CO DĚLÁTE PRO SVŮJ FYZICKÝ VZESTUP?

28.11.2018 19:28

LENKA SÝKOROVÁ - CO DĚLÁTE PRO SVŮJ FYZICKÝ VZESTUP?

Vážení Milovaní Vzestoupení,
 
buďte srdečně vítání na mém blogu. Informací je dnes opět hodně. Na začátku se vrátím k minulé zprávě o globálních změnách. Je zde nyní přítomná velmi znepokojující energie. Jsou to velmi intenzivní časy. Bez ohledu na to, co se děje po celé planetě, existuje Vyšší Plán, který se skutečně naplňuje a to skrze naší Světelnou práci.  Jsme kanálem vyšší Lásky. Jedná se o Plán Sjednocení, který udržuje na planetě prostor Jednoty. Planeta Země je místem tolika pravidel. Je stále velmi mnoho lidí plných obav a strachu, takže je moudré používat jakoukoliv energii, která pozvedá vibrace, ať už je to Andělská hudba, meditační zvonkohra nebo Andělská esence, která je uvnitř naší podstaty. Pokud máte někdy ohromující pocity, dýchejte zhluboka, pusťte si hudbu nebo pokud hrajete na hudební nástroj.

Ještě se vrátím ke knize Zprávy od Ježíše od Pamely Kribbe. Proč se lidé tak rádi spojují s Ježíšem? Není to jen někdo, kdo dohlíží na každý aspekt celého Vzestupu. Jeshua stále dohlíží na proces Vzestupu, protože právě on inicioval počátek velkých změn na planetě. Ve skutečnosti je to někdo, kdo byl inkarnovaný ve fyzickém těle na Zemi a vzestoupil. Mnoho dobrovolných duší je s ním spojeno, s jeho nefyzickou přítomností a stejně jako on i my jednou opustíme v pravý čas fyzické tělo. Hodně jeho původních zpráv bylo zkresleno. Jeho hlavní účel byl také odhalovat. Víte, že Bible je dnes knihou plnou falešných zpráv, ignorace a nevědomosti.
 
Ježíš nemá nic společného s náboženstvím a nemá nic společného s křesťanstvím. Nebyl křesťan ve smyslu spojení s církví. Jeho pravdivé zprávy a význam byly zatajeny. To, co lidé považují za spásu Krista spojenou s Ježíšem není nic jiného než podvod, který byl vytvořen a stále ještě paralelně existuje jako část pozemské reality. Neexistuje nic takového jako vykoupení a spása. Lidé, kteří chodí do kostela, stále prosí nebo se modlí za děti, rodinu, přátele, jsou součástí tohoto podvodu a nosí jej uvnitř sebe – svého těla.

Proč je dnes po tolika letech na planetě stále přítomno tolik stagnace? Lidé nevyužívají dostatečné procento své životní síly, nevyužívají své tvůrčí schopnosti a životní sílu ani z poloviny.

Už mnoho let se pohybujeme ve velkém Evolučním plánu a využíváme ho. Jsme svědky člověkem zničené planety. Existují oblasti, které mají globální vliv na všechny oblasti našeho života a života vůbec. V Plánu Sjednocení existuje svoboda pro každého člověka a také prostor pro jeho tvorbu, která ovlivňuje kolektivní vědomí. Jak rozvíjíme tento Plán, rozvíjíme také svoji tvorbu, využíváme svoji kreativitu, životní sílu prostřednictvím vlastních rozhodnutí a také suverenity. To, co je tak důležité a tak považované, je poselství vnitřního Ducha.
 
Na planetě dosud nebyl vytvořen sjednocený kolektiv. Je zde válka, která je vyvrcholením apokalypsy, Velkého Odhalení a jádro všeho leží v boji proti planetární životní síle. Všechny prostředky, které jsou používány proti nám, jsou používány proti planetě, což je životní síla. Kdykoliv je používána biologická kontrola a chemické zbraně, týká se to nejen planety, ale každého z nás. Válka Vědomí se teď odehrává v celé fyzické říši. Jediný způsob, jiný neexistuje, jak vstoupit do Jednoty, je ztělesnit suverenitu plného osvobození a jeho integraci. Nestačí si to jen přát, ale udělat to. Náš vnitřní Zdroj je náš jediný spasitel. Je čas proces kontroly regulovat přinést život do všeho mrtvého, co nás obklopuje, prostřednictvím vnitřní práce a životní síly, kultivace a Mistrovství. Všichni se musí probudit, uvidět smrt a ničení, které se děje všude kolem. Uzemněný přístup vyžaduje úplnou vnitřní zralost. Bez daru naší plné přítomnosti se nemůže zrodit nový život.
 
Je zde tolik, tolik lidí, kteří si nejsou vědomi své podstaty. Přejí si žít v realitě, která je pouze jednou z možností, která je jim předkládána jako holografická realita čili skutečnost, která existuje jako hologram, který byl předem naprogramován. V tomto hologramu lidé pasivně čekají na peníze, stagnují, protože nepoužívají svoji svobodnou vůli. Když použijete svoji svobodnou vůli k sebeovládání, je to suverénní vůle. Neexistuje zde nic takového jako Temno versus Světlo. Je to záměrný umělý boj proti životní síle planety. To má své počátky v Atlantidě, kde byly vytvořeny laserové paprsky, aby došlo k masivnímu výbuchu a zničení. Atlantská karma pokračuje jako nacismus, komunismus až do dnešní doby, kde se duše inkarnují stále dokola a dosud nebyly schopné vystoupit z reinkarnačních cyklů a fází dospívání takže pokračují v ničení života. To se nás také týká v Čechách a na Slovensku, protože zde existuje energetický otisk válek jako důsledek Atlantského jednání.

Narazíte-li na knihy nebo stránky, které popisují Gaiu jako prosperující planetu, genetickou a galaktickou knihovnu, pak je to skutečně tak. Je zde obrovská diversita Vědomí a rozmanitost. V žilách Matky Země koluje hojnost. Existuje zde tolik falešných „pravd“. Planeta Země je planeta života, má své vlastní velmi vysoké Vědomí. Každý kámen, každá skála má své Vědomí. Země byla předurčena nést velmi vysokou životní úroveň, rozmanitost rostlinných a živočišných forem. Je dárkyně života. Lesy, skály, jezera, stromy, to vše drží vysoký stupeň životní síly. Když se dostanete do těchto energetických polí, přírodních polí, neutrálních polí, pak neutralizujete polaritu velmi dobře. Proč jsou Amazonské pralesy a lesy vůbec ničeny? Vysoké stromy dávají hodně kyslíku, který potřebujeme, abychom mohli podporovat svoji životní sílu ve fyzickém těle. Chemtrails ničí listy a špičky těchto stromů. Milujte Gaiu jako živoucí planetu plnou života a životní síly. Není to jen nějaký kámen. Země je zaslíbená země a polarita zde byla dovolena jako místo pro růst. Je v tomto galaktickém kvadrantu velmi důležitým místem. Není to nebezpečná planeta plná nebezpečné zvěře, to všechno je podvod, jedná se o zločin, který měl směřovat k masové vraždě.
 
Jsme bytosti, které vytváří život. V naší nejhlubší duchovní úrovni je vůle Stvořitele, ale většina lidí nepoužívá vlastní tvůrčí činnost.  Vědomí vytváření svého vlastního života bylo záměrně skryto. Lidé si myslí, že musí bojovat o přežití .Lidé, kteří jsou odděleni od Zdroje, od sebe, nevidí Jednotu v tomto současném kolektivním procesu. A proto klíčoví hráči byli zvoleni jako nositelé experimentu, aby byl projeven maximální výraz Božství ve fyzickém těle, tentokrát bez zasahování a manipulace prostřednictvím moderních technologií jako v Atlantidě. Světelné bytosti pomáhají planetě v návratu životní síly, čistoty a oddanosti. Tento experiment je plný radosti s život prosperující vzpomínkou na Ráj. Zatímco Bible byla padělána včetně příběhu o Adamovi, Evě a hadu.
 
Existují zde praví potomci Elohim z přímé linie nazvané Elohim, jako Dárci Života, kteří chodí po planetě a mají své poslání. Nejsme na jevišti, ale jednoduše se stěhujeme do Mistrovské životní síly ve spojení s Vědomím Gaii. To, po čem opravdu touží, je jejich primární příběh probudit co nejvíce lidí přes jejich životní proud, nezávislé bytí a tělo. Jsem každý den zaneprázdněna všemi možnými věcmi, které souvisí s touto misí. Mnoho věcí se děje najednou, někdy mám pocit, že den by měl mít více než 24 hodin. Protože přinášíme aspekt Stvořitele, říká se nám Dárci Života, a to má velký dopad na celek. Probudili jsme se ke své odpovědnosti, abychom zotavili primární zdroj vlastního života přes kultivaci, vytváření vnitřní reality, která tvoří vnější realitu.
 
Vracíme se k jádru, esenci, k primární životní síle a pokud se chcete stát součástí tohoto plánu jako jednotlivec, budete muset vykonat určitou práci k návratu této vrozené esence. Pozvěte do svého života podstatu harmonického mírumilovného sebevědomí, sebe poznávání, sebelásky, soucitu, který vede k svrchovanosti a schopnosti používat tělo jako Božskou inteligenci.
 
Chci se podělit o další velmi důležité téma a to je fyzická práce pro vzestoupení těla pro Pracovníky Světla. Do Slunovratu nás čeká velmi důležitá práce, proces rozhodování, takže je velmi důležitý vnitřní proces. Existuje tolik otázek ve smyslu Vzestupu, co se stane, co bude dál. Probíhají různé rozhovory, kde lidé řeší obecný stav. Lidé, kteří skutečně doslova stoupají společně se svým tělem, dělali poctivé přípravy a svou vnitřní práci – proces chemické transformace, transfigurace a transmutace. Jsou nyní v bodu, kdy hledají sami sebe s otázkou, co si vědomě vybírám ve svém životě. Čeho se chci účastnit. Co skutečně vede k osobnímu fyzickému Vzestupu a jestli je nutné a chci se účastnit nějakých mentálních diskuzí o tom, co je Vzestup. Velkým bodem pro velké diskuze byl rok 2012. Zde se začalo vyvíjet mnoho informací. Před tímto rokem bylo napsáno mnoho knih o Vzestupu, témat nutných pro přípravu. Rok 2012 byl zásadním bodem kosmického sjednocení. Pokud ještě nyní používáte tento materiál, který sloužil určité době, dáváte svou energii pryč. Skutečná energie je naše životní síla. Naše životní síla je naším zdrojem moci a síly. Síla mysli plánuje a kreslí budoucnost, je využívána pro kultivaci sebe. Jakmile se otevřete většímu obrazu, zjistíte, že je nyní čas se stáhnout do sebe, dovnitř. Jedná se o určitou inkubační fázi, která je důležitá pro budování nového těla. Lidé, kteří budou i nadále používat energetické procesy pro udržení status quo čili svého současného stavu, se budou muset vypořádat se svým Vzestupem sami.
 
My už nyní nejsme v bodu, kdy musíme informovat o tom, co se děje. Všechny informace jsou zde dostupné. Zasadili jsme semínka pro správné lidi, kteří mají dostatek informací. Teď je čas pro vnitřní proces, který je trochu více náročný, protože jakmile se přesouváte do Jednoty, a mnozí jste až dosud byli svojí pozorností neustále mimo tělo a střed, budete se muset nořit do sebe. Na mém blogu zpět najdete postupný popis Vzestupu více než 50 aktualizací v roce 2018, plus ještě stále Mayské Zprávy, které ačkoliv je čtete pátým rokem, stále jsou dobrou pomůckou, stále pracují TEĎ A TADY.

Ti, kteří dělali svůj fyzický proces, byli aktivní, vnímají odlišný vývoj. Jsme pomalu na konci Mayského roku Ahau 13, také se blížíme ke konci astrologického roku. Mnozí vnímáme realitu mnohem jinak. Je čas hledat moudrost a pravdu v kontextu Zásad tvoření a Stvoření. Vlastní posun a proces je naším vlastním porodem, kdy duše iniciuje sebe sama a to je zarovnáno právě se zmíněnými fakty – planetárním přechodem a Vzestupem. Mnozí z nás skutečně fyzicky vzestoupili, to znamená nacházíme se mimo reinkarnační kolo. Kdo zažívá spirálový vývoj, který vede ke Vzestupu, má pocit neutrality, světové události vidí soucitně skrze neutralitu, vědomě si vybírá cestu životem a paralelně vedle vás běží jiné reality a od nich se lišíte.
 
Jsou zde různé cesty, různé volby. Duch vás nyní může stahovat zpátky do starého vnímání: co musíte udělat nebo zda zachovat status quo. Mohu pro inspiraci sdílet svůj příběh, kdy jsem byla vedena k životu v jednoduchosti. Odstranit vše, co mě stahovalo dolů. Žít více Světelně a s lehkostí. Mnohokrát jsem se stěhovala. Některé věci jsem si vzala, některé zůstaly. A právě konec roku je časem pro uvědomění, co ještě ve svém životě potřebujete, co vás svazuje a stahuje, pokud jde o určitou hustotu ve vašem každodenním životě. Co děláte, co k tomu potřebujete. Na spoustu věcí jste jen zvyklí, ale můžete fungovat zcela jinak. Používáte vše pro své životní kreativní tvoření a vytváření reality?
 
Mnozí nyní můžete vnímat, jak měníte své životy,  realitu, nerovnováhu. Realita musí odpovídat vašemu Vzestupu, vibracím. Vstup do každé fáze Vzestupu musí odpovídat vzestupné úrovni tak, aby byla tato aktuální úroveň zachována a nespadli jste zpět. Když změníte své vnitřní paradigma, musíte změnit i své vnější paradigma. Prací na svém fyzickém procesu se budete více osvobozovat, odkládat vše, co už nepotřebujete, aby vás to nezatěžovalo, aby byla vytvořena nová šablona těla. Poslední měsíce jdeme do kořenů, hluboko ke kořenům. To je práce, kterou každý musí udělat, abychom mohli využívat celkovou „operační paměť“ neboli dynamiku těla. Musíte se přesunout do nového těla, pokud chcete držet krok s planetární frekvencí, zatímco mnozí pouze sledují Shumannovu rezonanci bez toho, aby kultivovali životní sílu. Jediný způsob, jak držet krok a vystoupat s tělem, je vylepšováním sebe sama. Jedná se o alchymistickou práci v kontextu vnitřního Božského sjednocení s integrací polarit. Toto posvátné spojení uvnitř vás je právě to, na čem stavíte novou platformu, díky které zvládáte dál a dál následující upgready.
 
Pokud je ve vašem vnějším světě něco, co vás zastavuje, co vám brání být celistvým, být úplným vyjádřením svobody, zachovávat smysl pro svobodu, což může být spoustu nepotřebných věcí, včetně auta, velkého domu, který nevyužíváte, hypotéky a leasingu, pak vám to vše může bránit k dosažení skutečné svobody a držet krok s vibracemi. Musíte se zaměřovat neustále na vnitřní realitu tak, jestli ta vnější tomu odpovídá. Jsou to spojené nádoby. Skutečná svoboda a osvobození znamená expanzi a růst. Lidé, kteří říkají, že jsou svobodní, protože cestují, mají spoustu peněz, domy, auta, tak vytvořili pouze vnější svobodu. Ale duše nebyla osvobozena od hologramu podvodu a matrixu. Jsou stále drženi v dualitě. Nemají tak k dispozici rozšiřující spirálu růstu, kterou ve skutečnosti všichni jsme. Tento efekt je a bude na planetě prohlubován, nelze jej zastavit. Je to to nejlepší, co se může stát. Oddáte-li se skutečně fyzickému Vzestupu, je to osvobozující proces, jak se stát svrchovanou suverénní bytostí a k tomu vám pomůže vaše tvorba, tvoření. Kapitulace a dokončování každé byť malé fáze, je dar.
 

Pokud tedy máte hypotéku nebo leasing a je těžké to splácet, nebo udržovat chod těchto věcí, necítíte se dobře, zatěžuje vás to, přináší vám to starosti, pak dobrým řešením, které přinese úlevu a svobodu, je zbavit se těchto zátěží. Každá rodina je dnes posedlá několika auty, lidé je leští místo aby leštili své nitro. Vytváří posedlost, protože se zaměřují na vnější život. Existuje podmíněná svoboda, ale vy jste schopní najít způsob, jak vyjádřit skutečnou svobodu. Vše, co potřebujete, vytváříte zevnitř, pokud vytváříte dostatečný Světelný kvocient. Pokaždé, když dosáhnete určité etapy fyzického Vzestupu, zastavte se, jestli je vytvářena s lehkostí a jednoduchostí. Vždy najdete řešení, pokud se ptáte: Pane Bože, co budu dělat bez auta? Můžete využívat regionální nebo místní dopravu, popřípadě pracovat z domova. Osobně nevlastním auto, protože pracuji z domova, chodím všude pěšky nebo jezdím na kole. Váš Duch má pro vás vždycky, vždycky, vždycky řešení a můžete být překvapeni, jak lehce se mohou otevřít nové dveře, nový jednodušší způsob života. Samozřejmě jsou to testy strachu a vaše mysl bude vymýšlet tragedie. Můžete si vybrat svobodu a lehkost nebo život v napětí.  Pokud máte jednat, v srdci se rozsvítí zelené světlo. Srdce vám vždy poradí cestu jednoduchosti a to je dar. Spoustu energií vám bere vaši důležitou životní sílu, protože není snadné udržet všechny možné věci nebo objekty, všechno, co kolem sebe máte, tak abyste to zvládli. Lidé mají mnoho nemovitostí, jsou často ve stresu, stále o tom diskutují, je to středobod jejich života. Jsme bohatí a jsme šťastní. Opravdu?

 


To, co vám bude nyní ukazováno: Co potřebuji ke svému životu, jaké věci, jaké objekty a způsob, jakým funguje rutina na mé cestě, protože je to celé součástí globální úrovně. Sdílejte všechno, co vychází z vašeho srdce. Nevěnujte čas a energii ničemu, nikomu, co vás vyvádí z rovnováhy. Život musí proudit jako když si představíte symbol nekonečna, Je to tok a proud životem. Jakmile energeticky zahýbete s fyzickým tělem nebo prostorem, energie musí proudit. Lidé jako poradci vám vždy poradí na základě jejich kódů přesvědčení a často jsou to laskavé klišé. Je čas spoléhat se na své vlastní poradenství.

 
Další věc, kterou bych chtěla zmínit, mnozí jdeme v procesu docela rázným krokem a je potřeba více plout a plynout, zastavit se a přizpůsobit se současným energiím, také tělo. Osobně vnímám při některých aktivacích, že lidé vytváří velké množství myšlenek, což ovlivňuje mnohem více mé třetí oko. Někdy je nemožné investovat energii čili životní sílu do hustých úrovní, protože musíme stále zachovávat rovnováhu. Musíme zvednout energii a udržet ji na té úrovni, abychom odpovídali tomu, co jsme nastavili, dát více fyzické síly, vnitřní energetické rekalibrace a výživy pro tělo, aby vše odpovídalo aktuální úrovni, kundalini síla proudila a my jsme byli v rovnováze.
 
Rozhodujícího bodu Vzestupu bylo dosaženo díky práci mnoha lidí, to jsou lidé, kteří jsou součástí energetického posunu. Pokud chceme pracovat pro zlepšení ostatních, abychom je vytáhli, aby vzestoupili, všechna rozhodnutí musí vycházet z úrovně svrchovanosti a suverenity. Suverenita je právo, které dává ostatním impuls. Lidé si myslí, že musí pomáhat a dělat to a tamto, podílet se nekonečnými způsoby, ale ve skutečnosti brání svému vlastnímu procesu. TEĎ je nejdůležitější být vibračně zarovnán, ztělesnit Osvícenou fyzickou nádobu pro planetu, která se kultivuje. Puls srdce musí odpovídat frekvenci Země. Jdeme vedle sebe paralelně každý svým tempem.

Kdo nyní neprojde procesem Vzestupu, pak v roce 2019 to lidé budou muset zvládnout, jestli se jim to líbí nebo ne. Proto naše veškeré volby musí být prováděny velmi pečlivě. Další zpráva je, že lidé mají představu, že se s námi musí spojit, za tím ale stojí často spoustu falše. Konec roku 2018 je časem pro vnitřní samostatnou práci, kterou mnoho lidí nedělá. Stále se zabývají rozhovory, články. Ano, to je v pořádku, ale existuje pravá skutečná služba. Osobní vývoj je vždy prioritou. Stěhujeme se do nového těla a lidé, kteří neinvestují do své životní síly, vnitřního procesu, vitalizace a kultivace, ve skutečnosti nenásledují svoji vnitřní práci.
 
Další věc je, že probuzení je jeden krok a neznamená, že lidé, kteří jsou probuzení jsou vzestoupení. Existuje mnoho úrovní, kterými je potřeba projít a budete těžit z každé úrovně mnoho benefitů a stejně tak všichni. Tím, že poskytujete pomoc sami sobě, že si dokážete pomoct, pomáháte celku. Pokud chcete pomáhat lidem v procesu Vzestupu, musíte dokázat pomoc sobě, tak se zvýší vaše vibrace, a tak můžeme všichni přijímat obrovské množství energie a přijímat další úrovně Světla, které jsou nyní opravdu velmi silné. Staré tělo se bojí radiace, nové tělo využívá záření pro své vlastní mutační procesy. Jedná se o přirozenou dráhu Nanebevzetí, nikoliv tím, že budeme posílat energii aktivním sopkám nebo neaktivním místům. Nemůžeme zasahovat do těchto přírodních jevů nějakými iluzorními schopnostmi. Nejsme zde, abychom takovým jevům bránili, protože se jedná o kontrolu. Je zde mnoho Světelných bytostí na úrovni optima, jsou darem pro planetu. Fungujeme na planetární úrovni a úroveň služby musí vycházet zevnitř. Je to míra, kterou používáme pro vývojové a evoluční procesy. Kdybychom chtěli řídit tento proces z vnějších úrovní, znamenalo by to něco jako vymazání softwaru versus externí kontrola toho, co se děje.
 

Mnoho lidí dochází na určitá místa a říkají: Ach, my meditujeme, abychom zabránili zemětřesení. To si vážně myslíte, že máte takovou sílu jako člověk? Samozřejmě využíváme náš vnitřní potenciál, ale nevykládejte si své schopnosti špatně, když se domníváte, že vaše vize může něco takového měnit. Ani, když si budete vizualizovat svého partnera, s kterým nejste šťastní, jak se změnil. To jdete proti jeho svobodné vůli a taková práce je postavena na oddělenosti. Naše jediná práce je být uvnitř sebe a pracovat z této úrovně. To je primární a prioritní. Involuce určuje Evoluci. Pokud chcete na planetě něčemu zabránit, pak to vychází ze strachu. Jednota je jednoduše důvěra v Božský obraz života. Naše vlastní odhalení je odhalení Vzestupu a to znamená zvýšení frekvence, což je součást kolektivního práva. Aktivní sopky, zemětřesení, povodně… to vše jsou přirozené přírodní procesy, do kterých my nemáme co zasahovat. Pouze modlitbou „pro nejvyšší dobro všech zúčastněných“. Tento mechanismus je nekontrolovatelný. Stejně tak migrace lidí je přirozenou součástí změn. Je to kombinace člověk/změny v jádru Země, tak aby vlastní vibrace byla vyrovnávána. Tím, nejlepším, co můžeme udělat, je zarovnat se s tvorbou srdce. Každý ví, kde je pro něj nejlepší místo a to je součástí Božské dokonalosti. Takže co týče migrace lidí spojené s nějakým nebezpečím, je otázka úrovně myšlení a hlavně otevřeného srdce.

 
 
Přechod probíhá ve třech fázích. Pracovníci Světla zde žijí a učí se aplikovat Světelnou práci do svého vlastního Vzestupu, nevysvětlují proces Vzestupu. Každý pracuje na úrovni svého Vědomí. Další bytosti Světla vědomě pozorují sebe, používají svoji energii k posunům a přesunům vlastního procesu. Takže máte velký vliv na to, co se děje. Třetí skupina nese Světlo, na nic nereaguje, jsou to neutrální agenti, protože existuje agenda změn, takže jen víceméně vyzařují. Nemusí se zapojovat do žádného procesu. Jejich trend je pohyb energií. Prostě jsou v Božském prostoru se všemi v Božské Lásce. Je to velká Božská síla a dobrotivost. Tato úroveň nejde uchopit intelektuálně. Jen cítíme, jak měníme energie a po té děláme vědomé změny. Tato práce je postavena na důvěře planetárnímu procesu. A to je pro mnoho lidí něco velmi těžkého. Je to obtížné jít v procesu a naprosto absolutně důvěřovat. Není to o: doufám, že se to změní, doufám, že bude lépe. Ne. Všechny věci jsou vždy správně. Ať jsou jaké jsou. Musí to tak být. To je vyšší perspektiva. Nevidím energie druhého dne, nic neplánuji. Dělám vše zcela v souladu se svojí přirozeností a souborem Vědomí. Je to velký rozdíl, co se týče Světelné práce. Přirozené principy se pohybují přes tělo. Je velmi důležité důvěřovat vnitřnímu životu v kontextu současných vysokých energií. Nemohu se zúčastnit vůbec ničeho, kde ztrácím svoji energii, ačkoliv moje životní síla je opravdu vysoká. Potřebuji tuto energii a životní sílu neustále pozvedat, což je ve skutečnosti ta nejdůležitější práce mé mise. Tato energie je dar. 

Jsme vysokými energiemi doslova proplachováni. Proces Vzestupu není něco, co se automaticky stane, je to vědomý vnitřní proces. Rozšíření fyzické úrovně je nejvíce náročná práce pro tělo a duši. Duše musí být suverénní a musí být dosaženo celistvosti, bez ohledu s jak hustými sférami pracujeme. A to osobně vnímám v Čechách s ohledem na následky Atlantské karmy jako velmi, velmi těžké. Svobody musí být dosaženo zevnitř pro přijmutí nového vzestoupeného těla. Je to velký závazek a vyžaduje absolutní porozumění a soucit během mnoha přechodových fází pro postupné zpracování příchozích energií a vůbec všeho. Neustále přeprogramováváme a redesignujeme naše těla pro zcela nové formy života na Zemi.
 
Mnozí říkají: Ale Vzestup je zcela přirozený proces, který se děje sám. Existuje zde tolik strukturovaného života bez životní síly a pokud sami nedáte impuls, co máte momentálně dělat ve svém životě, ale budete se zase řídit dualitním způsobem myšlení, pak nejste zarovnaní se sebou, ale zase s nějakým dogma, které zde existuje jako obecné pravidlo. Srdce nemůže být odpojeno od mysli. Pokud není vaše srdce zarovnáno s kosmickým srdcem, pak místo Lásky posíláte světlo kyselého citronu. Pracovníci Světla, kteří ještě nevstoupili do svého vnitřního procesu, produkují hodně nesmyslných řečí. Je mi líto, ale stále mnozí neporozuměli vytváření reality tak, aby skutečně vzestoupili. Bez vlastního přičinění a vlastní práce nelze vzestoupit. Je to hodně školení a hodně tréninkové práce, co mnoho z nás stále dělá mnoho let. A proto jsme připraveni nyní se skutečně posunout a posunout světové změny. Musíme se vzdát souzení všech, co kdo o nás říká nebo, co si myslí. Vyšší vize a vyšší plány vychází z naší dobrotivosti a dobročinnosti. Vytváříme otevřenost k novému Vědomí a to ovlivňuje všechny. 

I přesto, že jsme ovlivňováni systémem 5G, který zasahuje do našeho kognitivního procesu čili zpracovávání příchozích informací, musíme se věnovat organickým věcem co nejvíce, studovat, jak se dělají z lidí roboty a i na vesnicích říci NE, NECHCEME SYSTÉM 5G, který vede ke zkreslenému toku Světelných informací. Je jen na vás jestli chceme mít stále nejnovější telefon nebo si dát do těla čip. Myslet si, že jste bezmocí, je největší lež světa.
 
Jsem taková jaká jsem, jsem svrchovaná bytost, dál vytvářím svoji realitu. Vybírám si pouze to, co je dobré pro moji realitu. Sloužím své realitě a tedy planetě. Jsem Mistr svých emocí a reakcí. Věnuji se svému organickému Vzestupu. Navyšuji vibrace a dělám vnitřní práci.
 
Další důležitá věc. Lidé se domnívají, že vytvářet Jednotu znamená vytvářet ji někde v restauraci, přednáškových sálech. Jednotu vytváříme uvnitř, abychom se stali pánem své energie. Dělíme se o své zkušenosti dosahování Jednoty, ale nejsme povinni dávat své vlastní interpretace, co se děje. Každý sdílí své vlastní posuny nikoliv návody druhých lidí. Světelná bytost je knihovna. Lidé stále očekávají, až se podělím o své zkušenosti. Jsme v dualitě naprogramováni na očekávání odpovědí nebo dostávám nevyžádané myšlenky v emailech. Osobně nesdílím s lidmi nic, o co nejsem požádána. Na svém blogu sdílím nějaký obsah a každý si může vybrat, jestli to chce číst nebo ne. Přirozenou vlastností je sdílet, proto na Flickru sdílím v podstatě pouze své vnitřní dítě. Nemám v úmyslu dávat prostor pro komentáře a paralelní zkušenosti lidí, tak jak to mnozí dělají na facebooku. Nový člověk je plující, plynoucí a proudící a vztah s někým je suverén/suverén. Pokud vás nikdo nepožádá o informace, článek nebo vaše poradenství, pak porušujete svobodnou vůli druhých. Musíme být skutečně velmi silní.
 
Doufám, že jsem vám dala vetší obraz o tom, co dělám. Byl to velmi intenzivní rok pro změny. Co se týká mé další práce, je mi ukazováno ponoření do své vlastní moudrosti, věnovat se tělesným procesům a vnitřní alchymii. V mé misi se děje velká změna, budu pracovat víceméně jen na kolektivní úrovni prostřednictvím těchto aktualizací, kterých jsem napsala za tento rok mnoho. Mayská matrice je zasílána po platbě do 1-2 dnů. Konzultace nejsou a nebudou poskytovány. Prosinec je ideální čas pro vnitřní práci. Pokud chcete dělat to samé, vaše vnitřní Já má pro vás pokyny. 

Mají-li tyto informace nějaký význam pro váš Vzestup, zvažte výměnu energie v podobě darů. Je to náročný proces a je potřeba dělat to prostřednictvím bezpodmínečné výměny energie. Děkuji, že jste dočetli informace až do konce. Je čas ustoupit, přesunout se na novou cestu, dokončit nedokončené. Jako průkopníci vytváříme nové cesty, které slouží Zemi a přírodě. Pracujte na kultivaci své životní síly. Děkujte této krásné planetě. Myslím na vás. Držte Lásku ve svém srdci. Velmi vás miluji.
 
V Božské Lásce
Lenka Sykorova
 
www.mayskykalendar.blogspot.com
27/11/2018