I UPŘÍMNÉ "NE" JE PROJEVEM OPRAVDOVÉ LÁSKY...

07.01.2019 19:54

Milovaní přátelé,

ještě jednou vás všechny velmi pozdravuji v Novém roce.

Aktuálně…v uplynulých dnech jsem pozorovala poněkud zpomalený nástup do prvních dnů v roce.

Jakoby nám chtěly energie nového roku umožnit postupné vplouvání do vyšších energií, které se pomalu, více nebo méně citelně v nás uhnízďují po Zimním Slunovratu a přelomem roku – který je každoročně výrazným obratem v našich životech, vyjádřeným nejrůznějšími předsevzetími, změnami „malého či většího“ formátu, ale i velkými přelomovými změnami až proměnami našeho životního stylu a mnohdy našich zásadních životních rozhodnutí…

Pokud jste ochotni se vžít do sebe, pak nejspíš také cítíte, že některé vaše zvyklosti a obyčeje jsou vám najednou těsné…cítíte, že už to dál tak nejde…ať už se jedná o cokoliv.

Toto období opět naznačuje věnovat pozornost dalšímu stupni zvýšení témat naší SEBEÚCTY A SEBERESPEKTU…

Jak závažné téma v našich životech, o kterém už nejen na těchto stránkách bylo tolik napsáno.

Nestačí však zůstat jen u „víme“…ať už se jedná o jakékoliv…, je třeba je proměnit do „konáme, jednáme, chováme se, reagujeme, činíme“…  s akcentem na pravý čas každého z nás! Ze zkušeností jsme si asi mnozí potvrdili, že jakékoliv poznání a vědění je možno uvést do života až v okamžik naší zralosti…Příroda nám jasně předvádí, že jakýkoliv předčasně sklizený plod nám příliš sladkosti nepřináší… a tak je to i s námi lidmi.

Milovaní přátelé, dnes chci jen krátce, a o to důrazněji připomenout…že v rámci budování naší Samostatné, Svrchované, Odpovědné, Nezávislé a díky tomu Svobodné Bytosti, což je podmíněno důsledným nácvikem naší Sebeúcty a Seberespektu, je ve vztazích s lidmi okolo nás, v soukromém i pracovním životě, třeba trénovat v první řadě naši schopnost, přesněji „nutnost“, průběžně si vytvářet hranice, někdy až „betonové“… jak trefně vyjádřila jedna moje blízká duše…Paradoxně... až za nimi se rozlévá nekonečná míra Všeobjímající Lásky!  Právě toto vyjádření hranic, lidově řečeno – „Ocáď – pocáď!“:-) …jak říkáme u nás na Moravě… je nezbytnou podmínkou Svobodného Života každého z nás.

Zůstaňme zcela v klidu, KDYŽ JSME V NĚKTERÝCH SITUACÍCH VEDENI ŘÍCI  „NE“… JEDNÁ SE O UPŘÍMNÝ PROJEV OPRAVDOVÉ LÁSKY…K SOBĚ I KE DRUHÝM!!!

A k tomu není co dodat…

Milovaní, přeji vám mnoho úspěchů v projevech Lásky a Citlivosti k Sobě i ke Druhým!

Srdcem Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz