Dobrá Zpráva pro Všechny...

03.06.2018 21:32

Milovaní, Dobrá Zpráva pro Všechny!!!

LÁSKA JE VŠE OBJÍMAJÍCÍ...LÁSKA JE VŠE VYTVÁŘEJÍCÍ… vytvořila celé Vesmíry, celou projevenou i neprojevenou Existenci, jak ji známe, a která se nejrůznějšími způsoby dotýká každého z nás...

Vědomě či nevědomě.

Tyto dny mně přišly do cesty události, které mně opět jasně ukázaly, jak zásadní místo zastává LÁSKA v životě nás všech. Jak si lásku a pozornost mnozí tak dlouho VYNUCUJEME OD DRUHÝCH, dokud nám nedojde a neuvědomíme si, že je nemůžeme najít nikde venku, natož tak u druhých lidí…

Buďto stále očekáváme pozornost zvenčí a vyhledáváme ji ve všech možných vnějších formách, protože žijeme s pocitem, že se nám jí nedostává – láska nevědomá - „rádoby láska"... anebo se postupně dopracujeme k uvědomění, že vně není co hledat a čemu nadbíhat a po čem prahnout…neboť Pravá Láska je tu všude okolo nás a v nás, je obsažena v každé částečce života, ve všech jeho projevech a jedním z nich jsme i my lidičkové. Velký dar a velké uvědomění zároveň…Největší, pro jaké se Člověk zrodil…

 Dobrá Zpráva pro nás Všechny!!! Není proč se vyčerpávat urputným hledáním a zoufalým toužením po Lásce. ROZHODNĚME SE DOVOLIT SI JI ŽÍT!!! Stačí nám k tomu Jen Být a doslova a s Největší Pokorou a Vděčností si ji v Sobě prostě prožívat a užívat a každým pórem svého Těla a Srdce a Duše ji žít naplno a každým okamžikem - k Sobě, ke Každému a ke Všemu! Je přítomna v nás a všude okolo nás, aniž bychom byli na čemkoliv a na komkoliv závislí… Cože se tedy po nác chce? Jednoduše se otevřít oné vzácné esenci života! A pokud patříte k těm, kterým se jeví, že vám Láska v životě schází a nedostává se vám jí, ponořte se do sebe a naciťte…copak by bez Ní mohlo existovat na světě Tolik Vzácného, Dokonalého a Nádherného ?

Člověk je veliký Tvůrce a dokáže tvořit obdivuhodné věci… avšak všechny lidské výtvory jsou pouhým zlomkem ve srovnání s Božským Všeobjímajícím Tvořením, jež pramení z praesence ČISTÉ LÁSKY...

Využijme Božské Inspirace pro Sebe a své Tvoření a následujme Univerzální Inteligenci, ve které jsou obsažena všechna Nej…až po Nejvyšší Moudrost, jež nese jméno VŠEOBJÍMAJÍCÍ SVOBODA A VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKA. 

A všichni ti, kteří došli k tomuto nejvyššímu Poznání a rozhodli se je svým životem naplňovat a šířit, vězte, že jste se odevzdali Velké Misi…Spoluvytvářet a spolupodílet se na Tvorbě Nového Člověka a Nového Světa založeného na Přítomnosti Lásky a nic než Lásky… A to je Mise velmi potřebná v těchto časech…

 

S Všeobjímající Láskou a Vděčností za každý posun nás všech… Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz