INTEGRACE POLARITY...

22.04.2018 16:38

LENKA SÝKOROVÁ/POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ...  

INTEGRACE POLARITY...

 

Základním pochopením při vytváření našeho společného zážitku Nové Země musíme nejprve porozumět, jak byla a je vytvořena Iluze, podstatu 3D, duality a integraci polarity. Jakmile implementujeme tyto znalosti, je to najednou jako držet v ruce kouzelnou hůlku nebo projekt pro stavbu nádherného chrámu. Přes Božskou inteligenci a otevřené srdce začínáme chápat, jak starý svět přetvářet a vytvářet pomocí sebe/nás vyšší úrovně Bytí, novou realitu osobní/planetární a ovlivňovat mikro/makro úrovně.


Procházíme všichni jakýmsi evolučním testem inteligence, abychom si ujasnili přístup zodpovědnosti k Matce Zemi a ekosystému. Učíme se na vyšších úrovních Vědomí chápat Universální zákon přitažlivosti, příčiny a následku a zrcadlení, dívat se na svůj život s nadhledem jako pozorovatel. Pro lepší pochopení (nikoliv posuzování a hodnocení) nám může posloužit jako učební pomůcka život lidí kolem nás, jednoduše, protože nám to pomáhá pochopit snadněji sebe. Trojdimenzionální mysl tak může tyto skutečnosti pochopit a pak srdce přetvořit všechno, co se nám v životě nelíbí. Ve vyšších frekvenčních úrovních tvoříme realitu jen přes emanaci srdce.
 
Nikdo a nic, co se nachází v našich životech, není náhoda. Bylo to vytvořeno vědomě/nevědomě. Naše realita nám pomáhá pochopit na jaké vibraci vibrujeme, dívat se na vše jako na energii, frekvenci, vibraci a že vše tvoříme pomocí projekce myšlenky. Pokud se nacházíte stále ještě v roli oběti, pak jste nepřijali plnou zodpovědnost za svůj život jako vytvořený produkt. Naše vibrace je výsledek součtu mnoha frekvenčních skutečností (strava, stav fyzického těla, myšlení, nemoc, země, bydliště, karma, Vědomí…atd.)
 
100 % času tvoříme 100 % naší reality, která obsahuje mnoho zkušeností a soubor vibrací, na základě naší osobní vibrace. Omezené 3D vnímání neumožňuje vnímat vlastní vibraci. Stále jasněji vidíme, že se zde vytváří dvě základní vzdalující se časové osy (Stará Země/ Nová Země) obsahující dalších mnoho časových os s mnoha realitami. Lze to vidět jen multidimenzionálně nikoliv fyzickým zrakem.
 

Abychom  se mohli posunout výš, manifestovat novou realitu, musíme porozumět integraci polarity. Při procesu integrace se učíme přijmout všechno, co jsme dosud nepřijali na sobě, druhých, chaosu, dualitě, co vnímáme jako oddělené od nás, co nás činí necelistvými. Jakmile dokážeme nesoudit, nehodnotit, odpustit sobě, druhým, rozpustí se všechny překážky na cestě. Umět se dívat očima neutrality. Rozum je zvyklý všechno přefiltrovat, škatulkovat podle starých kódů přesvědčení. Prostě to jen JE, EXISTUJE…jakmile dojde k tomuto nedualistickému vnímání, mysl ve spojení se srdcem nevytváří negativní myšlenky, soudy…tím se ve fyzickém těle ukotvuje vyšší galaktické Vědomí a vibračně se posouváme.

Přes neutralizaci dochází k integraci polarity a tím syntetizaci do Jednoty. Jinými slovy při integraci polarity rušíme osobně/ planetárně/ galakticky/ multiversálně, až ke Zdroji strach, hodnocení a soudy a posouváme tento geniální supergigant.

 
Integrace polarity neznamená  věci popírat, tak to není. To je vyloučení ne přijmutí. Tím, že se budeme zaměřovat jen na pozitivní, abychom se vyhnuli negativnímu, tak to nebude fungovat také a vytváří se negativní ještě mnohem více. Čím více lidé něco odsouvají, nechtějí to řešit, bojí se, tím více to roste. Na co se zaměřujeme, to manifestujeme. Negativní myšlenky, soudy, posuzování, hodnocení, strachy ….to vše vyžaduje nikoliv popírání, ale integraci. Cokoliv nám vadí na druhých, existuje uvnitř nás. Tato témata je nutné objevit, přijmout a integrovat.
 
Jestliže situaci začneme vnímat jako prospěšnou, dojde k přepojení na srdce a vyšší vibraci. Jakmile toto pochopíme, druzí přestanou hrát „léčebné lekce“…nebude důvod, aby nám tyto role hráli, protože došlo k přijmutí a integraci a to je mocná klauzule, jak rozpustit trojdimenzionální Iluzi. Vztahy s lidmi se změní. Buď z našeho života odejdou nebo se uzdraví.
 
Mysl vytváří oddělení, srdce je operační systém, který přijímá vše. Buď jste aktuálně v čase, kdy se učíte přepínat z mysli na srdce nebo už jste převážně v srdci a Závoje padají velmi rychle. Na Zemi se vytváří „vedle sebe“ dvě časové osy. V jedné žijí lidé Tvůrci, kteří plně tvoří svoji realitu, pečují o sebe, dopřávají si zkušenost hojnosti včetně peněz, dívají se na chaos očima neutrality, přijímají negativitu, temnotu, dualitu, všechno na druhých. V druhé žijí lidé v začarovaném kruhu, vyčerpaní, domnívají se, že svět se zbláznil, jsou nemocní sledujíc hologram globálního drama. V jedné časové ose zažívají seberealizaci v druhé sebedestrukci. Zaměřováním na zázraky zažíváte zázraky. Věříte-li na zázraky, budou se manifestovat. Kam zaměřujeme pozornost, to vytváříme. Čím více je nás probuzených, tím rychleji se průběh Vzestupu ulehčuje a budoucnost mění. Integrace polarity na osobní úrovni přináší nevytváření traumatických skutečností. Zakoušení vyšší frekvence znamená používat svůj plný potenciál a sílu. A hned tak se neunavíte. 
 
Tento posun, který se může uskutečnit pouze skrze otevření srdeční čakry, umožňuje pochopit, co to je dívat se a jednat nedualisticky. Dívat se nedualisticky vyžaduje hodně meditace, pochopit a  žít neutralitu v klidu sebe sama a učit se vysoké rovnováze. Nedualita je velké Mistrovství a umožňuje vytvářet jen příznivé výsledky. Vidíte ostatní, že buď spí a to je v pořádku, každý má svůj čas, a jako individuality přinášející svou jedinečnost. Jste zamilováni do sebe a do Vesmíru. Uvědomujete si, že největší Láskou vašeho života jste vy. Budete cítit vymizení protikladů (paralelně s časem a prostorem) fúzi sjednocení a syntetizaci do stavu, kdy si uvědomíte, že všechno zkrátka JE. Je to pocit akceptace, pocit klidu, soustředěného uvědomění a jasnosti. Nedualitu můžeme zažít jen a jen prostřednictvím srdeční čakry. 
 
 V celém Vesmíru existují všechny možnosti, které si jen přejeme ve svém životě manifestovat, a tak vytvářet novou realitu. Byli jsme učeni, že tomu tak není, přesto mají zkušenosti nízkých frekvencí cenu zlata. Máme před sebou mnoho integračních procesů.
 
Chcete-li se mnou pracovat při vytváření vyšší osobní úrovně sebeuvědomění s tématy: vytváření osobní reality, integrace polarity, spojení s vlastními vyššími úrovněmi přes malování, AHA okamžiky, manifestace v radosti a dobrodružství, od září zvažte rezervaci termínu na Kurz Transformativní Arteterapie. Pro odhalení a pochopení Stínových nižších frekvencí – vzorců, matrici energie dne narození, popřípadě rezervaci sezení přes skype webkameru/ telefon. Žehnám vám. Mnoho Lásky!
 
V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji!

 Více zde: https://www.posvatne-rozhovory.cz/news/integrace-polarity/