ČAS PRO SEBE - ČAS PRO LÉČENÍ I.

19.10.2018 15:29

Drazí přátelé,

velmi vás pozdravuji z několikadenního výletu za hranice všedních dnů...

Opravdu existují dny více všední a více sváteční???

Dle mého pohledu ne...

Vždyť každý okamžik, který existuje, je výjimečný, neopakovatelný a obsahuje v sobě potenciál Nejvyšší Moudrosti. Každý okamžik je projevem Existence. Už proto je sváteční...nikdy se už nevytvoří ve stejné formě, či naladění... Každý okamžik stojí za vědomé prožití a oslavu...ať už jde o zdánlivě nejobyčejnější prožitky, ty radostné a dokonce i ty, které prožíváme jako bolestné... Oslavujme vítr ve vlasech, važme si posezení v přírodě při podzimním slunci, vítejme příchod zářivých barev hýřících okolo nás při podzimní vycházce v přírodě, oslavme bohatou sklizeň, s vděčností přijměme ukončení jakéhokoliv vztahu, ze kterého nám zůstává cenné uvědomění a očekává nás opět něco nového...

Vše je krásné a vše je jedinečné a neopakovatelné... stále je čeho si vážit a čím více si to uvědomíme, tím více jsme šťastni, naplněni a vděčni...ukotveni v uvědomění, že vše je velký dar, který nás vede k tidé pokoře a vděčnosti za všechny životní  lekce a za život jaký je...

Milovaní přátelé, spojujme se s Přírodou, čím dál více a hledejme v ní posilu, inspiraci a léčení. Sami pro sebe i se svými blízkými...Příroda je léčivá, máme ji zakódovánu v našich buňkách... využijme jejího léčivého daru, obzvlášť pokud řešíme ledasjaké životní otazníky...Rozpomeňme se na léčivou sílu, kterou příroda vyzařuje a je připravena se s námi o ni podělit v každý čas.

Děkuji, že s vámi mohu sdílet tuto prastarou moudrost. Příroda je naše Matka, Učitelka, Přítel i Léčitel!

Vzpomeňme si na ni v pravý čas a poprosme ji o posilu, léčení a pomoc.

Drazí přátelé, buďme šťastní, vděční a pokorní!

Vše, co nám přichází do života není náhodné. Naopak, byť můžeme zažívat pocity, že život je k nám nespravedlivý, promlouvá k nám ta nejcennější zkušenost, moudrost a dary, kterým se můžeme otevřít a využít je ke svému dobru, ke svému posunu...

SPOJUJME SE S PŘÍRODOU, ČÍM DÁL VÍCE A SPOLUPRACUJME S NÍ!

VYTVOŘME SI  ČAS PRO SEBE A PRO LÉČENÍ SVÉ DUŠE I TĚLA!

Přeji nám všem mnoho Klidu a Radosti!

V Lásce a Vděčnosti Věra:-)))

 

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz