INTEGRACE VYŠŠÍHO VNÍMÁNÍ...

11.06.2018 08:25

LENKA SÝKOROVÁ - INTEGRACE VYŠŠÍHO VNÍMÁNÍ...

 
Vážení Milovaní, vítejte u dnešní aktualizace. Červen je měsíc krásné energie v souladu s přírodními prvky, pro mnoho z nás více odpočinkový, takže máme příležitost podporovat svůj posun mnohem klidnějším způsobem, samozřejmě jsme co nejvíce v přírodě, prožíváme radost, protože je přirozenou součástí našeho bytí zde. Stále více si uvědomujeme, že jsme jedním srdcem a naše myšlenky, chování, činy jsou zarovnávány s Mistrovstvím a Nedotknutelností a tím s nulovým bodem, který je jen čistou Jednotou – Vědomím Zdroje, kdy je zcela změněna DNA. Osobně vnímám velmi nelineární bytí. Paměť se otevírá postupně, spojení s vyššími úrovněmi se otevírá postupně, je to záměrné, protože to musí být bezpečné. Kdyby to bylo intenzivní, je to nebezpečné. Není kam spěchat.
 
Aktivace kundalini přináší nádherné stavy kosmické orgasmické blaženosti. Trvalo desítky let, než jsme se dostali tam, kde nyní jsme. Nelze přehlédnout, že lidé globálně začínají vnímat Jednotu, jestli jsou probuzení či nikoliv. Všichni jsou neustále pozvedáni do vyšších vibrací. Na tento posun se soustředí ti na první čáře, jejichž životní styl je jen práce pro Vzestup. Jsou naladěni na Matku Přírodu a království elementálů, Zemi, Slunce… a spojeni s kosmickými bránami Je obtížné popsat to slovy. Přes jejich Světelný sloup a trojplamen rozvíjí změny. Jsou absolutní čistou Láskou bez ohledu na to, co se děje v kolektivním Vědomí, jako čistý Zdroj. Většinou tyto lidi nepotkáte. Pracují v zákulisí bez zbytečného mluvení. Jsou propojeni telepaticky a spolupracují bez jediného slova mezi sebou, vnímají energetické pole jeden druhého bez potřeby technických vymožeností a vůbec mnoho lidí táhne všechny ve všech časových osách nahoru. 
 

Je neuvěřitelné, kolik je zde lidí, kteří jsou tak hluboce spojeni srdcem a vyrovnávají současné změny. Dokonce i ti, kteří se snažili o spiknutí, rezonují stále více s fotonovými vlnami a Láskou a osvobozují se z programu zacyklení. Někteří se od roku 2012 nepřestali soustředit na soudný den. Země je určena pro Evoluci nikoliv pro zkázu. Skutečnost není, co bylo nebo co bude, ale je to realita, v které se právě nyní nacházíte. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že to může být velmi jednoduché, není potřeba mnoho slov, ve skutečnosti nerada mluvím, jsem hodně sama a v lese, protože to je má zahrada…… a přesto i takový život může být zábavný a těšit vás cesta. Svoboda není vázána na okolnosti. Je to vnitřní stav. Objevujte své vrozené a přirozené Já, choďte více do přírody a pochopíte. Vzestup není o tom dívat se, co druzí dělají, ale dělat to a být v souladu s přírodními zákony a zjistit, kam vám uniká energie.
 
Ačkoliv je v zákulisí prováděno spoustu, spoustu práce, soustředíme se nyní více na pozemské drama, protože jsme přišli dělat svým způsobem docela špinavou práci, v uvozovkách špinavou, protože se takové podobné pocity objevují. Je to jen další přechodové období, což lidé nevidí, protože nejsou naladěni na naší misi. Ano, přišli jsme hrát velkou roli, jsme součástí opravdu významné hry, což se někdy zdá tak trochu děsivé, frustrující, jestli se dá tolik škod napravit. Měníme opravdu všechno, i když příroda si dokáže pomoci sama. Lidé ze společnosti Indigo a Hvězdná Semena jsou hlavní ovlivňovatelé Vzestupu. Vypadá to, že nevíme, co dřív, kde začít. Ale zaměřujeme se na rozkvět a svůj vlastní tanec, který přináší radost a vyrovnává náš život. Nacházíme se v roce 11, je to nejen Mistrovský rok, rok sebe-mistrovství, ale také velmi spravedlivý rok.
 
Nebeské sféry stále urychlují celý proces Vzestupu, ale my jsme nyní více zpomalováni, pronikáme stále hlubšími vrstvami naší Já Jsem Přítomnosti, která je klíčová, protože tak měníme skrze vnitřní neutralitu vnější realitu. To přináší svobodu pro všechny. Nyní více z výšky pozorujeme pozemskou hru, opouštíme aktivity, do kterých jsme byli intenzivně zapojeni. Je stále zjemňována mužská energie – vnitřní muž a vzorec patriarchátu, protože zásada Ženského principu je stále více na vzestupu. Je postupně odhalováno pravé vnitřní Já. 
 

Navštívila jsem nedávno Přírodní rezervaci nedaleko města, dělám spoustu výletů k vodním prvkům s průzkumem vysoko položených míst. Miluji stromy, které jsou pro nás všechny tak důležité. Hravost a radost je naše přirozená povaha. Je velmi důležité dělat výlety, turistické túry, pikniky v přírodním duchu, právě pro ty z nás, kteří pracujeme s vyššími úrovněmi, pracujeme s jádrem našeho bytí, a to ovlivňuje všechny ostatní. Je mnohem lepší vidět naši fotografii, z které jde energie radosti než se účastnit workshopu nebo nějakého semináře: Jak vzestoupit. Žádný seminář nemá takovou hodnotu jako vlastní zážitek života. Není to ani o tom kolik knih čtete, nebo kolik knih jste v životě přečetli a kolik kurzů a seminářů absolvovali.

 
Stále sejeme semínka příštích osobních i planetárních etap. Kdekoliv se pohybujeme, děláme tuto práci, která není placená, můj Duch říká: ano, tato práce je náročná a není placená. Procházíme různými zkušenostmi, na kterých jsme se před inkarnací dohodli s různými lidmi. Jsou lidé, kteří se snaží o pozornost nebo dostat se do mého života, aniž by se mě zeptali. Udělám pro tebe něco, abych byl tvým přítelem. To není bezpodmínečná Láska. To není poskytování možnosti výběru a svobody. To je manipulace. A my potřebujeme pracovat svobodně. Pokud hledáte svůj dvojplamen, podívejte se dovnitř sebe. Ti, kteří stojí na první čáře, nemají žádnou dohodu s fyzickým partnerem a spoustu lidí ani není připraveno žít s čistou bytostí, protože mnozí stále nosí masky, což vytváří nerezonanci s námi a energie nikdy nelže. Nikdo z nás nikdy nepůjde proti sobě, proti své autenticitě. Nereagujeme na něco, na co nechceme. Chcete-li se přestěhovat do Jednoty, musíte nejprve uznávat druhé. Pokud pomlouváte druhé, mluvíte o sobě. 
 

Jak se energie přelaďují, je to pro veřejnost zvednutý prst začít vytvářet osobní i planetární rovnováhu. Jsou to velmi léčivé energie pro mnoho úrovní, možnost opět více přeladit svůj vnitřní zdroj, který není ještě úplně dostatečně rozvinutý. Jen my sami se musíme dostat do harmonie se sebou a tím s přírodou. Jakmile zjemníte stravu na více organickou, zjemní se vztah k přírodnímu království. Budete vidět mnoho důsledků, které byly napáchány a které možná nyní nevidíte.

 
Čas je cyklický, v současné době vnímáme Atlantskou paralelní zkušenost a duše, které tuto zkušenost zažily. Ačkoliv to byla velmi vyspělá civilizace, měly podíl na velké katastrofě. Mnoho jedinců je nyní na planetě a nesou zbytkovou energii strachů, kvůli této energii strachu se celý proces neustále prodlužuje. Mnoho z nás nyní pracuje na harmonizaci Atlantské energie. Pokud znáte tento příběh, víte o těch, kteří dokázali manipulovat energii. Opět jsme v době, kdy je zde vyšší Vědomí, které roste a rozšiřuje se a také druhý proud lidí, kteří manipulují polaritu.
 
Mnozí z nás jsou unaveni konstantní přeměnou astrální energie a neustálým vysíláním své energie pro vytváření nového prahu. Často se ptám, kdy budeme tvořit opravdu něco nového, protože se stále zabýváme jen přeměnou těchto těžkých energií a nízkých frekvencí. Je to velmi zatěžující zpracovávat tyto těžké energie. Jsou zde lidé, kteří nezažili nic jiného než točení se v karmickém kole. Někteří se tak bojí a stále vypouští tyto energie a co děláme my je neustálá přeměna. Všechno nás to velmi ovlivňuje. Vyrovnáváme proces Vzestupu. Prakticky žijeme ve dvou světech odděleni od sebe. To, co si mnoho z nás uvědomuje, abychom zachovali vlastní životní sílu, že musíme dobře rozhodovat, do čeho chceme investovat energii, tak aby naše Láska byla stále tak silná a dokázala transformovat. Využíváme nyní spoustu odpočinkových dnů. 
 
Je jen na každém, jestli chce vyrovnat svoji energii s Novou Zemí, která stejně jako my, jde cestou přirozené transformace. Co pomáhá urychlení, je rozpouštění strachů a práce s vnitřním mistrovstvím a učit se pracovat s vnitřním Duchem v přírodě, aniž byste ji znečišťovali autem.
 
 
Stále zkoumám a pozoruji a lidstvo je opravdu na prahu, protože čisté životní prostředí prakticky neexistuje. Pozoruji o víkendových dnech extrémní turismus, který není součástí duchovní cesty. Lidé z velkých měst, kde chybí kosmická energie, hledají životní sílu, včetně cyklistů, kteří hledají potěšení dokonce v přírodních rezervacích. Počet aut a motorkářů v našem malém městě roste každý víkend a s tím znečišťování výfukovými plyny. Dokonce to došlo tak daleko, že lidé jezdí po lese na čtyřkolkách. Město je obklopeno lesy ze všech stran a jsou stále ještě plné zvěře. Není nic neobvyklého potkat na lesních cestách a loukách srnky každý den, a vidět ohrožený druh volavky popelavé a spoustu ptactva. Zvířata jsou plachá a jsou ohrožená. To duchovní lidi ani neduchovní většinou vůbec nezajímá, protože se často starají jen o své zisky. Jsou odděleni od přírody a od sebe a není neobvyklé, že nejsou schopni projevit úctu k přírodě, k sobě navzájem, ani k nám.
 
Dokud vás bude brzdit strach, bude to bolet. Dokud se budete spoléhat na umělou inteligenci a moderní technologie, vaše Vědomí se nemůže dostatečně rozšířit. Osobně sedím u počítače co nejméně a telefon používám více méně na fotografování v přírodě. Žádný učitel vám nemůže pomoci zbavit se strachu, musíte tím projít sami. Musíte se zbavit strachů a dovolit, aby životní síla proudila skrze vás. Jsou to přirozené vývojové fáze. To je růst. Musíte být suverénní a nezávislí. Je to strach, co vám brání žít šťastný život.

Každodenní relaxace a jemná jógová cvičení mohu být skvělou volbou. Dokud to nezkusíte nebo nezažijete, nebudete rozumět. Výlet na kole každou sobotu je málo pro to, aby tělo získalo životní sílu, obzvlášť, pokud bydlíte ve velkém městě, kde není žádná prána – kosmická energie, ale jen prach a smog. André Van Lysebeth v knize Pránájáma říká:
 
1. Oblasti velkého klimatu
Jsou to oblasti, kde je atmosférické elektrické pole velmi vysoké a kde napětí stoupá nejméně o sto voltů na metr. Tyto oblasti odpovídají tomu, co nazýváme „místa s velice zdravým vzduchem“; jsou fyziologicky povzbudivá.
 
2. Oblasti středního klimatu
V těchto oblastech se mění elektrický potenciál mezi třiceti až sto volty na metr.
Tato „místa se zdravým vzduchem“ dodávají životní energii, ale nepovzbuzují a neposilují tolik jako ta předešlá.
 

3. Oblasti malého klimatu

Rozdíl potenciálu zde klesá pod třicet voltů. Tyto oblasti dodávají životní energie mnohem méně než předcházející a na nervózní osoby mají utišující účinek.
 
4. Oblasti s nulovým klimatem
Musíme bohužel přidat čtvrté klima, které je dílem člověka, klima obytných prostor, v nichž tráví tři sta dní v roce a jejichž potenciál se blíží nule.
Městský člověk žijící obvykle v znečištěné atmosféře úřadů a bytů by měl chodit nabývat nových sil a obnovovat svou životní energii do oblastí s vyšším klimatem, aby v nich nabil své nervové baterie, za předpokladu, že je snese! Aby si vybral místo pro dovolenou, musí být schopen rozpoznat různá klimata. Musí se proto procházet s voltmetrem v kapse (očekává už, že bude muset nosit všude Geigerův počítač), aby si změřil potenciálový rozdíl místa, kde se rozhodne usadit? To samozřejmě ne. Podle určitých rozlišovacích znaků lze tyto oblasti snadno rozpoznat především podle vzhledu krajiny, dále podle typu vegetace, jež závisí jak na typu klimatu, tak i na složení půdy. Humus byl koneckonců „vyroben“ jak samotnými rostlinami, tak minerálním půdním podložím!
 
1. Oblasti velkého klimatu
Téměř vždycky to jsou rozlehlé planiny a roviny s širokým obzorem, kde nic nebrání větru, aby je profukoval; jejich ideálním příkladem je pobřeží Severního moře či Atlantiku. Vegetace v nich není bujná; chybějí vysoké opadavé listnáče. Jehličnany, zejména borovice, se zde mohou cítit dobře. Totéž platí i pro vyšší nadmořskou výšku.
 
2. Oblasti středního klimatu
Jsou to chráněnější krajinné oblasti blízko skal či v údolí, poblíž lesů a hájů, na planinách, v hlubokých příbřežních zátokách, chráněných před větrem z moře.
Vegetace už je tu hojnější než v oblastech velkého klimatu, přesto však nijak bujná. Je zde mnoho opadavých listnáčů, ale nikoli hustých, hojně pastvin, topolů.
 
3. Oblasti malého klimatu
Mimo jiné jde o hluboká a křovinatá údolí, břehy řek protékajících kaňony. Vegetace je zde neobyčejně bujná, bohatá na drnovité rostliny, jaké rostou podél zdí. Četné jsou kapradiny i listnatci.
Tedy: jehličnany bez kapradin = velké klima;
jehličnany s kapradinami = malé klima.
Ke čtvrtému klimatu není popis nutný…
 
Chceme-li porozumět více sobě a kosmologii, jednou z možností je obrátit se na galaktické dirigenty – Maye a jejich moudrost. Chceme-li více porozumět tělu a přírodním zákonům, můžeme se nechat inspirovat starými jógovými mistry. Vnímáte-li čtení knih, studujte tantrický způsob myšlení a života, protože to je život zarovnaný s přírodními a kosmickými zákony.
 
Současné změny zde nejsou proto, abychom je sledovali, ale abychom se na nich podíleli, protože teprve pak můžeme získat pro sebe nejvyšší možnou časovou osu. Jsme Božská Láska, která se spojuje s Božskou Láskou. Božská Přítomnost, která získává praxi. Vnímáte-li, že se nechcete spojovat v nedělních meditacích se mnou, nebo s námi, vytvořte svoji vlastní meditaci, vlastní pro vás přirozený způsob, protože budete mít velký prospěch z tohoto zážitku, který je zdarma. Zaměřujeme se na Lásku, naší odpovědí je vždy Láska, vybíráme si, co je pro naše nejvyšší dobro. Vděčnost a poděkování vám, kteří se neúnavně podílíte na změnách. Zůstávejte věrni pravdě svého srdce. Jsme v tom společně. Miluji vás tak moc!
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova
 
11/6/2018 © mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a poděkování za podporu.