velebíme Ticho...

11.11.2018 18:46

Milovaní přátelé,

co říci k aktuálnímu dění okolo nás?

Obzvlášť k dnešnímu dni, kdy se nám sešlo tolik jedniček...

Výjimečné dny... v tichosti naciťuji mystickou, tajemnou atmosféru vznášející se éterem... Všude, kam pohlédnu, "slyším" Světlo a tolik Lásky, zahalené do Velkého Ticha. Dnes zrána se mně přišlo představit hejno sýkorek na nebývale důvěrnou vzdálenost...Čemu se divím, vždyť jsou to sestry... Anebo ten Portál? Jak slavnostní pojmenování pro bránu, kudy k nám natékají stále vyšší vibrace Lásky a vyzývají nás znova a znova k hlubší Očistě a k nejhlubšímu Uvědomění...

Uvědomění si čeho? Sebe, svého Světla i Temnoty, Sebepřijetí!!! Jedině tak můžeme porozumět druhým, zrušit všechny ty četné odpory a nepřijetí. Sebe, druhých a nejrůznějších událostí...Když si uvědomíme svoji nejhlubší podstatu.

Dnešní procházka lesem je čarovná. Stromům opadalo poslední listí. Zůstala jen čirá nevinnost a majestátnost, se kterou se tyčí k nebesům a naznačují... Ticho, Ticho, Ticho...Ticho nebeských výšin, které uvnitřňuje a vtahuje nás do nejzašších koutů naší duše. Kéž bychom i my, inspirováni, došli k nejvyššímu Uvědomění...do stavu Uvolnění, Vzdání se, Kapitulace, Přijetí. Kvality, které na dlouhou dobu jakoby vymizely z našich životů, nahrazeny výbušnou energií frenetického budování, nekonečných cílů, omračujících činů, neuvěřitelných projektů a netrpělivého dokazování!!! Jak jiná atmosféra halí tento svět, ve kterém lidé žijí více jako stroje, když jejich život je vyplněn lopotným běháním sem a tam...A proč to všechno? Je nám v tom opravdu dobře? Je to náš Opravdový sen, který jsme sem přišli naplnit? Kdy a kde si na něj vzpomenout?

Milovaní, je více než nutné si dopřávat stále častěji chvíle Ticha, chvíle Usebrání, ať už venku v přírodě anebo tam, kde se cítíme příjemně a bezpečně. Ticho je vzácný dar, který jsme obdrželi od Univerza jistě ne náhodou. Vzpomeňme si, když setrváváme déle v prostředí, ve kterém jsme přehlušeni přemírou podnětů...Všechno sem patří, avšak v míře... Příroda nám ukazuje jak rytmicky žít a jak je to moudré...Jak samozřejmé nám přijde, že den se proměňuje v noc a slunce zahalují mraky...  rok co rok sledujeme s rozechvěním nástup neuvěřitelné krásy ročních období...Všechna ta životadárná energie přicházející ze samotného Univerza, nabízející nám nejskvělejší divadlo světa, jež vzešlo z Velkého Ticha!

Skvělé a léčivé divadlo, probouzející člověka z tisíceletého spánku - otázkami... Kdo jsem? Odkud přicházím? Proč jsem tady? Co je mým naplněním? Co potřebuji pro svůj dobrý pocit? Kde chci žít a jak? Jaké je mé poslání?

A mnoho dalších otazníků, které nás mohou navštívit, když si dopřejeme pobýt v Tichu, bez vší motivace, usilování, jen tak ...bděle naslouchajíc svým pocitům a myšlenkám, které se vynořují z našeho Posvátného Nitra.

I to nám přišel sdělit dnešní, vyjimečně silný, energetický Portál 11 11 11. Využijme sílu jedniček jakožto vědomý start k novým začátkům na Cestě k Sebepoznání, na cestě do Velkého Ticha, ve kterém jsou obsaženy pravé odpovědi na naše otázky!!!

Přeji nám všem mnoho Lásky, každým okamžikem narůstající a nás všechny pozvedající !!!

S Láskou a Vděčností Věra.

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz