Život Světlu Zasvěcený...

04.02.2019 20:04

Milovaní, dnes začínám aktuálně a citací - máme za sebou totiž svátek Hromnic...

Co jsou Hromnice?

Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu.

V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc.[1] Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je „Na Hromnice o hodinu více“. Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromek.

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.

Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Hromnice_(sv%C3%A1tek)

***

...A také vás velmi pozdravuji a ze srdce děkuji za dar dnešního sdílení...

Prožíváme první dny února, stále ještě čas zklidnění, Příroda zdánlivě ještě spí a přece se posouváme blíže k jaru. Máme za sebou magický den Hromniční...a hudba, kterou s vámi sdílím, taktéž přináší poselství o chystajícím se jaru, byť realita za okny je ještě hodně jiná. Každý, kdo hlouběji pozoruje, co vše se odehrává v Matičce Přírodě...ví... Ani Příroda a kterýkoliv přírodní a vesmírný projev či proces se neobejde bez příprav, načasování a následné proměny. Ať už se jedná o roční období, o procesy probíhající uvnitř stromů, keřů, rostlin, půdy, v živlech, v energiích... 

Ve všech projevech Života se permanentně uskutečňuje nepřetržitý Vývoj a Proměna!

I naše tělo se tomuto věčnému procesu podřizuje, bez ohledu na to, zda to víme.

Sama Příroda nám ukazuje neustálou proměnu a tím nás v každý okamžik inspiruje a  navádí. Nic ve vesmíru není statické a pokud je, pak v čas naplnění odejde, zanikne...a tak je to i s námi lidmi...učme se od Přírody, řiďme se příklady, které nám ukazuje, poučme se z ní i z jejich zákonů. Není nic jednoduššího, nežli se zaměřit na každodenní představení, které nám dennodenně předvádí. Příroda je velká učitelka a moudrý je ten, který jejím zákonům porozumí a následuje je ve svém životě.

Jaká krása se nachází v oné proměně! Vzpomeňme na vše, co se nám rok co rok opakuje doslova před očima a nepřehlédněme jediný sebemenší detail... Čím více se nalézáme v přítomném okamžiku, tím bedlivěji vše zachytáváme, dokonce i ty nejnepatrnější změny, které Příroda tiše ladí, vidtelně i skrytě. Naštěstí nám byla dána naše čidla, která nám oznamují mnohé, téměř nezpozorovatelné posuny okolo nás...Všimli jste si, že ptáci, byť jsou všude ještě hromady sněhu, nám prozrazují svým jiným zpěvem, že něco nového se chystá, něco nového přichází, něco se připravuje... něco se proměňuje, něco je ve vzduchu, v pohybu, něco, co se dostavuje rok co rok a všichni jsme znova uchváceni tou nádherou, silou a neobyčejností, ohromující velikostí a zároveň skromností. 

Jak rafinovaně a nenápadně nás Přiroda umí vést k nejvyšší bdělosti a zvídavosti, s čím novým opět přijde??? ZNOVUZROZENÍ...Najednou máme šanci vycítit, co všechno bylo skryto pod povrchem... Ve stromech se probouzí a začíná stoupat míza...Rostliny jsou pocitově nezvykle přítomné, jakoby na sebe chtěli strhnout veškerou pozornost, byť jsou ještě zahrabány hluboko pod sněhem a my je spíš jen tušíme...Zdá se, že už nechtěji déle odpočívat a pasívně čekat... pomalu nastává čas projevit, co jsou a kdo jsou, předvést se ve své nádheře a jedinečnosti... Tak jako člověk, který si občas potřebuje odpočinout od každodenního spěchu a poté se s vděčností a rád navrací do činného života, aby začal opět vytvářet nové, lepší, dokonalejší, smysluplnější a moudřejší a přitom všem Tvoření jednoho krásného dne zažil svoji tušenou Nejkrásnější Verzi Sebe Sama... 

Smysl života spočívá v Lásce k rytmickému opakování nejrozmanitějších dějů a k tichým pozvolným pochodům a proměnám, které probíhají dle jasně vymezených vesmírných zákonů, jejichž největší záhadou je jedinečnost nekonečně nejrůznějších projevů života a všech jeho procesů, které mají potenciál se každou sekundu stát lepším, dokonalejším, jiným, vědomým, láskyplným... Život se odehrává ve vzruchu i v útlumu, ve spánku i v bdělosti, v usínání a v probouzení, v radosti i smutku, život vzniká i zaniká, aby se znova narodil...Vše dohromady tvoří největší Mystérium Života, jehož podstatou a zákonem je vnitřní i vnější Vývoj, Pohyb a Posun Všeho a na samém vrcholu Člověk, který dosáhl Vědomí Světla. Vznik nové kvality na nejrůznějších úrovních, na úrovni Hmoty, Duše i Ducha. 

Příroda je opravdu mocná čarodějka a velká inspirátorka. Bdělý pozorovatel se jednoho dne do ní vrátí, aby ji uviděl novým zrakem, který nám prozrazuje, že Příroda je mnohem více nežli jen krása, klid a místo pro pěknou procházku, ale že nám byla dána jako velká učitelka, která nás tiše i přesvědčivě vede a nabádá k následování její moudrosti. Už proto si zaslouží tu Nejvyšší Úctu, Respekt a Ochranu!!! Člověk žijící v souladu s ní je tím, co zasvětil svůj život Světlu... 

Milovaní, přeji nám všem krásně tichý čas únorový... 

Mějte krásné dny a mějte krásné sny - o Novém životě, který začíná právě v tomto okamžiku.

Srdcem Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova