DUŠE INDIGO & HVĚZDNÁ SEMENA. ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU.

13.03.2018 20:03
LENKA SYKOROVÁ...

Duše Indigo & Hvězdná Semena. Zákon příčiny a následku.

Naše Krystalické rodiny, které žijí ve vyšších oblastech Stvoření, sdílejí Universální pravdy o Jednotě, které se snažíme odhalit lidstvu také my, abychom se rozpomněli na náš pravdivý původ v tomto cyklu Vzestupu. Přestože jsme v tuto chvíli na Zemi, byli jsme vyškoleni ve strategii Vzestupu. Naše duchovní rodina ve vyšších Sférách nerozumí metodám válek, takže je na nás, abychom tuto strategii uplatňovali. Mnoho z Indigových lidí a Hvězdných Semen nechápe motivaci nižších vibračních úrovní, jejich psychopatické chování, invokaci strachu, protože jsme tak spojeni se srdcem, soucitem a dobrotivostí. Žijeme v zásadách Jednoty a naše poznání a životní styl odráží Vědomí, že všichni lidé jsou spojeni s Bohem přímo. Žijeme v souladu s Universálními zákony, protože víme, že co se stane, má velký vliv na rozšíření našeho Vědomí, učení a zdraví.
 
Hluboce respektujeme energetický podpis každého a životní záměr lidí, ať je jakýkoliv, aby se i oni mohli rozvíjet v souladu se Stvořením. Staráme se o životní prostředí, komunikujeme s planetou a přírodním královstvím. Víme, že život je posvátný, takže nemáme žádné myšlenkové formy, které by ublížili ostatním. Nemáme žádné vlastnictví, jsme správci věcí, které dodávají našemu životu hojnost.

Nerozumíme pojmu vlastnění osob, protože je to výraz otroctví. Žijeme v telepatických stavech, ve kterých je lež, skryté úmysly nebo klamání druhých nemožné, protože všechny interakce jsou vidět v barvách a energiích, které přenáší osobní podpis, myšlenky, úmysly a pocity druhých. Komunikujeme s čestností a upřímností, tak jako kdysi, než jsme přišli na Zemi. Nerozumíme pojmům manipulace nebo podvod, s kterými ostatní přistupují k nám.
 

Jako vyspělé bytosti ve stavu Krista, žijeme v jednoduchosti, což umožňuje harmonii s přírodou a s Universálními zákony. Ve všech vztazích máme přirozenou schopnost rovnosti, v každé interakci s druhými. Přišli jsme s konkrétními misemi, abychom vyléčili negativitu na Zemi prostřednictvím vyššího Vědomí. Existují hluboké důvody, proč jsme se inkarnovali do času Vzestupu. Během procesu Vzestupu jsme mnozí zaměřeni na superkarmické zátěže, jejichž temní původci mají snahu, aby nás udrželi v zátěži a nízkých hustotách.

***
Osobně vnímám, že část mé inkarnační smlouvy je hotová, co se týče vypálení a očištění rodové karmy, a rodových vzorců a nemocí, které byly předávány z generace na generaci, ale dál pokračuji s kolektivem v oblasti chybné DNA. Každá inkarnační Světelná smlouva musí být dodržována dle daných podmínek pro rodovou linii a také pro planetární účely tzn. měnit mnoho nejasností a nerovností ve společnosti. Já sama jsem byla pochopení deformací v DNA nezúčastněná, dokud jsem je sama neprošla. Můžete spát, nechápat svůj účel zde, a přesto se podílíte na Transformaci a Evoluci i ve stavu amnézie, protože fyzická přítomnost je to, co je zásadní.
 
Byla to velká doba růstu, než jsem pochopila, jak všechna rodová a osobní trauma harmonizovat. Velký trénink důvěry, odpouštění a léčení jizev na srdci z minulosti. Na otázky, kdy skončí tato náročná období mi Průvodci vždy připomněli, že já sama jsem se přihlásila podstoupit tento čas a přeměnu DNA pro změnu Evolučních polí.
Děláte-li to, jste někdo jako stroj na přeměnu genetiky.
 
Jsme neustále testováni, jestli se dokážeme vyrovnávat s projevy šílenství v kolektivu, protože Země i její lidská skupina se nachází uprostřed temné noci duše. I když temná noc duše není nic jiného než setkání s vlastními Stíny, kdy nastal čas přesunout se do své pravdivé esence. Udržujeme energii co nejčistší s kultivací životní a duchovní disciplíny. Naše energetické pole musí zůstávat čisté a nedotčené.
 
Dosažením stavu neutrality a Celistvosti je nám umožněno vyšší smyslové vnímání (číst energie, energetická pole). Tohoto vyššího smyslového vnímání nelze dosáhnout, hodnotí-li, člověk, soudí, jeho úmysly nejsou čisté bez dosažení integrace polarity - rovnováhy mužské a ženské energie uvnitř.
 
ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Aby lidé porozuměli silám Vzestupu, jsou vystaveni napětí a duševní úzkosti. Extrémní duševní a extrémní emocionální nerovnováha se nyní projevuje navenek, protože lidé potlačují uvědomění, že vše musí být zarovnáno s multidimenzionální anatomií jejich těla i Vědomí. Je potřeba aplikovat očistné nástroje pro všechna 4 těla, snahu o uzdravení, zlepšení, bez ohledu na systém přesvědčení. Vzestup není jednoduchý, protože je o sebeovládání, disciplíně. Jde o úplné rozpuštění starého 3D člověka. Lidé, kteří nyní věří, jakmile se začne rozpouštět jejich stará identita, že to, co aktuálně prožívají, je jejich „skutečná a pravdivá“ identita, takže mohou být ve velkém stresu. Důležité je dokázat se udržet v neutralitě a přestěhovat do celistvosti. Nikdo nemůže podvádět druhé, sebe ani tělo. Všechno se stává transparentní, jak se svět stěhuje do telepatie.

Ve všech oblastech života vytváříme myšlenky, činy a emoce, jejichž obsah se kombinuje s určitou úrovní Vědomí a přírodními zákony. Tento energetický obsah, který vyšleme, se k nám vrací okamžitě, tedy ve Vesmíru kumuluje s určitou energií, která se vrátí k nám zpět a to ihned. 
 
V této době rozdvojení času, se radikálně zvětšují síly, které jsou řízeny Universálním zákonem příčiny a následku. Pokud se nám nedaří řešit situaci neutrálně, musíme se přizpůsobit, abychom tuto dovednost měli. V současné době, jak se dostáváme stále více do harmonického Vesmíru, tento zákon působí rychleji s přesnější frekvencí, která je sladěná s větší intenzitou v hmotné rovině, jako nikdy před tím.

V nižších vibračních úrovních jsou husté vrstvy infikované umělou inteligencí, nevědomím a temnými entitami. V důsledku toho jsou procesy příčin a následků pomalejší, ačkoliv nyní, jak se zvedají vibrace, se tento zákon projevuje mnohem rychleji čili v nižších vibračních úrovních se možnost obejít zákon příčiny a následku mění. Na lidi, kteří krmí psychické tělo nízkými myšlenkami a úmysly, nebo kradou energii, mají současné vysoké energie rychlé dopady. Zatímco ti, kteří se probouzejí a mají čisté úmysly, pracují a komunikují s otevřeným srdcem, dostávají pozitivní energetické odměny. Naše vlastní skutky a činy, přinášejí výsledky, které jsou vidět.
 
Většina lidí není dostatečně vědomá, aby dokázala rozpoznat opačný pól přírodních zákonů a dopad umělé inteligence. Tyto programy se projevují jako groteskní, vadné a nemocné, což má dopad na Matku Zemi. Současně nastávají velké změny, protože zákony na Zemi se mění.
 
Být v souladu s přírodními a Universálními zákony a řídit se srdcem umožňuje objevovat soucit a laskavost. Pokud chceme změnit kauzalitu na zemi, musíme se podívat na lekce. To nutí každého k vyšší zodpovědnosti za to, v jakých životních podmínkách se nachází a k vyšším kompetencím dokázat dosáhnout úplné svobody.
 
Všechny takové skvosty uvědomují o posílení ctnosti, a tím získat vyšší duchovní moudrost, vstoupit do harmonie se sebou, abychom v této kvalitě žili s druhými a se světem.Všechny takové skvosty uvědomují o posílení ctnosti, a tím získat vyšší duchovní moudrost, vstoupit do harmonie se sebou, abychom v této kvalitě žili s druhými a se světem.Všechny takové skvosty uvědomují o posílení ctnosti, a tím získat vyšší duchovní moudrost, vstoupit do harmonie se sebou, abychom v této kvalitě žili s druhými a se světem.
 
Jako dospělí lidé jsme povinni přijmout plnou zodpovědnost za svá současná slova, činy, myšlenky, skutky, emoce a stav těla. Tato zodpovědnost umožňuje správně se přizpůsobit zákonu příčiny a následku a aktualizovat duchovní cíle. Pozitivní akce přinášejí pozitivní výsledky, negativní akce přinášejí negativní výsledky. Pozitivní akce má pozitivní následek. Cílem je vědět: čím více pozitivních akcí, tím více pozitivních následků a pozitivnější život. Materialistické objekty nejsou takovým zdrojem štěstí jako to, co naplňuje naše srdce mírem a štěstím.
 
Negativní věci přinášejí negativní výsledky a mnohdy si lidé myslí, že jim negativní věci přináší pozitivní výsledky (drogy, alkohol….) Odmítají čelit této pravdě, což způsobuje sebeklam a podvod. Tyto negativní síly jsou podvodníci, protože reprezentují samy sebe jako pozitivní a lidé jsou pak zmatení, proč se jim dějí negativní věci. Pokud neporozumí této hře, budou zůstávat v bolestných cyklech s negativními výsledky a životem, obecně obviňují druhé za svůj život. Musíme přijmout zodpovědnost za každý svůj čin a zaměřit se na to, co můžeme udělat, aby následky byly pozitivní a život šťastný. Generováním pozitivních činů, zajišťujeme, že naše budoucnost bude plná pozitivních věcí.
 
Ať už o tom víme nebo ne, naše Vědomí a naše tělo podléhají určitým energetickým zákonům. Negativní síly v nižších úrovních vytvářejí otroctví. Pozitivní síly v úrovních Vědomí Krista jsou na Zemi nejvyššími úrovněmi a vytvářejí svobodu, suverenitu, zdravé tělo, životní sílu, extatickou radost a tvořivost. Náš záměr je vždy v souladu s naší frekvencí a síla, kterou tvoříme, je autorita v tom, co budujeme. Vše hmotné a vše nehmotné v našem životě je příčinou a následkem pro tělo, mysl, Vědomí a tvoří naše zkušenosti. Jsme guvernérem této vytvořené struktury.
 
 
Spoustu lidí má nyní spoustu problémů, protože se domnívají, že Vzestup je: Přečtu si informace, a to je Vzestup. Sleduji to, co dělají ostatní, a to je Vzestup. Vytvářím falešné emaily, a to je můj Vzestup. Počkám si, až přijde někdo, nebo nějaká síla a automaticky mě zaktualizuje a to je Vzestup. 

Počítá se vlastní práce na sobě, svém těle, svém zdraví, svém Vědomí a je jedno jestli máte finanční hojnost nebo ne, jestli je vám 50 nebo 70 let. Pomáháme těm, kteří si nepamatují, ale nemůžeme za ně projít zkušeností Vzestupu. Otevřené srdce se napojuje na galaktický střed, zavřené srdce ne. Spoustu lidí od roku 2012 o Vzestupu jen mluví, mluví, ale to je jen maličké procento práce a není to tvoření. Jakmile nemáte vlastní zkušenost, vaše představa je zkreslená, mylná.
 
Pokud nemáme zkušenost multidimenzionality, podle Universálních zákonů o ní nemůžeme ani psát ani mluvit, protože to je vytváření zkreslených informací a každá akce má své následky. Multidimenzionalita je nadčasová zkušenost. Jakmile si uvědomíme oddělenost od sebe a jsme spojeni s tělem a srdcem, skutečnost multidimenzionality se projeví sama.
 
Cítíme obrovský posun v aktivaci kundalini energie a  jak se vše, co nemá nic společného s Láskou rozpadá, zatímco my jsme Mistři vlastního života a reality, vyjadřujíc svou nejvyšší tvořivost ve spojení s přírodou, protože tak jsme spojeni s naším jádrem. My všichni se rodíme do stavů plné hojnosti.

Tato komunita bude i nadále informována, aby odstranila všechny škodlivé systémy, které mají dopad na tělo i Vědomí. Buďte trpěliví, i když jste zarovnáni se správnými duchovními postupy a postupujete svým tempem a rezonancí, přesto musíte aplikovat duchovní praxi a uzdravení. Mám ráda konzultace s mými Průvodci během dlouhých procházek v přírodě. Relaxujte a představujte si sny o sobě a Nové Zemi. Děkuji, že ctíte můj čas a moji energii. Mnoho milující Lásky, brzy opět zde.
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
 
© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 12/3/2018
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.