Kanada odhalila další nezvratný důkaz o propojení očkování s autismem...

28.06.2018 07:52

BY LEAVE A COMMENT...

Jak dlouho ještě dokáží lidé, kteří vydělávají na vakcínách, popírat souvislost mezi očkováním a autismem?

Nedávná studie publikovaná Kanadským ministerstvem zdravotnictví přinesla na světlo světa další nezpochybnitelný důkaz, který tento vedlejší účinek očkování definitivně potvrdil.

Odhalená nová data o autismu

Zmíněná agentura nedávno publikovala celonárodní zdravotnická data za rok 2016. Ukázalo se, že od roku 2003 se pravidelně zvyšuje výskyt autismu u dětí.

Míra tohoto výskytu se mírně liší podle oblastí. Situace však začíná být zajímavější, když se tato data porovnají s údaji zveřejněnými Národním systémem monitoringu autismu, které jsou roztříděny podle provincií a druhů očkování.

Vyplývá z nich, že největší výskyt autismu je zaznamenán v těch oblastech, kde je míra proočkovanosti populace nejvyšší.

Například v kanadských provinciích New Foundland a Labrador byl mezi lety 2003 a 2009 zaznamenán až 227% nárůst výskytu autismu, kde je postižené každé 57. dítě. Průměr v celé Kanadě je každé 66. dítě. Míra očkování proti záškrtu, černému kašli a tetanu se zde pohybuje na úrovni 84.5, 84.2 a 83.9 %.

Podobně je to i na Ostrově Prince Edwarda, kde mezi lety 2003 až 2015 vědci zaznamenali nárůst autismu o 254 %. V této zemi je postižené každé 59. dítě při očkování proti výše zmíněným onemocněním na úrovni 75,8, 74,7 a 74,3 %.

Nejhůře je na tom však provincie Quebec, kde nastal až 359% nárůst výskytu autismu ve stejném období. Postižené je každé 65. dítě a míra proočkovanosti se pohybuje na úrovni 79,5 % proti všem výše zmíněným onemocněním.

Situace s autismem dětí v Česku

Čísla v České republice jsou mírně odlišná ve srovnání s Kanadou. Epidemiologické studie uvádějí 15 – 25 případů autismu na 10 000 narozených dětí. To znamená, že každý rok se narodí v České republice okolo 200 dětí s autismem. A toto číslo každým rokem narůstá.

Je sice nižší než v Kanadě a při vyšší míře proočkovanosti (zhruba 90 %), ale počet aplikovaných vakcín je v Česku zatím stále výrazně menší než v Kanadě či USA.

Vraťme se ale ještě na chvíli zpět ke Kanadě.

Když se podíváme na data z provincie Yukon, autismus má zde „pouze“ každé 125. dítě. Je to jen náhoda, že je zde očkovanost proti záškrtu, černému kašli a tetanu na úrovni 69,9, 68,0 a 68,0 %? 

Samozřejmě korelace nemusí hned znamenat příčinnou souvislost, ale jednoznačně se zde ukazuje vzájemná souvislost, kterou bychom měli blíže zkoumat.

Svědectví rodičů postižených dětí

Kromě uvedených statistických údajů máme k dispozici svědectví desítek tisíc rodičů zjevně zdravých dětí, u nichž se rozvinuly příznaky autismu krátce po očkování.

Podobně jako my v České republice ani Kanaďané nemají možnost se domáhat finančního odškodnění těchto nepříznivých důsledků očkování a také ne všechny případy jsou správně předávané do centrálních registrů.

Skutečná čísla tak mohou být ještě mnohem vyšší, než se oficiálně uvádí.

Přestože státní úřady a zdravotnické instituce neustále tvrdí, že očkování autismus nezpůsobuje, počet studií, které to dokazují, je dosti vysoký.

Například studie z roku 2004 publikována v Medical Science Monitorukazuje přímou souvislost mezi zvyšujícím se obsahem rtuti (thimerasol) ve vakcínách a autismem.

Ještě více důkazů najdeme ve studii z roku 2001, která ukazuje, že mnohé případy autismu byly vyvolány právě látkou thimerasol. Ta však není jediným viníkem, podezřelé jsou i další látky obsažené ve vakcínách, zejména hliníkové soli, formalín či skvalen.

Novějších vědeckých studií po roce 2004 je bohužel málo, protože po odhaleních Dr. Wakefielda se za posledních 15 let vede doslova křížová výprava proti všem, kteří se snaží zkoumat souvislost očkování s autismem.

Mnoho vědců a odborníků se proto bojí do tohoto tématu pouštět. Přesto nové důkazy přibývají, například ve formě uváděných statistických údajů.

Závěr

USA a Kanada se řadí mezi země s nejvyšším výskytem autismu ze všech vyspělých zemí.

Důvodem je zřejmě vysoký počet očkovacích vakcín. V těchto zemích se běžně očkuje i proti planým neštovicím, chřipce (každoročně), proti HPV viru a mnohým jiným nemocem.

Pokud již u nás očkování není dobrovolné, alespoň nedovolme, aby se počet povinných očkování zvyšoval. Každá další vakcína totiž představuje zvýšené riziko nejen autismu, ale i dalších vážných poškození našich dětí.

Zpracovala: Vylectese.cz