Co nám šeptá Existence?

27.05.2018 22:15

Milovaní přátelé,

dnes vás oslovuji v den svátku Svaté Trojice. Tak je alespoň psáno v kalendáři Krásné paní.

VE JMÉNU OTCE, MATKY A SYNA…

Nám všem povědomé…“Cti Otce svého na Nebesích, odkud k nám přichází Nejvyšší Inspirace a Moudrost a stejně tak cti Otce svého pozemského. Cti Matku svou, Zemi Milovanou, Pečující a Starostlivou, ze které jsi vzešel a díky ní jsi živ a miluj stejně Matku svou pozemskou… Miluj Sebe Sama a stejně miluj všechny ostatní své bližní“…

Lidský život je protkán symbolikou téměř na každém kroku, jen ji vidět, slyšet a cítit.

A my, pokud se zklidníme a vnoříme se pod povrch, jsme schopni procítit a prožít hloubku těchto symbolů a náznaků a znamení, ve kterých je konec konců psána i bible a velmi pravděpodobně i jiné posvátné spisy.

Bibli jsem nečetla, avšak to neznamená, že ji neznám. Až překvapivě blízké jsou mně mnohé texty a citace a cítím, že mnohým rozumím a některým, když na ně v textech narazím, se učím životem rozumět, uvědomit si je a hlavně je žít! Možná víte, o čem mluvím...

Je pěkné, když se nám život ukazuje ve své tajemnosti a náznacích a dává nám každému možnost si v něm najít své Tajemství Moudrosti. Je krásné, když je život záhadný i zábavný a nepředvídatelný a také Moudrý…Je krásné, když má život jiskru a za každými zavřenými dveřmi na nás čeká nějaké překvapení a záhada. Takový život většina z nás obzvlášť milujeme… Jednoho dne ho začnou milovat i ti, kteří ještě setrvávají ve svých umělých a těžkopádných světech. Všichni máme přece ve svých genech zakódováno dobrodružství a milujeme zářivé a svěží okamžiky zachvívající se posvátným vzrušením... "Co teď asi přijde?"…

Že by opět výzva k nám lidem?…Buďte bdělí, buďte pozorní, buďte všímaví! Naslouchejte znamením, která vám zjevují vaši cestu…Tak se stáváte vědomými. Lidmi, kteří nežijí povrchně, ale jsou vnořeni do hloubky nádherné existence, kterou skutečný život je! Život se vší jeho posvátností a radostí, plný tance, smíchu a dobrých činů a Lásky, která se všude kolem nás valí ve zlatavých proudech a není k zastavení! A my uprostřed toho všeho se hlasitě smějeme a tančíme a radujem se a jsme zcela odpoutáni od všech minulých i budoucích iluzí a příběhů, jež někdy tak intenzívně prožíváme a věříme jim, že jsou skutečné.

Nový svět, ve kterém opouštíme vše, co se někdy tváří tak důležitě a nezbytně a najednou, jako mávnutím kouzelného proutku... vše mizí… odchází a my v něm stojíme s holýma rukama šťastní a svobodní!!!

Milovaní přátelé, staňme se vědomými a z místa svého Posvátného Domova, ze svého Srdce, symbolicky obejměme Boha Otce, Matku, Sebe i své Blízké a všechny vzdálené Bratry i Sestry a propojme se s nimi v Jednotě Všeobjímající Lásky!

Naslouchejme, co nám šeptá Existence...vraťme se do svého Srdce!!!

Ve  Vděčnosti Věra.

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K VÁM I K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz