GLOBALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM JEDNOTY.

28.11.2018 19:20

LENKA SÝKOROVÁ - GLOBALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM JEDNOTY.

Vážení Milovaní Vzestoupení,
 
jsem tento týden opět vedena k vytvoření posvátného prostoru prostřednictvím dalších zpráv v tomto projektu Stvořitele ve snaze dělat to nejlepší, co je v mých silách. Zákony Stvoření se nyní na vyšších úrovních skutečně realizují, protože je čas a někdo to udělat musí. Mnozí máme kolem sebe neproniknutelný ochranný štít. To, co je zásadní, sdílím pro všechny, kteří jsou na mě naladěni. Jsem vedena čistotou a dáváním v tomto čase Vzestupu. Nacházím se každý den ve svém meditačním prostoru ráno, občas v noci a také před spaním miluji nořit se do svého vnitřního prostoru, naslouchat Světlu, které nese informace včetně Lásky nefyzických bytostí. Mnozí z nás se cítí někdy vyčerpaní tím, jak naše těla pracují také v noci a také proto, že ačkoliv bydlím na kraji města, ticho je zde vzácné. Mým snem je žít v prostředí, které mě podporuje a také mé tělo.
 
Všichni jsme na svém stupni svého vnitřního vedení. Ne každý je připraven ztělesňovat sebe s čistotou a jasnými emocemi. Přitom každý nese tento potenciál uvnitř sebe. Pro každého je tato cesta možná, ačkoliv je velmi kamenitá. Mnoho lidí řekne: Ne, děkuji, vzdávám se, nejsem tak silný/á. I když jsem osobně velmi silná, jsem také velmi zranitelná. Ale právě zranitelnost vytváří sílu a vytrvalost jít a ukazovat cestu bez ohledu na podmínky. Musíme si vážit sebe, svého těla, které je plavidlem Ducha v těchto pozemských vodách. Cesta Vzestupu mě naučila spojit se se srdcem, oddaností, milovat sama sebe. Vnitřním Božským alchymistickým sjednocením projevit bytí v lidském těle jako silná bytost. My všichni jsme se rozhodli zúčastnit velkého úkolu a také manifestovat svůj život, ne pro vyšší sféry, ale žít a dýchat do svého vlastního bytí, zažívá krásu i bolest. To je skutečný účel a odvaha. Stáváme se Mistry ne pro druhé, ale sami pro sebe.
 
Většina lidí se pohybuje směrem nahoru a nechápou své zkoušky, lekce a soužení, co se ve skutečnosti děje, neprovozují bezpodmínečnou Lásku, nesoustředí se na své srdce. Mnoho duší se rozhoduje, zda opustí pozemskou rovinu nebo zůstanou oddaní svému životu v bezpodmínečné přítomnosti uvnitř sebe, bez ohledu na to, co se děje. Jsou to velmi intenzivní časy, celá planeta včetně lidské skupiny prochází velkými změnami. Jsem opět vedena nabídnout vám tento léčivý prostor společného dávání a přijímání.
 
Chtěla bych zmínit pár informací, co se momentálně na planetě děje, ale nechci jít příliš hluboko.V zorném poli je tolik extrémních situací, které na planetě probíhají včetně požárů v Kalifornii. Lidé přichází o domovy nebo jich mnoho bydlí tak, že je těžké najít klidný prostor. Když jsem se ptala mé rodiny Světla, jak pomáhat v souvislosti s těmito silnými událostmi, bylo mi sděleno: Absolutně nijak. Každý zde má určitou pozici, kterou stále rozvíjí. Musíme si uvědomit, jakým způsobem skutečně pomáháme, protože se můžeme ztratit v tom, co se děje na planetě nebo se ztratit v informacích. Mým úkolem je připojit se k celému dění srdcem.
 
Z aktuální pozice se všichni můžeme připojit ke Globální meditaci každou neděli (více v odkazu Globální meditace na www .mayskykalendar.blogspot.com), ale především k osobní meditaci. Velmi důležité je rozlišování ve světě informací, rozlišování, co je určeno pro vás, co je skutečně důležité dělat a co nedělat a to z pozice suverénního směru tak, abychom stále zůstali ve své svrchovanosti. Musíme umět rozeznat falešné triky a podvodné matení laiků, kteří opravdu neslouží pravdě lidského Vědomí pro SJEDNOCENÍ.
 
Dnešní téma je hluboce znepokojující a my se nacházíme uprostřed něho. Mnoho takových změn bylo prorokováno jako velká Apokalypsa, odhalení, včetně velkých přírodních změn. Ale nyní zde existuje falešná tendence, aby se lidé domnívali, že jsou tyto přírodní změny přirozené. Jak všichni víme, žijeme v řízeném světě manipulace, kontroly a ovládání v současném systému. Je vtipné, že lidé stále ukazují prstem na systém, ale tento systém není někde venku, je uvnitř nás. Lidé jsou služebníky systému. Říkají, že systém je dílem několika jedinců, kteří hrají hru na své vlastní cestě a chtějí ovládat věci tak, aby měli úplný přehled o populaci, aby ji mohli ovládat. Existuje mnoho plánů, mnoho konkrétních jmen. Je toho plný internet, google a také You Tube. Mnoho masových iluzí a ani požáry v Kalifornii nejsou přirozeným jevem. Do těchto výzkumů je zapojeno mnoho lidí, kteří jsou ve středu těchto událostí a také je velmi mnoho lidí, kteří ještě stále nechápou kolik existuje manipulativních technologií, včetně ovládání počasí. Každé jaro a léto vidíme vysokou aktivitu chemtrails, což ničí stromy, můžeme vidět spálené špičky borovic a smrků. Za tím vším stojí chemická toxicita, cílem je rozprašování jedů. Tyto znečišťující látky jsou uvnitř nás, jsou součástí půdy, jídla i vody. Existuje mnoho věcí, které spolu navzájem souvisí pro „plán sjednocení skrze ODDĚLENOST“ čili rozdělit a dobýt! Většina lidí si to neuvědomuje kvůli svým Závojům vidění. Dělají své každodenní úkoly, svoji rutinu; probudí se, jdou do práce, jí, pijí, sledují televizi, jdou spát.
 
Je zde opravdu velmi malé množství aktivistů, kteří se aktivně podílí na tom, co se děje, Jsou to hlavní hráči této planety. Pracujeme v zákulisí, nejsme přímo do ničeho zapojeni. Také existují z vyšší perspektivy určitá prioritní místa na planetě jako hlavní hřiště pro hru s velkou karmickou zápletkou, která tvoří hlavní planetární příběh. Hlavní hra se hraje ve Spojených Státech Amerických, které, jak víme, ovlivňují celý svět a také hrají hru na osvobození svého lidu. Ačkoliv žijeme v malé evropské zemi, jsme se Spojenými Státy také propojeni. Všechny země na celém světě jsou vzájemně propojeny. Je vtipné, že většina lidí to vůbec neví, a pokud žijí v nějaké malé zemi, kde se nic velkého neděje, pak mávnou rukou, že se jich věci na druhé straně planety netýkají. Každý je zvyklý starat se pouze o svoji vlastní bezpečnost a své pohodlí, ale my všichni se planetárně sjednocujeme prostřednictvím Jednoty, nikoliv prostřednictvím separace, To je zásadní bod, který lidem v jejich Vědomí chybí. Oddělit, ovládat, ukončit a dominovat. Opravdu musíme vědět, co se děje.
 
Existují dva globální proudy. Jeden je globalizace prostřednictvím kontroly a druhý je globalizace prostřednictvím Jednoty. Vše je propojeno, takže informace mohu procházet oběma proudy a nemůžeme tomu uniknout. Můžeme být poslem pravdy. Neexistuje žádný takový prostor jako nebezpečné místo a bezpečné místo. My všichni stojíme na prahové hodnotě bezpečnosti. Kontrola a ovládání jsou všude, i když bydlíme na vesnici, protože počasí se ovládáno všude, chemtrails jsou všude a pravděpodobně jste si všimli, že počasí není přirozené. Ačkoliv se Země sama čistí, dělá to velmi jemně, nepoškozuje takovým způsobem jako v Kalifornii - jak dostat lidi z jejich přírodního prostředí, kde jsou spojeni s přírodou čili se sebou. V této oblasti pomoci jsme bezmocní. Myslím, že nejsem sama, kdo v tom vidí určitou formu genocidy. Také určité frekvence, mezi ně patří bezdrátové připojení a jeho další formy, které s naším mozkem dělají hrozné věci, jdou hluboko do buněčné struktury, ničí tělo a jeho konfiguraci. To se děje po celém světě, jsme globálně propojeni. Stejně tak Fukušima ovlivnila celou planetu, protože jsme v podstatě vodní planeta. Prosím, nesouhlasíte-li s těmito řádky, udělejte si svůj vlastní výzkum.
 
Sloužíme své vlastní duši a měli bychom najít vlastní místo v tomto velkém plánu.Tělo je náš první dům. Duch se nachází uvnitř. Nejsme tu jen proto, abychom dosáhli Nanebevzetí, ale také abychom vytvořili nové tělo a orgány. Abychom se stali svrchovanými a suverénními zevnitř, musíme pracovat s tělem. První věc je co nejčastěji se dostávat do svého těla, do svých pocitů.

Lidé se často stěhují z venkova do města, pravděpodobně kvůli práci. Přitom města jsou plná krabic v nichž žijí. A i přesto, že se rozhodneme přestěhovat na venkov, bydlet na samotě u lesa, pěstovat si své vlastní jídlo, mít svoji vlastní vodu, je to dobré řešení, ale pokud na tom stavíte svoji vlastní bezpečnost, která není integrovanou suverenitou a svrchovaností, pak vám boj jako vzpoura nepomůže. V souvislosti se suverenitou a svrchovaností vyhledejte stránky Wingmakers a rozhovory s Dr. Nerudou o svrchovaném sjednocení. Vyjdete-li na ulici a budete demonstrovat, budete ničeni. Musíme pracovat zevnitř, stát se svým vlastním svrchovaným agentem Míru.
 
Neznamená, když se děje něco na druhé straně planety, že se nás to netýká, takové věci se za chvílí mohou dít u nás. Musíme začít přemýšlet v kontextu globalizace prostřednictvím Jednoty nikoliv duality, protože dualita říká: ha ha ha, co se děje v jejich zemi, se mnou nemá nic společného. Identifikujeme se se vším, co se děje po celé planetě. Planetární čakry a kolektivní Vědomí jsou plně aktivní a ovlivňují tělo, které se spojuje s aspekty Jednoty. Kdykoliv se můžete také naladit na masové Vědomí, buď se začnete bát nebo vám to celé bude jedno. Ale pokud cítíme, že nemáme dělat nic, neznamená to, že je nám všechno jedno nebo, že jsme bezmocní.
 
Vzhledem k tomu, že čas je ve skutečnosti cyklický, určité skutečnosti se na planetě opakují, dokud nejsou zcela vyřešeny, integrovány. Například dosud nebyla plně integrována Atlantská karma. Spojené Státy hrají velkou scénu v tomto ohledu. To, co každý musí nebo by měl rozvíjet, je právo na svobodu, právo vědět, co se opravdu děje a ano, v nových projektech existuje vždy určitý stupeň rizika.
 
Pro mnoho z nás je nyní důležité držet vnitřní prostor Jednoty, atributy Jednoty a přenášet je do kolektivního Vědomí. Je na nás, abychom udrželi energii, protože v takovém chaosu a dezinformacích se děje vše tak rychle, takže lidé ani nemají čas na odpočinek. Mozek nemá čas odpočívat. Zejména pokud sledujete informace typu: konec světa se blíží. Hodně věcí, podvodů je nyní odhalováno. Vše vyjde na povrch a bude odhaleno prakticky samo. Lidé, kteří nejsou spojeni se svým vnitřním vedením, nemohou vidět větší obraz toho, co se děje, nevidí celý Božský plán správně. Ti z nás, kteří jsou dobře ukotveni v kořenech i v koruně, jsou uzemnění, musí jako první prolomit iluzi Světlo versus Temnota. Opustit program duality. Ustoupit nebo odstoupit a pozorovat.
 
Božský Plán bude tak jako tak naplněn a dokončen. Všechny bytosti úzce spojené s tímto plánem jsou nyní velmi zaneprázdněné. Zatímco lidská skupina je zaneprázdněná svými každodenními rutinami. Nezabývají se skutečně důležitými věcmi. Vidím to i ve své zemi, v Čechách jsou zaměřeni na triviální věci, jejich životní síla je nezajímá a zodpovědnost odevzdali vládě a lékařům. Toxicita myšlení se šíří rychlostí světla. Proto mnoho z nás je nyní i během bezesných nocí zapojeno do práce. Mise, mise, mise, hop, hop, hop….  Proto, abychom pomáhali opravdu dobře, jako první věc, je být ve svém středu 24/7.
 
Pokud procházíte nějakým rizikem, buďte stále vyrovnaní, nezbavujte se své osobní síly. Přistupujte ke všemu moudře. To všechno se dotýká všech po celém světě, aby mohl být ukončen globální karmický cyklus. Spojené Státy připravují půdu pro globální Jednotu a jsou věci, které se stát musí i přesto, že je to velmi riskantní, ale z vyšší perspektivy riziko je iniciováno, aby byla vytvořena vlna změny po celém světě, která je nezbytná. Nemusíme být přímo zapojeni do tohoto procesu, ale co je nezbytně nutné, je jít cestou Osvícené pravdy. Lidé, kteří sdílí, jak je jejich život úžasný a nádherný, nejsou uzemnění. Jejich životní síla neslouží planetě.
 
Je velmi důležité dostat se každý den do svého těla, uvědomit si, co to znamená životní síla, ztělesňovat suverenitu a svrchovanost. Být s jistotou spojen s intuicí a vnitřní bezpečností i přesto, že se setkáváme s divnými energiemi a divnými lidmi, protože to jsou ve skutečnosti lidé, kteří nežijí v bezpečí. Chtějí ovládat, protože se pohybují v prostředí kontroly a řízení. Vždy odstoupím od takových lidí, protože můj osobní proces je pro mě důležitější. Nezajímá mě globalizace měny a podobné nesmysly. Spoustu věcí, které zní dobře, nezapadají do Božského Plánu, obzvlášť pokud je filtrujete přes úroveň umělé inteligence. Je to ovládání a takovým věcem říkám: ne děkuji! Takže ve skutečnosti Nová Země se rodí ve Spojených Státech v kontextu inteligentní DNA inteligentních lidí, kteří se tam inkarnovali.
 
Ještě bych chtěla zmínit ochrannou energii krystalů a technologii orgonitů s frekvencí odstraňování negativních energií, mám na mysli čištění elektrosmogu. Konkrétně šungit. Šungit obsahuje určité procento uhlíku, jeho energie má schopnost sjednocovat energetické pole. Člověk je stvořen také na určité bázi uhlíku a má tendenci nasávat do sebe špatné frekvence a protože se přesouváme do krystalické frekvence, musíme se stát více a více přírodní. Proto také hodně pracujeme s přírodou pro vylepšení našeho těla. Speciálně šungitová pyramida hodně pomáhá v prostoru, kde spíte, pokud používáte bezdrátové připojení, pak ji umístěte také k tomuto zařízení, popřípadě k nabíječkám na telefon. Šungit je velmi starý kámen a pomáhá vyladit osobní energetické pole. Dále, co se týká potravin, nejezte fastfood, ale přerozené jídlo, protože to pomůže tělu vystoupat na vyšší frekvenci. Bude vytvořeno nové inteligentní tělo, které je Božským Zdrojem. Musíme plně znát sebe, své tělo jako svůj vlastní Zdroj.
 
V kontextu hustých energií vzniklo v minulosti mnoho poruch na těle, ale to bylo součástí experimentu. Podobně jako když máte v těle virus, vstoupíte do těla, přijmete jej, protože tělo prochází určitým upgreadem. Krystaly jsou pomůckou na cestě přechodu těla. Nejlepší forma pomoci je forma, kterou vytváříme my sami pro sebe. Vytváříme nová těla. To je teď naše nejdůležitější téma. Pracujte s elementy, pracujte s přírodou. Příroda je vysoce inteligentní. Příroda přijímá výživu ze slunce, naše těla přijímají výživu z přírody a ze slunce. Procházíme přírodními a přirozenými cykly, musíme vědět, jak si pomoci, musíme mít větší pochopení tohoto procesu. Když jej chápete, váš život je mnohem jednodušší. Nebudete se děsit strachů nebo nějakých útoků a paniky.
 
I když svítí slunce, energie jsou nyní velmi těžké, můžete se fyzicky cítit unavení. Uzemňujte se, spousta lidí se stále vznáší v oblacích. Použijte všechny možnosti k vybudování stability a suverenity. Jediná věc, která nás činí skutečně odolnými není venku, mimo nás, ale uvnitř.
 
Současný trend je vytvořit v lidech přesvědčení, že planeta je nebezpečné místo, že je třeba proti ní bojovat. Ať už jsou to nemoci, výbuchy, podobné nesmysly a lži. Když se naladíte na jádro Matky Země, je to tak čistá Láska, tak jemná Láska. Když jste naladěni na planetární čakry, jste naladěni na svoji vlastní intuici a vždy budete vědět, co pochází z umělé inteligence. Musíte se naučit rozlišovat znalosti, abyste pochopili, co se děje, chápat proudy energie ve svém těle. Po celém světě je tak velký chaos, proto mnoho z nás dělá velké kotevní práce, co se týká uzemnění. Nesedíme celý den doma jen tak, ale kotevní práce probíhají přes tělo neustále. Planeta je velmi, velmi vděčná, ačkoliv nám neplatí penězi, pomáháme jí osvobodit tím, že osvobozujeme sami sebe, svoji životní sílu a tím životní sílu celé planety. Největší zločin vůči lidské podstatě je zavřít lidského Ducha do láhve a řídit lidi. Život musí být osvobozen, aby byl osvobozen Duch a Láska byla ztělesněna péčí.
 
Brzy budu sdílet další informace pro vaši vysokou úroveň chápání. Jsme uprostřed velkého Přechodu. Ano, jsme uprostřed velkého Proroctví a toto Proroctví musí být správně interpretováno. Všechno musí pocházet zevnitř fyzického těla. Nikoliv, že budeme chodit po ulicích a křičet, že chceme změnu. Lidé odevzdávají svojí sílu a svoji vlastní zodpovědnost druhým lidem. Raději žijí v řízeném světě s falešným pocitem bezpečí. Jiní by raději zemřeli, než aby uchopili svůj život do vlastních rukou. Není to legrační?
 
Změny jsou zde, možnost návratu není. Takže červenou pilulku nebo modrou? Pojďme vymyslet raději pilulku, kdy spojením červené a modré vznikne fialová pilulka Jednoty, kde hoří posvátný fialový plamen. Zůstaňte naladěni na proud svého srdce. Doufám, že se ke mně, k mému srdci připojíte i příště. Je to krásné sesterství a bratrství. Miluji vás velmi, s velkou oddaností a čistou Láskou každého z vás. Děkuji, že jsme společně v tomto posvátném prostoru. Opatrujte se, hýčkejte sami sebe. Mnoho požehnané Lásky. A tak to je!
 
V Božské Lásce
Lenka Sykorova
 
www.mayskykalendar.blogspot.com
21/11/2018
 
Požehnání a Vděčnost za dary a příspěvky.