když si dovolím se odměnit, jsem odměněna…

12.08.2018 20:02

Milovaní, vítejte!!!

Zdá se vám toto prohlášení až příliš odvážné?

Přesto si jej dovoluji vyslat s veškerou svojí odpovědností, s vděčností a pokorou, kterých jsem schopna.

Již mnohé bylo napsáno na téma změn a novot v těchto časech, které se nám do života vplíží jednou tiše, jindy s velkými poryvy. Nový vítr, který nás zavěje ke zcela novým horizontům, k novým lidem a zkušenostem. Jedno je však jisté, nic se neděje náhodou…za každou změnou stojí impuls, vědomě či nevědomě vyslaný, který následně pohne událostmi i lidmi a jejich směřováním…

Nemálo změn je v našich životech poslední dobou… Jak dobře, že si dovolíme experimentovat, poznávat nové krajiny, dosud neprobádané, jednou uvnitř, jindy vně, které nám přinášejí tolik překvapení a nového, o němž jsme nevěděli, že může existovat… a je nám v něm tak dobře, ba mnohem lépe.

Vyježděné koleje, ve kterých jsme si vykračovali nebo také fičeli celá dlouhá léta a nevěřili, že to může být i jinak.

Může…jen je třeba pro to něco udělat! Vystoupit ze svých hluboce usazených návyků a skálopevného přesvědčení o tom, že existuje jedna jediná cesta, ta naše, současná…a ani nevíme, jak a ocitáme se na vlně odkrývající dosud neodkryté v nás a v našem životě. Opravdu jsem to já??? Často užasneme nad tím, když zjistíme, kdo opravdu jsme?

Tolik let žijeme v přesvědčení, že jsme jednou provždy „udělaní“…jasně vyhranění, dávno vyprofilovaní, projevení skrze svůj talent a své sklony, zájmy… hned tak nás něco nepřekvapí. A přece…

Co to je, co nás bez zaklepání a neodbytně postrkuje do nového, neobjeveného, neznámého a nejistého, o kterém jsme netušili, že existuje?

Něco velmi, velmi prostého avšak základního…Dobrý pocit! Dobrý pocit ze Sebe…Radost…Lehkost našeho každodenního Bytí, návrat Soucitu a Lásky k Sobě, které si dovolíme žít…Už žádná očekávání zvenčí! Zcela nové priority, do kterých se jednoho krásného dne obujeme a nehodláme více couvnout. Nový život! Okamžik, kdy člověk hluboce zatouží se stát tím, kým cítí, že doopravdy je…

Stát se tím, kým jsme sem přišli být…

Jak rozmanitý, jak pestrý je svět! Co člověk, to nádherný originál! Člověk, který se konečně přestal ztotožňovat s kopiemi, kterých je okolo nás nespočet…Donedávna dost možná člověk nenaplněný, dlouho žijící s pocitem, že sem jaksi nepatří, byť by vykonal spoustu dobrého, krásného a užitečného…Nový Člověk, který se našel a přijal se ve své Jedinečnosti, kterou si dovoluje žít a tím se odměňuje každým dnem a každým okamžikem. Člověk žijící svůj jedinečný a posvátný koncept přináležející jen a pouze jemu samotnému…Člověk, který čím víc si dovoluje se odměňovat, tím více je odměňován Životem samotným…

 Už mně rozumíte, milovaní?

To je ta odměna, kterou když se dovolíme odměnit, přichází nám inspirace za inspirací, impuls za impulsem, odměna za odměnou a nám je najednou tak dobře! A v ten okamžik víme, že jsme došli domů…Univerzum nás v okamžik naší ohromné Sebedůvěry Žít Život po svém a naší Odvahou se projevit - doslova nově nahodí a my se octneme na vlně Radosti a Velmi Dobrých Pocitů ze Sebe a ze Svého Života, nezávisle na tom, co se děje okolo nás…Už nechceme měnit druhé a dochází nám, že jedinou změnou, kterou můžeme učinit je změna Sebe sama…

A navzdory tomu, že jsme vědomě ukotveni v Sobě, jsme o to více propojeni s celým zbytkem Stvoření, v němž všichni společně žijeme a spoluvytváříme Ráj na Zemi! A za to stojí žít…

A tak jest, Milovaní a Blízcí…děkuji, že jste!

S Láskou k vám všem… Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz