou se cítí osamělí a snaží se vyplnit díru v životě všemi možnými druhy informací, nekonečnými diskuzemi až po starosti ostatních. Velmi málo lidí se věnuje jógové cestě osvícené bytosti, protože neustálé zprávy jsou v jejich životech to nejdůležitější. Pravdivá moudrost nepřijde sama, ale tím, že se obracíme dovnitř sebe.
 
Být dobře ukotvenou Přítomností. Nemůžeme uniknout před ničím, co je pro nás těžké, s čím bojujeme ve svém životě.  Únik a útěk před něčím a integrační práce jsou dvě věci. Moje vlastní zkušenost je ustoupit, být více v přírodě a integrační práce jdou dobře přes jógu. Pokud se vám nelíbí bydliště, které je hlučné, lidé na pracovišti, pak je třeba spoustu integrační práce. Hledání řešení není integrace. Je to útěk. Unikám nebo se snažím přijmout situaci? 

Vytváříme mírové energie, a to má dopad na tělo a život. Čistá bytost bez strachů vytváří novou realitu.
 
Abychom mohli pochopit tyto nové úrovně, staré části uvnitř nás musí zemřít. Tak se také absorbuje vyšší magnetismus. Magnetická a elektrická síla uvnitř nás je spojena se zákonem přitažlivosti a tímto způsobem tvoříme vlastní realitu (Tvůrce, Zdroj, Stvořitel). Proto je tak důležitá práce na fyzickém těle. Mnoho duchovních učitelů o tom vůbec nemluví ani nepíše, protože sami nejsou v rovno-váze. Jóga dokonale dbá, aby páteř byla rovná a pružná, protože umožňuje tok kundalini tedy tvořivé síly. Čakry se postupně čistí a k tomu nepotřebujete léčitele. Je to součástí vlastního kultivačního programu, aby mohlo být umožňováno pracovat s vyššími magnetickými úrovněmi a manifestovat. Tělo, Duch, duše jednou jsou. To je správná duchovní technologie. Základní čakra musí být zcela v zákrytu s tvořením ve vyšších frekvencích. Jsme živější, máme více vitality, to je vědomý růst. Podporujeme sami sebe skrze pobyt v přírodě, dechová a relaxační cvičení, stravu, kreativitu. Pracujeme na sobě sami a nepotřebujeme zprostředkovatele. Krok za krokem procházíme vlastním duchovním zasvěcením. 
 
Představte si, jak vaše Světlo jde z vašeho středu a rozšiřuje se kolem vás a na celou planetu. Kořenová čakra je dobře propojena s čakrou vyššího Vědomí. Manifestačních schopností musí být použito pouze pro nejvyšší dobro všech. Každá lidská bytost je schopna této manifestace, která je hluboko uvnitř nás. Tak byly vytvářeny pyramidy a všechny mystické stavby ve starověku.
 
Jediným způsobem, jak sloužit Zemi je cítit ji na úrovni jádra, nikoliv jako nějakou vnější propagandu „nového věku“, kde stále říkáme, že sloužíme planetě, protože je to nyní tak populární, aniž bychom k ní měli hlubší vztah jako k Matce. Abychom se opravdu spojili s podstatou Přírody, musíme se stát divocí, čistí, suroví, syroví, živí jako ona a odpojeni od falešného matrixu. Matrix není příroda, je to umělá inteligence. Falešný pocit bezpečí a bezpečnosti, který poskytuje moderní městský život. Šamani a jógíni by ve městě nikdy nežili. Museli se sjednotit se syrovým živým Ženským Principem, aby se opravdu mohli rozvinout a povznést. Abychom sloužili Zemi, musíme ji cítit, její rytmy a puls. Musíme se už konečně vzbudit co je to Božská lidská bytost. Existuje velký rozdíl mezi Láskou k přírodě a Láskou k přírodě.
 
Nejsme zde, abychom se zcela a úplně stáhli do pozadí. Máme své úkoly a všichni sdílíme svoji vlastní neutralitu, protože to jsou pocity, které jsou již změněné. Zaměřte se na ty, kteří jsou vzorem zdroje své vlastní přítomnosti.

Mayská Poselství nebudou sdílena každý den na sociálních sítích, mé oči se chtějí dívat na východ Slunce spíš než na obrazovku počítače a léto je krátké. Pokud vás doprovází na vaší cestě, najdete je každý den na tomto blogu Posvátného kalendáře. Jsou to mé dárky pro vás, stejně jako aktualizace. Přeji vám ze srdce nádherné léto, zůstávám na vás neustále naladěna a budu sdílet další etapy, abychom v těchto chaotických časech postupovali hladce a elegantně. Jste Mistři polarity. Stále se věnuji své vlastní integrační práci pro čistší a hlubší spojení. Nejvyšší síla Božské tvořivosti proudí skrze nás. Jsme kanálem nového života. Pokud chcete podpořit moji práci, děkuji. Moc to pro mě znamená. ZDE také naleznete mé milované tvoření. Děkuji moc za vaši Lásku. Objímám vás telepaticky a miluji tak moc. Spoustu magie a kouzel při objevování pravdivého a nádherného Já. 
 
V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka Sykorova
 
21/6/18 © mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a požehnání za vaši podporu.