KDYŽ LIDÉ PLÁNUJÍ, BŮH SE SMĚJE…

29.07.2018 19:42

Milovaní přátelé,

krásný den vám všem:-)))…

Čas plyne jak voda… i přesto, že žádný neexistuje:-)))…jak už jsme mnozí zjistili, čas je jen fikce, naše zdání, iluze naší mysli, kterou se řídíme, abychom měli pocit, že vše držíme ve svých rukou. Naši přátelé z mimozemských sfér se s námi nejspíš docela baví…

Trefně řečeno - KDYŽ LIDÉ PLÁNUJÍ, BŮH SE SMĚJE…

Co jiného by také dělal… Vždyť v realitě TEĎ A TADY je každé plánování zcela nemožné, ba směšné. Vše, co jsme si v jeden okamžik hlavou namysleli, je v následující úplně jinak…To je Opravdová realita života! Jeho věčná proměna! Všechno ostatní je stojatá voda, něco, co už není aktuální a pozbylo Opravdovost a čistou esenci Přítomnosti ... 

Tak rychle se proměňuje Letmý Dotyk Okamžiku...a čím více si je každý jednotlivec VĚDOM SKUTEČNÉ REALITY ŽIVOTA - PŘÍTOMNOSTI SVOBODY A LÁSKY V KAŽDÉM Z NÁS A V CELÉM STVOŘENÍ, JAK BYLO NEJVYŠŠÍM ZDROJEM NASTAVENO, ví, že skrze své Srdce je v každý okamžik v těch nejlepších rukou, které nás vždy vedou tou nejsprávnější cestou - ať je jakákoliv...bez plánování a bez příprav, bez očekávání...

Milovaní, uvědomme si, do jaké míry je naším zvykem plánovat a jak dalece nás ovládlo ono plánování, ještě nedávno zcela běžně celospolečensky uznávané, prosazované a tolik obdivované mnohými, kteří následovali všechny ty možné i nemožné dvouletky a pětiletky, jak si možná někteří z nás ještě pamatujeme…

A což teprve stále aktuální plánování dovolených na rok dopředu? Možná se zadaří a my tady dokonce ještě budem:-)))… A ty snové víkendové vize, které čím více se na ně těšíme, mnohdy ztroskotají jednou na počasí, jindy na „nenaplánovaném“ zdravotním kolapsu, prostě na našich přeplánovaných plánech, které jsme si nedočkavě vytvořili až s přílišným předstihem...Zapomněli jsme, že Opravdový Život pulsuje pouze a jen s Důvěrou v Přítomnost, která nás ladí v daný okamžik tím nejsprávnějším způsobem, a proto veškeré lidské plánování a snažení tohoto druhu je zcela zbytečné a člověkovi přináší více zklamání nežli radosti…

Plánujeme dopředu, co si zítra oblečeme, plánujeme přesné časy našich setkání, obsah našich rozhovorů s blízkými, s kolegy, s obchodními partnery, plánujeme intimní večery i velká shromáždění...jak velký hazard a jak velký zázrak zároveň, když věci dopadnou k naší spokojenosti...Pravý čas začít plně spolupracovat  s Důvěrou v naši Intuici přítomnou v každém z nás, chceme-li, aby věci fungovaly...

Zkuste si vzpomenout, jak svěží jsou okamžiky, když někde narazíte zcela neplánovaně na své přátele, se kterými jste se neviděli dlouhé roky. Jak krásné je neplánované „přepadení“ nečekanou návštěvou, se kterou zcela nepřipraveni zažijeme spontánní okamžiky lidské blízkosti a radosti. A spousta dalších zdánlivých náhod, které nám „jen tak“ vstoupí do cesty a kupodivu, když jsme k nim bez očekávání dozráli, nás potěší, byť nebyly nijak připravovány a  naplánovány…Všichni takové okamžiky dobře známe a milujeme je.  A známe také ty, na které se dlouho připravujeme, ve smluvený čas zasedneme a více rozladěni nežli rozradostněni se s návštěvou v rozpacích rozcházíme s uvědoměním, že i přesto, že si našich přátel vážíme a máme je rádi, dnes opravdu nebyl den stvořený pro setkání… Jak bychom rádi zrovna dnes pobývali ve své samotě a odpočívali v tichém koutku svého domova…

Jinými slovy - daň za ukvapenost, naše neschopnost říci ne, naše potřeba chtít zažívat vzrušující okamžiky nebo přínosná setkání všeho druhu za každou cenu a nejlépe na objednávku a velmi často také strach improvizovat v tom nejlepším slova smyslu a konečně naše neschopnost občas pobývat bez jakékoliv společnosti, šťastni ve své samotě… A tak přicházíme na to, že tak Život nefunguje a my si podobně plánovaných akcí vlastně vůbec neužijeme, ani nám nic dobrého nepřinášejí…  

Opravdu stojí za to se vrátit k Sobě, ke svým darům, které jsme všichni dostali do vínku.  Jedním z nich je Žití v Přítomnosti svého Srdce, rádce z nejmoudřejších... 

Vytvořeno Srdcem… Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz