vaše kamínky vám poděkují...

02.07.2015 23:06

...za vaši láskyplnou péči...

Vystavte své miláčky na úplňkové světlo. Očistí je, nabije a naplní tichou, léčivou silou, kterou nás pak oblaží...A když přestanou těšit a už nevnímáte jejich přítomnost, rozlučte se s nimi, darujte je a pošlete je dál, aby pomáhaly jinde. Anebo je pošlete po vodě, té plynoucí, aby je proud vody omyl a připravil pro další službu. Milovaným lidským bytostem, lidským sestrám a bratrům...

BUDIŽ POZDRAVENY KAMENY A JEJICH SKRYTÁ SÍLA - KRÁSA VESMÍRNÁ!!!