dávejte pozor na pomluvy a zprávy v mediích...

22.05.2018 19:47
LENKA SÝKOROVÁ/POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ...
 
Dávejte pozor na pomluvy a zprávy v mediích. Vaše slova a myšlenky jsou tak mocné, že si to ani nejmoudřejší z vás nedokážou představit. Je to zvyk mluvit o zkáze světa a beznaději. Hodně z toho vychází ze sdělovacích prostředků a channelingů lidí, kteří tvrdí, že jsou Světlo.
 
Jsme každý den svědky rozhovorů jako: “Slyšeli jste o této katastrofické události? Země bude zničena, temná vláda připravuje toto a toto spiknutí.“ Mohli bychom pokračovat dál, ale doufáme, že se snažíte pochopit, co vám tu říkáme. Je třeba se ptát, pokud sdílíte takovéto znalosti - povzbuzujete někoho? Nejenže se zaměřujete na to, čemu věnují pozornost jiní lidé, ale také tuto realitu tvoříte. Jakmile při takovém rozhovoru prožíváte emoce strachu a hněvu, jste v napětí. V napětí jsou i ostatní, pokud s nimi sdílíte problémy.
 
Samozřejmě, aby bylo možné udělat změny, musíte je nejprve udělat ve svém Vědomí. K dispozici máte stále čas i způsoby, jak to dělat. Jste-li aktivista, nejlepší způsob je s předložením problému přijít zároveň s řešením. Problémy byste měli řešit pouze s lidmi, z nichž máte pocit, že budou součástí řešení, nikoliv problému. To je způsob, jak vytvářet změny – prostřednictvím skupinového úsilí. Nicméně když budete číst a sdílet informace a zkušenosti z pozice strachu nebo egoistických záměrů a chtění, aby ostatní věděli, jak dobře jste informováni – přikláníte se k problému ne k řešení.
 
Na Zemi se doposud nemohl vytvořit Mír, protože většina vašich mírových shromáždění je zaměřena na válku. Navíc se vyskytuje ve světě hlad, protože bylo tolik pozornosti věnováno zkoumání problému, budování institucí, ukazování hladovějících lidí. Ve všech hlavních vládních systémech existuje obrovská nerovnováha, protože jste předali svou sílu ostatním s postojem: “Velký Bratr ví nejlépe, já nechci být obtěžován!“
 
Pokud opravdu chcete vytvořit utopickou společnost, která je plná Lásky, pak nemyslete na nic jiného než na Lásku. Učiňte nezbytné kroky ve svém osobním životě a žijte tyto ideály. Podělte se o dobré, pokud za vámi přijde někdo, kdo má zájem naslouchat. Opusťte rozhovory s těmi, kteří se zaměřují na problémy, nikoliv na řešení, ať si uvědomí, že jejich slova podporují negativní aspekty.

 

Zdroj: mayskykalendar.blogspot.cz/2018/05/tzolkin-1952018-3-men-kin-55.html