doživotní prázdniny:-)))

20.01.2019 13:29

Drazí Milovaní,

srdečné pozdravy vám všem...nedělní, odpolední, podvečerní, večerní...

Spojuji se s vámi v aktuálním naladění a sdílím...

PŘIJETÍ A UVOLNĚNÍ.

Poté, co jsem si dnes poprosila o inspiraci...přišla odpověď - "Domov" není fyzické místo ve vnějším světě, ale vnitřní stav Uvolnění a Přijetí...Osho 

Jasně a jednoduše vyjádřeno a dá se jedině souhlasit.

Proč je řeč o našem "domově"? Jak ho vytvořit ze svého života? A proč?

Jak jinak se vymanit z kleští ega, jehož synonymem je tlak, usilování, nekonečné kritiky, odsuzování, nepřijetí a neuvolněnost...Jak nastolit vědomý stav Klidu, Uvolnění a Přijetí???

STAŇME SE POZOROVATELI!

Přátelé, byť jsme asi všichni vděčni za dar života a našeho uzpůsobení jaké je, za naše nastavení a funkčnost systému zvaného "člověk - lidská bytost", včetně našeho rácia anebo chcete-li, mysli...přesto nám některým napadne... co s takovou myslí...když nás zjevně ovládá? Jak se v takové situaci stát Pozorovateli? Jak docílit kýženého Klidu a Uvolnění a Přijetí...Co s takovou ubrebentěnou myslí? Právě v okamžiku tohoto uvědomění ...začíná nejnapínavější fáze našeho vývoje - práce na sobě! Existencí nám původně byla dána mysl, ale čistá a jasná, abychom jí čistě a jasně používali...pusťme se do "obnovy" naší mysli, stejně vzácného nástroje jako kterýkoliv jiný v našem těle...neočekávejme podporu od svého okolí...Není totiž novinkou, že okolo nás stále ještě převládá převážně racionální systém naplno podporovaný už od dětského věku - děti se chodí do mateřských škol často více učit, až na druhém místě hrát, v základních školách "nämlich" to samé, s rozdílem několikrát násobeným, jinými slovy, i zde vyhrává honba za intelektem dítěte... 

Věřím, že existují i výjimky, které rozvíjejí stejně jako Racionální Vzdělanost taktéž Cit, Lásku, Emocionální inteligenci a Intuici dítěte...neboť obojí je pro život stejně důležité a má být v rovnováze...Sláva budiž osvíceným ústavům a jejich vědomým pracovníkům!

Krásná myšlenka ke mně připlula...Když si nevíte rady, posuňte se do vašeho srdce, namísto do hlavy...tam spočívá dobrá budoucnost a naše uzdravení.

Šťastný je vědomý člověk, který došel ve svém vývoji do bodu, kdy si o Sobě i o Druhých uvědomuje, že jsme všichni zrozeni ze Světla, a že všechny temné jevy a úkazy, které zaznamenáváme, a kterým jsme vystaveni skrze druhé lidi, jsou nám pouze zrcadlově odráženy a připomínají nám, že Všichni Jsme Jedno, a to v projevech Světla, stejně jako Tmy. Až tímto uvědoměním přichází okamžik našeho prozření, kdy s vděčností nastolujeme ve svém nitru Klid, Mír a velké Uvolnění a Přijetí všeho jaké je. Konečně stav bez neustálého posuzování, odsuzování a ukazování prstem na druhé!

Velká úleva! Pocity identické těm, kdy jsme jako děti tolik milovali film "Dva roky prázdnin", s tím rozdílem, že se jedná o prázdniny doživotní :-))), doživotní proces Úplného Zklidnění a Odevzdání se. Stav bez boje, kdy si vystačíme jen s osobní Odpovědností, Teď a Tady, kdy ucítíme, že je třeba právě ODPOVĚDĚT na aktuální situaci. Avšak již bez hodnocení druhých. Nic víc a nic míň...a citlivě tak přispět k posunu oné záležitosti...

Milovaní, kdo z nás by nezatoužil po Pohodě a Uvolněnosti, které jsme zažívali v dobách svého útlého dětství, kdy ještě nezkaženi a nezmanipulováni, jsme si užívali života s pocity naprosté Svobody - vše se dělo "jen tak"...byli jsme oproštěni a nezatíženi vzájemnými půtkami, hodnocením a srovnáváním...Vše bylo pro nás nádherné, nové a vzrušující...vraťme se do těchto energií, které všichni dobře známe a žijme je naplno, osvobozeni, s Láskou k Sobě a ke všem lidem... 

STAŇME SE MOUDRÝMI POZOROVATELI, SESTUPME DO SVÉHO SRDCE - UVOLNĚNÍ, V BEZPODMÍNEČNÉM PŘIJETÍ  A SVOBODNÍ!!!

Srdcem Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz