jděte do přírody...

25.11.2015 09:08

SPOJTE SE S VAŠÍM VYŠŠÍM JÁ, VĚŘTE, ŽE JE TO MOŽNÉ...

Jděte do přírody.

Vypněte vyzvánění vnějšího světa, odpočiňte si a uvolněte starosti.

Spojte se s vaším Vyšším Já, věřte, že je to možné.

Vše, co je nutné udělat pro toto spojení, je obrátit se dovnitř sebe a požádat, aby se to stalo.

Nemusíte jít do hlubokého meditativního stavu, zpívat mantru nebo se postavit na hlavu.

Jste vždy připojeni v každém okamžiku, zklidněte hlas ve vaší mysli, abyste slyšeli o co se chce s vámi váš Duch podělit, může to vyžadovat trochu praxe.

Největší obtíží je překonat přesvědčení, že se opravdu můžete spojit se svým Vyšším Já a Průvodci.

Jakmile pochopíte, jak komunikovat prostřednictvím emocí, smyslů, intuice, budete komunikovat mnohem jasněji.

Vyberte si, co cítíte, že je pro vás důležité a integrujte tuto pravdu do vašeho života.

Ptejte se svého vlastního vedení a naslouchejte myšlenkám, které se objevují v hlavě.

Dávejte dobrý pozor na emoce, pocity a fyzické vjemy, např. husí kůže, bušení srdce.

Věřte, že jsme vždy nablízku plni Lásky a touhy být pro vás užiteční.

Dovolte si cítit naši Lásku tím, že nás požádáte o skupinové astrální objetí.

Vnímejte teplo, které přichází do vašeho srdce, tak poznáte, že jsme v blízkosti.

Požehnejte každý den, naplňte své srdce vděčností za to, že chodíte po Zemi.

 

 Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com