Centrum Arkána Zlín vás zve...

09.09.2016 15:35
 
20. září 2016
29. listopadu 2016
Filipínské léčení
Estela Palaris Orbito
https://www.barakacentrum.cz
17:00 hod

Každý má vedle duchovního těla i fyzická těla, která mají vlastní energie. Slabost na fyzickém, emocionálním nebo mentálním těle léčitel vycítí, protože energie nejsou v rovnováze. Příčinami jsou většinou energetické bloky na fyzickém nebo duchovním těle. Úkolem léčitele je tyto energie přivést do rovnováhy, aby došlo ke kompletnímu vyléčení. Může bloky pomocí duchovní energie nebo holýma rukama vyrušit, podle vnuknutí jeho duchovního vední.
Když jsou vyrušeny všechny bloky, léčitel zprostředkovává všehny energie do psychické a spirituální úrovně k dokončení léčení.

Tyto impulsy mohou nastavit trvalé zdraví, když člověk převezme bezpodmínečnou zodpovědnost za veškeré souvztažnosti se svým životem.

Léčení začíná ve 14 hod úvodním požehnáním - léčitel žehná přinesenou vodu a předměty a v transu také žehná jednotlivě všem lidem a dává osobní sdělení, žehná všechny přítomné kokosovým olejem.

ÚVODNÍ ČÁST ŽEHNÁNÍ JE ZDARMA - ZÚČASTNIT SE MŮŽE KDOKOLI.Léčitelská praxe Estely trvá 25 let. Je členkou asociace Interfaith Spiritual Church, kterou založil Mons. Marcos Orbito, dále je členkou asociace "Kruhu filipínských léčitelů", jejímž prezidentem je Rev. Alex Orbito a je členkou mezinárodní organizace Medicina Alternativa.
Estela pochází z rodiny filipínských léčitelů. Narodila se v roce 1971 v Ramon, Isabela na Filipínách. Je maminkou tří dětí. Dar spirituálního léčení obdržela ve 14 letech, léčitelskou praxi začala v 17 letech. Estela je vnučkou Alexe a Marcose Orbita a asistovalajim při jejich duchovníh misích. Působí ve spirituálních centrech, která založil Alex Orbito.


CENA INDIVIDUÁLNÍHO LÉČENÍ JE NYNÍ 1000 Kč
 

7. - 9. října 2016
2,5-denní jazykový kurz "Učení a paměť pravou mozkovou hemisférou"
Mgr. Petr Vladyka
pátek 16:30 - 20:30 hod
sobota 9:00 - 20:00 hod
neděle 9:00 - 17:00 hod
 

Seminář je praktický, sebezkušenostní, přesahuje formu přednášky, zahrnuje účast na živých ukázkách, rozbory, testy a diskuse

Zaměřuje se na zdynamizování výuky a zapojení nevyužitých rezerv ve vnímání a zapamatování

Pomáhá diagnostikovat "kanály vnímání" studentů a rozšířit možnosti vnímání informací

Má v sobě účinné a progresívní holistické postupy při výuce cizích jazyků

Pomáhá zintegrovat zážitkové a pravohemisferické postupy do výuky, jak podpořit kreativitu a využít její energie v procesu

Zahrnuje použití nejúčinnějších prvků z metod Sugestopedie/Superlearningu

Odnesete si praktické postupy a návody, které lze ihned praktikovat, převzít či se jimi inspirovat


Obsah pro celý seminář

 • Koncepty jdoucí přes tělo, zrak i sluch
 • Techniky jak si pojmy zapamatovat bez memorování
 • Zapojení podvědomých procesů a periferního vnímání
 • Diagnostika, testování studijního typu /vizuální,auditivní,kinestetický + kanály R,T + emoční/
 • Pro tyto studijní typy a jednotlivé modality - praktické postupy a jak je zahrnout do výuky
 • Nejzákladnější zákonitosti vnímání aj. specifika při učení jazyků, které tradiční přístup nerespektuje tj. neurologická smyčka, vlastnosti krátkodobé paměti, zákon 8, zákon překódování do dlouhodobé paměti, stresová reakce a neopravování/nepřímé opravy,vlastnosti We+Bro zón/ a jejich praktické uplatnění ve vyučování jazyků
 • Reflexívní přístup (opačný) při prezentaci gramatiky a zakotvení gramatických jevů zážitkovými metodami
 • Praktická sugestopedie/superlearning krok po kroku a j.rozbor - reflexe
 • Cvičení na koncentraci a propojování hemisferického vnímání
 • Využití relaxací, prokládání fází, účinná metoda "sendvičů"
 • Vyvážení pravo a levohemisferického přístupu
 • Postupy aktivace "zapomenutých" znalostí
 • Navazování na mnemotechnické pomůcky
 • "Instant speaking" a "organický postup"
 • Zážitkové a pravohemisferické aktivity na zažití gramatických jevů a slovní zásoby (dny v týdnu, spelling 3způsoby, předložky, časy přít.prostý, průběhový, min.průběhový, předpřítomný, souslednost, existencionální vazba, podmínkové věty, aktivizace 100 nepravidelných sloves, apod.)


POZOR - při přihlášení do 7. září 2016 je cena 2300 Kč, při přihlášení
od 7. září 2016 je cena 2500 Kč
 7. října 2016
Přednáška  "Očkování - pomáhá nebo škodí?"
MUDr. Ludmila Eleková

18:30 hod

KDE: Městské divadlo Zlín, Studio Z
VSTUPENKY ZAKOUPÍTE NA POKLADNĚ DIVADLA, TEL: 577 636 207, 737 227 856

MUDr. Ludmila Eleková, praktická lékařka pro dospělé na Praze 4 - Chodov, na sebe upozornila, podobně jako její kolega MUDr. Hnízdil, neortodoxním přístupem k medicíně a kritikou stávajících poměrů ve zdravotnictví, nahrávajících především velkým farmaceutickým firmám, tzv. farmalobby. Její kritika a varování se vztahují především na vakcinaci, neboli očkování...
MUDr. Eleková dlouhodobě varuje před škodlivostí očkování; naopak správně vysvětluje, že jedinou ochranou před nemocemi je dobrá imunita, kterou očkování naopak ničí.
 

MUDr. Ludmila Eleková, mluví z praxe a očkování rozhodně nedoporučuje: "Mnoho lidí se nechá očkovat přoti chřipce v mylné naději, že v zimě nebudou nemocní. Jsou pak překvapeni, že nemocní jsou a dokonce někdy více. Očkování totiž oslabuje imunitu. Lidé si totiž běžně pletou běžné virózy s chřipkou.
Existuje více než 200 různých bakterií a virů, které jsou odpovědné za zimní nemoci. Potíž je v tom, že klinicky jsou si podobné, z klinického obrazu nejde určit původce nemoci, ani jestli je to virus nebo bakterie. Jde-li vám o to, abyste byli v zimě zdraví, musíte udělat úplně jiná opatření, než se nechat očkovat".

 

 

MUDr. Ludmila Eleková absolvovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, získala atestaci v oboru všeobecného lékařství, pracovala jako praktická lékařka. Od roku 2007 se věnuje pouze alternativní léčbě a homeopatii.
 

Videa:

https://cestyksobe.cz/mudr-ludmila-elekova-nezadouci-ucinky-ockovani/147


Cena 250 Kč
 

11. října 2016
Setkání o intuitivním zpěvu
"Kouzlo lidského hlasu - hlas jako dar"
PhDr. Jana Cachová
https://www.vyrovnanost.cz
18:00 hod

Lidský hlas je nejmocnější hudební nástroj, který jako lidé máme.

Většina lidí si myslí, že neumí zpívat. Lidský hlas je však sval, který lze vytrénovat od určitého tónu. Kdo neumí zpívat, jak si myslí, je to jenom emocionální blok, jež vzniká během našeho života, a je důležité tuto oblast rozvíjet.

Podle Indů je lidský hlas nejdokonalejším hudebním nástrojem. Zpěváci a zpěvačky jsou také nejvíce uctíváni. Ukázalo se, že šamané všech dob a končin světa, stejně jako tibetští mniši, indičtí nádajógíni, uměli vědomě léčit zvukem. Právě dnes, v době globálního zamoření a znečištění na všech úrovních (morální, rozumové a duchovní, ale i hlukové), je zvuk, hudba, ale i obyčejný lidský hlas, jeho dalekosáhlý vliv na člověka, tím nejlevnějším ale i nejúčinnějším léčebným prostředkem.

Hlasivky jsou patrně nejdokonalejším svalem lidského těla. Dokáží příčně, podélně i vlnovitě kmitat až v desítkách tisíc kmitů za minutu. Stav napětí svalů hlasivek je přímo úměrný emočnímu napětí člověka. Když má člověk trému, strach, má stažené hrdlo a především hlasivky. Stačí si ale chvilku zazpívat – uvolnit hlasivky – a jde to i téměř neslyšitelným mručením, a člověku je psychicky lépe: uvolní emoční napětí.

Z tohoto hlediska Jana učí lidi vracet k užívání vlastního lidského hlasu jako nástroje pro samoléčení a samoharmonizaci lidského těla, emocí, zvládání stresu a pochopení sebe sama.
 

Některé poznatky blahodárnosti zpěvu:

 • Zpěv produkuje endorfiny v těle, dodává energii a posiluje celý náš organismus
 • Zpěv podporuje lepší krevní oběh a zajistí tak lepší okysličení buněk
 • Zpěvem produkujeme hormon radosti stejně jako při pohlavním aktu
 • Břišní a mezižeberní svaly jsou při zpěvu posilovány
 • Zpívání zvyšuje paměť a koncentraci
 • Zpěv omezuje množení bakterií v nose a krku

Cena 150 Kč
 1. listopadu 2016
Workshop
"Thovt: Egyptský hermetismus a práce s energií podle staroegyptských mysterijních chrámových škol"
Mgr. Miloš Matula
https://www.milosmatula.cz
18:00 hod
 

Miloš Matula, spisovatel, duchovní učitel, terapeut a kouč, přináší nejdůležitější principy učení egyptského boha Thovta, které se uchovalo přes mysterijní chrámové školy starověkého Egypta, přes alchymistické, hermetické a okultní spisy a spolky až do dnešních dnů.

 

Nacházíme se ve velmi zajímavé době intenzivních změn kolem nás, i v nás. Tato transformace je doprovázena změnou cyklů, jak už o tom učili starověcí Egypťané či Mayové. Jsme na prahu Věku Vodnáře. Podle starověkých Egypťanů opouštíme Věk 5. Slunce s názvem Amon a vstupujeme opět do Věku 1. Slunce s názvem Cheprer. Toto nadcházející období značí zrození nového Věku, zrození nového dne, zrození zcela nového cyklu.

 

Stále více lidí se vydává cestou uvědomění, duchovní cestou hledání sebe sama. Máme možnost poznat a opustit omezující vzorce chování a myšlení, které se nám nelíbí nebo jsou v současné době pro nás již překonány, možnost uvědomit si své vlastní schopnosti a své vlastní Světlo. Rozpomenout se opět na to, kdo jsme a kým jsme... –  to vše můžeme nazvat jako uvědomění. A v procesu poznávání jsme podporování duchovním světem. A tak přijměte tuto podporu od nikoho menšího, než egyptského boha Thovta.


 

Miloš Matula publikoval učení egyptského boha Thovta (též Džehutij, Džehutej či Džehuty, kterého Řekové nazývali Hermes Trismegistos) již ve svých knihách Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce, 2013: Hvězdná brána k Novému Věku, Dějinami za poznáním astrologie a nyní ve svém nejnovějším projektu THOVT – hermetické meditační karty. Právě zmíněné karty totiž tvoří společně s přiloženou brožurkou stezku zasvěcení v 32 krocích. A co je cílem této stezky? Vidět srdcem... Texty k jednotlivým tématům na kartách jsou autentickými texty boha Thovta a obsahují klíčová slova s poselstvím, jež Thovt, tento nebešťan, přinesl lidstvu na planetu Zemi.

280 Kč
 8. listopadu 2016
Workshop
Seminář o kundalini józe
"Žij skutečný život"
Bc. Hana Partyková, CSB

https://www.moudre-telo.cz
17:30 - 20:30 hod
 

Co je kundalíni? Je to kreativní potenciál člověka / Yogi Bhajan.

Na semináři se seznámíte se základními principy Kundalíni jógy, která využívá různých pozic včetně rukou a prstů a pomocí dechu, hluboké relaxace a meditace, bezpečně probudíte svoje tělo a tím i svůj život.

Větší část semináře bude praktická, kde si zacvičíme krátké jógové sestavy,  zrelaxujeme se a vyzkoušíme meditaci, dechové techniky a rozezníme naše těla pomocí krásných manter. Velkou pozornost budeme věnovat naši mysli, aby se naučila odpočívat a zaměřili se více na svůj dech a naslouchali svému tělu a bytí tady a teď.

V teoretické části si budeme povídat, jak se naučit relaxovat a meditovat v každodenním životě, jak cvičit jógu správně, naučíme se několik alternativních pozic.

Po celou dobu kurzu během cvičení budeme dbát na správné držení těla, budeme pracovat s vědomým pohybem, a pánevním dnem. Tedy pokud máte nějaké zdravotní omezení, informujte paní lektorku před začátkem kurzu.

Seminář je určen pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, zkušenosti nebo fyzickou zdatnost, jednotlivá cvičení se dají vykonávat i v sedě na stoličce a jsou pro všechny, kteří chtějí vnést do svého života více radosti, klidu, být kreativnější a žít v harmonii a lásce.

Co s sebou : pohodlné oblečení, vodu a chuť se sebou něco dělat :-)
 

Cena 350 Kč
 

26. listopadu 2016
22. ledna 2017
1. dubna 2017
3. prosince 2017
Setkání s Marcelkou z hor
https://www.marcelkazhor.cz
11:00 - 15:00 hod
 

Povídání, naslouchání, meditace, bytí v kruhu otevřených srdcí společně s Marcelkou..

Je nám ctí přivítat v Arkáně vzácného hosta, realizovanou bytost Marcelku z hor, která bude na setkání odpovídat na vaše otázky...Cena 150 Kč
 

6. prosince 2016
Vánoční koncert MAOK
https://www.maok.net
18:30 hod

KDE: Městské divadlo Zlín, Studio Z
VSTUPENKY ZAKOUPÍTE NA POKLADNĚ DIVADLA, TEL: 577 636 207, 737 227 856


MAOK je hudebník, multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel scénické hudby a improvizátor. Jeho hudba je snivá, až mysticky laděná.


Maok  sám o své hudbě říká: 
"Hudba je pro mě vyjádřením svobody a lásky.."


https://www.youtube.com/watch?v=ccuk6-L0518

Cena 280 Kč