ČAS PRO SEBE - ČAS PRO LÉČENÍ II.

21.10.2018 13:12

Milovaní přátelé,

 velmi vás pozdravuji při dnešním Posvátném  Sdílení.

ČAS PRO SEBE!

Toť téma, které nám většině nedá spát. Jak drahou komoditou se v průběhu časů stal ČAS PRO SEBE...  Nebylo tomu tak vždy. Žili jsme časy, kdy jsme hluboce a vědomě prožívali každý okamžik a doslova se koupali v bezčasí. Čas je ve skutečnosti zcela nová veličina, která vstoupila do našich životů spolu s jednostranným lidským pokrokem, kdy rozum začal převyšovat cit. Člověku přestalo stačit to, co mu v bezmezné hojnosti skýtal volný život v sepětí s přírodou. Vnímání času přišlo spolu s potřebou člověka zvýšit ještě více svůj komfort, velmi často nad úroveň druhých lidí. Ještě jinak - možná v tom zpočátku byla docela obyčejná zvědavost, jak věci a jevy mohou  ještě fungovat... začaly se rodit nové nápady a jejich realizace, které, bohužel, jednoho dne počaly člověka nepozorovaně ovládat a nenápadně mu ukusovaly z jeho volnosti a svobody tvořit a hrát si. Čas jsou peníze...tvrdili nám...Člověk začal podmaňovat člověka...Snad měl do určité doby pocit, že si hraje, brzy však jeho tzv. hraní přerostlo v pohrávání si s ohněm a to tehdy, když člověk přestal ctít přírodní zákony, překročil jejich svatou hranici a zapomněl na Soucit. Podlehl jednostrannosti a objevování nového, což sice bývá za jistých okolností účinným hnacím motorem, avšak podmínkou je, že je zarovnáno s Čistým Božským Tvořením, nenuceností a nenásilím. A v tom jsme jako lidé před dávnými časy selhali...takové lidské počínání, aniž bychom to zpozorovali, se jednoho dne proměnilo v ďábelské skutky, které už neměly zhola nic společného s Úctou k člověku, k přírodě a k životu. Lidé jakoby zapomněli na radostné vlnění se životem a stali se z nich více otroci hmoty nežli Drahocenné Lidské Bytosti s Božským Naladěním.

Milovaní přátelé, přesto je proč se radovat:-)))

Svět se navrací krok po krůčku ke svému původnímu záměru -  ŽIJEME RÁJ NA ZEMI!

Bohudík! Cítím, že mnozí z nás stojíme před zkouškou z největších, a to před návratem k Sobě! Stále méně se necháváme vlákat do líbívých pastí domnělého nadbytku všeho druhu. Už jsme mnohem silnější a vědomější, díky nespočtu zkušeností, kterými jsme se v minulosti proboleli...Jsme moudřejší a poznáváme stále lépe, co náš život tvoří a co jej boří...Začínáme mít odvahu se postavit za Sebe, za své děti a za své představy o naplněném životě. Začínáme chápat, že větší hodnotu než hvězdná  osobní kariéra či hvězdné vzdělání má Svobodný Člověk, Člověk Unikát, který žije podle toho, jak cítí!!! Už ho hned tak nevykolejí omračující vlivy z jeho okolí, protože poznal Opravdové priority, které činí člověka šťastným!

Čas pro Sebe, Pravé načasování, Čas pro usebrání, které se stanou naším největším a trvalým uzdravením, uzdravením naší Duše, Těla, vztahu k Sobě a našim blízkým a k Životnímu Prostředí, jakmile dozrajeme...

Milovaní, přeji nám všem mnoho Světla a Souladu na cestě k Sobě!

S Láskou a ve Světle Věra. 

 

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz