Co nového v Arkáně?

15.03.2016 10:26

CENTRUM ARKÁNA VE ZLÍNĚ VÁS ZVE...

22. března 2016
Přednáška Zdeňky Jordánové
"Je čas změn"

https://www.poznejsvujcil.info
18:30 hod

KDE: Městské divadlo Zlín, Studio Z
VSTUPENKY ZAKOUPÍTE NA POKLADNĚ DIVADLA,
TEL: 577 636 207, 737 227 856, TAKÉ NA MÍSTĚ PŘED PŘEDNÁŠKOU
 

Zdeňka Jordánová – jedna z nejúspěšnějších autorů knih o osobnostním růstu. Pořádá kurzy a semináře a poskytuje individuální poradenství. Je první českou představitelkou New Age.

Napsala např. Poznej svůj cíl, Tvoje dítě jako šance pro tebe, Láska, Cesta staletími, Spratek aneb “Bude to podle mě”.

250 Kč10. dubna 2016
Setkání s Marcelkou z hor
https://www.marcelkazhor.cz
11:00 - 15:00 hod
 

Povídání, naslouchání, meditace, bytí v kruhu otevřených srdcí společně s Marcelkou..

Je nám ctí přivítat v Arkáně vzácného hosta, realizovanou bytost Marcelku z hor, která bude na setkání odpovídat na vaše otázky...


150 Kč12. dubna 2016
Přednáška specialistky na zdravotní prevenci a výživu PharmDr. Margit Slimákové
"Zdravá výživa pro každého"
https://www.margit.cz
18:30 hod

KDE: Městské divadlo Zlín, Studio Z
VSTUPENKY ZAKOUPÍTE NA POKLADNĚ DIVADLA,
TEL: 577 636 207, 737 227 856, TAKÉ NA MÍSTĚ PŘED PŘEDNÁŠKOU

 

PharmDr. Margit Slimáková (nar. 1969) je česká dietoložka a propagátorka zdravé výživy. Věnuje se poradenství a osvětě, publikační i přednáškové činnosti.

 

Proč je třeba zdravě  jíst a jak to v pohodě zvládat i bez počítání kalorií anebo jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí? Jak výživa ovlivňuje zdraví, chování a studijní výsledky dětí? Jak děti naučit zdravě jíst? 

Jak zdraví podporovat i mimo výživu a jak to vše zvládat v běžném životě? 

Možnost diskuze nad všemi tématy, o kterých Margit píše a přednáší.

Promovala z farmacie na Farmaceutické fakultě UK s diplomovou prací o stravování dětí. Rigorózní zkoušku z Klinické farmakologie, Lékárenství a sociální farmacie složila na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, načež jí byl udělen titul PharmDr. Po 10 letech v zahraničí (USA, Německo, Čína) se vrátila zpět do ČR, kde se nyní věnuje především osvětě v oblasti výživy a veřejného zdraví. Píše články na vlastním webu, blogu, natáčí videa na Margit.TV. Účastní se řady projektů a veřejných debat. Publikuje v tisku a televizi. Zaměřuje se zejména na zdravé stravování ve školách, problematiku zdravého stravování, biopotravin, GMO (geneticky šlechtěných potravin) a aktuální poznatky vědy z oblasti stravování a zdravého životního stylu.


Podívejte se na kanál Margit.TV, kde je možné shlédnout zajímavá videa:
https://www.youtube.com/user/MargitTV

 

 Margit Slimáková je nejvlivnější českou expertkou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči.
 

250 Kč19. dubna 2016
Přednáška "V srdci Amazonie"
Martin Hlaváček
18:00 hod


Povídání o soužití s přírodou, překonání vlastních limitů a záhadné moudrosti šamanů inspirované dobrodružstvím Martina Hlaváčka v Amazonské divočině.Délka trvání 2 - 2,5 hod dle dotazů publika.

150 Kč
 23. dubna 2016
Workshop Michala Říhy
https://www.ipeca.cz
10:00 hod
 

Workshop Michala Říhy se skládá ze 2 bloků:
 

Blok 1 (dopoledne)

Terapie mandalou, kde si každý účastník namaluje svůj obrázek, na základě kterého si prozradí svůj aktuální duchovní vývoj a stav. Řekneme si, jak případné bloky napravit, cvičení, dech, emoce - samopomoc - emocionální posun odstranění bloku.

Polední odpočinek při dobrém čaji.

 

Blok 2

Krajina Duše - rodové kořeny, to jsou liniové vztahy, ženské a mužské linie. Kdy žena sleduje vztahy ženské linie - dcera - matka - babička - prababička ---- atd. Při blocích toku energie a radosti (vztahů) toto "hází" chybu do vztahů již psaných, také opačným pohlavím a především bloku životadárné energie, sexuality.

Shodný vzorec platí pro muže.


Cena 1100 Kč
 26. dubna 2016
Beseda "Životní mapa"
Dana Janíčková
https://www.zivotnimapy.cz
18:00 hod
 

Životní mapa je unikátní komplexní metodou pro děti i dospělé, která dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací, ve kterých se aktuálně nacházíme. Je velmi rychlá, přesná.  Dává okamžité diagnostické výstupy a zároveň konkrétní kroky k řešení.

Velmi rychle a jednoduše Vám například ukáže souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožní Vám procítit skutečný stav věcí, odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj.
 

 

Dětská životní mapa

Dětská životní mapa přináší rychlou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Diagnostikuje celou škálu problémů a dává ihned konkrétní návod k řešení. Odhaluje a řeší příčiny v narušené komunikaci. Je ojedinělým nástrojem k pochopení světa dítěte, jeho vnímání problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit. Dětská životní mapa je velkým pomocníkem pro rodiče v mnoha oblastech denního života a pomáhá také velmi účinně a efektivně s problémy s hyperaktivitou a mnohých symptomů ADHD.

Dětská životní mapa je velmi cenná nejen při řešení aktuálních problémů, ale je významnou pomocí jako prevence problémů a konfliktů budoucích. Dokáže například již v předškolním věku odhalit možné směřování k různým druhům závislostí v pozdějších letech.

Dětská mapa je určena pro děti od 3 let. Je definována jako projektivně – diagnostická metoda. Dítě maluje, povídá si a je provázeno procesem, který má svou konkrétní metodiku. V průběhu tohoto procesu vzniká diagnostika s konkrétními výstupy pro rodiče. Děti celému procesu rozumí, mají z něho dobrý pocit a vidí, že je středem pozornosti v průběhu diagnostiky a není opomíjeno ani při výstupu rodiči.

 

 

Dětská životní mapa pro dospělé

Metoda Životních map není určená pouze dětem, ale funguje skvěle i pro dospělé, kteří chtějí změnit svoje životní postoje a přístup. Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství (a to obvykle z dětství do dvanácti let) nás skrytě ovlivňují po celý život.

Tím, že se vrátíme při kreslení mapy do dětství do konkrétního období, kdy jsme si tyto mechanismy vytvořili a na základě mapy si je uvědomíme, začne se měnit nejen naše chování, ale především my sami. Konečně se nám uvolní cesta ke spokojenějšímu životu.

 

 

Osobní životní mapa

Osobní životní mapa umožní zbavit se starých zátěží, pochopit principy opakovaných chyb, kritické životní body, životní cíle, skutečné přínosy událostí a jevů. Velmi rychle a jednoduše nám ukáže souvztažnosti příčin a následků, proč a jak jsme se kde rozhodli. Dokáže odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj. Její výhodou je, že pracuje s naším životním příběhem jako celkem, nikoliv pouze vybraným časovým úsekem.

Uvidíte, jak vypadá vaše mapa života. Osobní životní mapa je přínosem pro všechny, kteří nevědí kudy kam, kteří hledají změnu, nebo si jen chtějí utřídit svůj život jak po rodinné, psychické, zdravotní či pracovní stránce. Její princip je uplatnitelný pro každého bez rozdílu. Velkou pomoc v ní nacházejí například ženy, které končí mateřskou dovolenou a hledají svou novou životní roli, ženy – manželky podnikatelů, které potřebuji najít své vlastní hodnoty. Muži, kteří hledají své vlastní životní rámce.

Ale i ti, kteří jsou chyceni ve spirále neúspěchu, nebo kteří sice mají finanční úspěch, ale hledají vlastní naplnění a vnitřní spokojenost. Pro nás samotné byl hlavním přínosem okamžitý obrat fungování od druhého dne po projití vlastní Životní mapou a pochopení toho, proč, co a jak jsme žili a díky tomu mohli uskutečnit potřebné změny…Je určena k poznání sebe sama jako osoby. Najdete v ní vše, co potřebujete k vlastní stabilizaci a restartu svého osobního života.

 

 

Partnerská životní mapa

Je skvělá pro řešení partnerských nesouladů. Dokáže najít krizové body a jejich příčiny. Dokáže odhalit disharmonie a nefunkčnosti v partnerství a poskytnout prostor pro zamyšlení nad tím proč a co dál…

 

Cena 120 Kč