S Láskou k Vodě aneb ZAVŘEME ŠKOLY, UKOTVENI V SRDCI JSME NANEJVÝŠ INTELIGENTNÍ!

05.08.2018 16:29

Milovaní přátelé,

vítejte uprostřed parného léta:-)))

Dny běží v rytmu pracovním i prázdninovém. Léto se předvádí v celé své síle a kráse. Avšak i v ostatních doprovodných dopadech, jež sebou vždy přinášejí nadměrná letní vedra, sice příjemná pro nejrůznější prázdninové aktivity, zároveň nesoucí možné důsledky týkající se stavu Vody v krajině. Téma, které zřejmě nikomu z nás neuniká a každý se nad ním zamýšlí po svém. Je jistě pravdou, že si Voda zaslouží tu nejvyšší pozornost, vždyť z Vody jsme vzešli...

Být či Nebýt…bychom mohli dozajista vztáhnout k tématu Vody a nebudeme ani trochu přehánět…

Když jsem si meditovala na téma Vody, vybavil se mně několikerý možný přístup k této nanejvýš a zásadně aktuální situaci. Buďto se zaměříme na zastrašování sebe a druhých neustálým poukazováním a vytahováním momentálního stavu anebo zachováme klid a rozvahu a uvědomíme si, že i tady platí jedno základní…BUĎ VĚDOMÁ/Ý A ZAČNI OD SEBE, UDĚLEJ OPATŘENÍ, POSTAREJ SE, UDĚLEJ POTŘEBNÉ ZMĚNY V PRVNÍ ŘADĚ U SEBE A TAM, KAM SAHÁ SFÉRA TVÉHO VLIVU, DÁL VŠE S HLUBOKOU DŮVĚROU ODEVZDEJ DO VYŠŠÍCH RUKOU A PLNĚ PŘIJÍMEJ, CO PŘICHÁZÍ A CO JE…DALŠÍ UŽ PONECHEJ NA VŮLI NEJVYŠŠÍ…s poznámkou... V ZÁJMU CELKU, V LEHKOSTI A S ELEGANCÍ…ti, co studujete mayský kalendář…víte…

A co se týče Vody, cítím, že to má kromě našeho osobního chování a našeho vědomého zacházení s ní, a které, přiznejme si, může být stále vědomější a vědomější, a to doslova u každého lidského jedince, že poslední, co by pomohlo ke zlepšení stavu je, abychom ve svých soukromých životech a stejně tak pracovních a v maximální možné míře v masmédiích, a to zdůrazňuji, přestali stále dokola přemílat tisíce rozhovorů na téma ne …Vody a skoncovali tak s milióny negací, jež vysíláme na toto téma do éteru a jimiž cíleně (vědomě či nevědomě), dle povahy myšlenek, slov a činů... TVOŘÍME!!! – Jednou stav blahý, jindy méně blahý, občas i neblahý…A dochází nám, že tento přístup se týká jakýchkoliv aktuálních dějů v životě, a to bez rozdílu!!!

I tato situace, jako všechny ostatní, nám přišla něco zásadního o nás sdělit…

Odpovězme si každý sám za sebe. Dle mého náhledu vidím potřebu velkého přehodnocení vlastního chování na všech úrovních, chování každého z nás, což je poloha nelehká, protože objevit skutečnost, že řadu věcí v našem životě můžeme dělat jinak… a dokonce mnohem lépe, jednodušeji a vědoměji, moudřeji, nás možná některé i zaskočí.  Není smyslem tohoto rozhovoru vyjmenovávat všechny možné změny v oblasti lidského Tvoření v globálním měřítku, ať už na poli osobním, či pracovním, které si zaslouží jiné přístupy… Jaké? O tom někdy jindy  anebo raději -  KAŽDÝ SÁM ZA SEBE A VĚDOMĚ!!!  JSME NA TO VŠICHNI DOST INTELIGENTNÍ, POKUD JSME UKOTVENI V SRDCI!!!

Milovaní, dejme si ruku na Srdce…doslova a do písmene a sáhněme si do svého (s)vědomí co nejhlouběji… Co ještě můžeme činit jinak ve svém životě v souladu s Bohem, chcete-li s Božími – Vyššími zákony, abychom vyslali do Vesmíru jasný signál, že si vážíme všech darů, které od něj a od Matky Přírody bez podmínek dostáváme a vědomě o ně pečujeme!!!???

Začněme mnohem více času věnovat našemu Zastavení, Vědomému přehodnocení a Děkování za Hojnost, kterou nás Vesmír odměňuje, třeba každodenní Modlitbou a Poděkováním… za Slunce a za Měsíc, za Nebesa i  Zemi, za všechny Živly, co nás vyživují a všechny ostatní pomoci, kterých se nám každý den dostává…od všech našich Průvodců, Nebeských i Pozemských…Vždycky je zač děkovat…

Přátelé, nezapomínejme, že Voda, stejně jako Země, je rodu ženského, představuje jinovou energii, vše, co nese ženské energie, vyjádření emocí a citů, přizpůsobivost, pružnost, moudrost, hloubka, Bezpodmínečné přijímání...v ženách i v mužích... Pak nám asi mnohem snáze dojde, že jestli tento svět něco potřebuje rozvíjet a chránit a o co pečovat, je projevení ženského principu v nás všech bez rozdílu...a odtud už je jen krůček k osvíceným řešením, třebas v zacházení s Vodou...

Děkuji vám za vaši Přítomnost, s Láskou a v Srdci vás všechny miluji… Věra.

A tak jest.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz