Rádi, s Radostí a Srdcem...

22.09.2018 19:49

Milovaní,

srdečně vás vítám po krátké odmlce:-)))

I díky ní si uvědomuji, jak důležité je dělat věci Opravdově, Srdcem, v souladu se svou vnitřní Pravdou a svým Cítěním…

Jinak nám hrozí pocit prázdna a stereotypu a cítíme, že si nejsme věrni a chceme za každou cenu vyhovět…

A tak se to učíme všichni …Krédo – nežli tvořit za každou cenu, raději vůbec…Ve skutečnosti nelze netvořit…Právě v tyto dny jsem vedla rozhovor na téma…kdo je a kdo není umělec?…Opravdu jsme umělcem jen, když jsme Světlana Nálepková anebo Paul Gauguin?

To jistě ne! Pokud tvoříme Srdcem a na volání své Duše, pak to může být cokoliv…Umělcem je malé děvčátko, které s vášní tvoří kaštánková zvířátka, umělcem je hospodyně, která ráda uklízí, umělcem je člověk, co si rád zazpívá, třeba jen pro sebe anebo svému vnoučkovi…

Umělcem a uměním je vše, co děláme Rádi, s Radostí a Srdcem…

Zkusme si všímat, kdy a co děláme Rádi, s Radostí a Srdcem?

Všichni známe pocit křídel, která nám narostou, když Svobodně Tvoříme…a chce se nám přitom vzlétnout:-)

Milovaní přátelé, hledejme svoji jedinečnost skrze své Srdce tak dlouho, až se nám zatetelí blahem a pocitem, že jsme doma. Asi tak bych nazvala pocit uspokojení z díla, které vůbec nemusí mít hodnotu světově uznávaného umělce, ale třeba v podobě Radosti z pečlivě navršeného dřeva pod šopičku, kterým se v zimě zahřejeme:-)))

Pocit Radosti z Tvoření se nedá ničím nahradit. Potřeba Tvořit nás nabíjí, rozsvěcuje, ta neuvěřitelná Radost a uspokojení... Tvůrčí potenciál nám byl dán samotným Stvořitelem... každému z nás vložil do naší Duše dar nejvzácnější - perlu... spočívající ve Stvoření Nového…od narození Člověka, přes jedinečné Tvoření každého z nás a jednoho dne ve Stvoření Sebe sama jako výraz Mistrovského díla  Stvořitelova.

Jak krásné je Tvořit…jak krásné je prožít Život v Radosti!!!

S Láskou a s Radostí z Tvoření vám děkuji, že jste, že jsme...Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz