Vnitřní Domov...

18.11.2018 16:10

Milovaní,

srdečně vás pozdravuji ve dny, ve které jsme přírodou stále více vybízeni ponořit se do Sebe.

Ještě před pár dny jsme se vyhřívali na milovaném sluníčku, mnozí brouzdali přírodou, sportovali, procházeli se, dokončovali poslední zazimovací práce na zahradě, či dvorku, zatímco obratem několika málo dní se vděčně choulíme do Sebe, do svých domovů a saháme po činnostech, které nás více a více ztišují a zklidňují.

Domov... jak teple zní to slovo... Asi většině z nás napadá náš fyzický domov, teplý a útulný kout, do  kterého se s vděčností navracíme po celodenním pracovním klopotu.

Dnes bych se ráda zastavila u trochu jiného domova...NÁŠ VNITŘNÍ DOMOV, kotva, střed, centrum našeho Bytí, ze kterého vzchází do našeho života vše Pravé a Posvátné...ne, že by náš fyzický domov, byt, ve kterém žijeme, dům, domek... byly méně, avšak možná si spolu se mnou uvědomíte, jaký dosah, přesněji přesah má pro každého z nás schopnost BÝT UKOTVEN VE SVÉM VNITŘNÍM DOMOVĚ, UKOTVENI V SOBĚ, VE SVÝCH POCITECH A CITECH, KTERÉ CÍTÍME I CTÍME A RESPEKTUJEME, A KTERÝ NÁM DODÁVÁ SÍLU A NAŠI SVRCHOVANOST!!!

Tolik Síly, Odvahy a Radosti, které z něj vytrysknou!

Přátelé, zkuste si vzpomenout, když jste někde v terénu a řešíte běžnou situaci, ze které vyjdete spokojeni a posíleni anebo naopak jako "zbití". Jak jinak, když nejsme ukotveni ve svém Bytí, ve svém Vnitřním Domově... V kontaktu se svými bližními, doma, na pracovišti a kdekoliv jinde, totiž zapojujeme, pokud jsme vědomí, v nejrůznějších výměnách, dva těsně spolupracující energetické body našeho Vnitřního Domova. Aktivované Srdce, ze kterého "bereme" Božské Impulsy do každé situace, ve které se zrovna nacházíme a následně tyto zmíněné Božské Impulsy ukotvíme v solárním plexu, v sousední třetí čakře, v čakře Bytí, odkud pramení naše vědomí JÁ JSEM. Toto uvědomění je nám velkým pomocníkem na cestě k Seberespektu, k Sebeovládání a Nastavení si svých Hranic - STÁVÁME SE SVRCHOVANÝMI PANOVNÍKY SVÉHO ŽIVOTA, ZÍSKÁVÁME PŘIROZENOU ÚCTU I RESPEKT K SOBĚ I K OSTATNÍM...krásně popsáno v nejedné ze zpráv Mayského kalendáře.

Milovaní, stojí za to se zklidnit a uvědomit si Sebe uprostřed každodenního dění, četných výměn a interakcí, kterých zažíváme spousty. A pozorovat se..Jsem ve svém Vniřním Domově? Jsem klidný/á, jsem vyrovnaný/á, cítím se přirozeně a v míru? Důvěřuji Sobě, důvěřuji Vyšším Impulsům, důvěřuji druhým? Jsem pozorovatelem svých pocitů a emocí? Nechám se vtáhnout do příběhů druhých? Zůstávám uvnitř Sebe a v případě potřeby reaguji ze svého vnitřního klidu, z klidu svého Srdce ukotven/a Sebeúctou vycházející z mého břicha, ze solární čakry? Pokud ano, pak pocítíte spolu s Láskou Srdce vnitřní zpevnění a záplavu Vnitřní Síly, Odvahy a Sebedůvěry! Jak slastný pocit, plný Vděčnosti a Lásky k Sobě i ke druhým!

Ano, realitou je, že většinu z nás čekají stovky a tisíce významných i méně významných lekcí, ve kterých to budeme pilně trénovat a mnozí i trénujeme...Máme na to celý život a také v tom nejsme sami. Čím více si to uvědomíme, tím více nás to posílí a naučíme se dívat na Sebe i na druhé shovívavýma očima a Láskyplnými Srdci.

A tak jest, milovaní, pozdravuji vás ze svého vnitřního Domova...miluji vás!

V Úctě a Vděčnosti Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz