Duhový Most...

21.01.2019 18:37

Jsem Duhový Most

dva břehy spojující 

ve svitu hvězd a svící...

Já a mé Světelné dědictví 

Bohem svěřené panictví.

Mé pozemské Bytí 

dnem i nocí svítí.

Světlo oslavuje

cestu ukazuje

cestu Životem...

Jsem Duhový Most mezi dvěma světy

a Srdcem spojuji je v Jedno...

 

Fotografie: www.depositphotos.com