ČAS JE ILUZE A VE SKUTEČNOSTI NEEXISTUJE...

09.08.2014 09:18

???