A PROMĚNIT ZEMI V RAJSKOU ZAHRADU, jako tomu bylo od prvopočátku...

01.09.2018 18:42

Milovaní přátelé,

srdečně vás všechny pozdravuji…

…a s velkou Vděčností a Důvěrou k vám všem a k vašim vzestoupeným srdcím s vámi sdílím aktuální situaci, u které mám tu čest být, ačkoliv  bych si ji dobrovolně nevolila a vlastně vás touto cestou prosím o podporu, byť mentální…

 Velké téma, předpokládám, že vůbec ne ojedinělé v naší zemi, v této vzestupové době, kdy jsme všichni bez rozdílu prověřováni v Uvědomění si Pravých Hodnot Života…

Před pár dny jsem se dozvěděla, že poblíž našeho bydliště je už dlouhá léta připravován projekt na vedení VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ, který se dotýká celkem 13 obcí. Jak trefné a v dnešní době vůbec ne překvapivé. Vždyť, co většina z nás, dennodenně, zažívá tak intenzívně, nežli vysoký tlak a z toho pocházející vysoké napětí, ve kterém dnes řada lidí žije…Kolik slov už bylo vysloveno a napsáno o nutnosti se uvolnit tak, jak je to pro každého z nás možné a postupně opouštět vše, co nám vysoké napětí působí. To jen na připomenutí, že vše se vším souvisí a vesmírná komunikace, projevující se skrze symboly, s námi hovoří jasně, výstižně a neúprosně.

Zpět ke zmíněnému projektu, který je zamýšlen vést nad zemí anebo pod zemí, skrze nádherné lesy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty…obojí znamenající hrubý zásah do Přírody… Upřímně, jistě ne náhodou se toto téma vyjevilo v mé a naší blízkosti… Aktuální situace vyzývající nás všechny, kteří jsme u toho, abychom zaujali jasné stanovisko k této záležitosti a projevili se. Abychom si ujasnili podstatu toho, co se okolo připravovaného projektu děje. Ať už jsme na straně těch, kteří jsou přesvědčeni o potřebě navýšení elektrické energie i za cenu krutého zásahu do životního prostředí, aniž by podpořili hledání rezerv v chování nás lidí a iniciovali podněty k  nalezení a použití nových zdrojů… stejně jako těch, kteří si uvědomují nenahraditelnou devizu, kterou pro člověka a jeho život Příroda a Zdravé Životní Prostředí znamená. 

Matka Příroda, ze které jsme všichni bez rozdílu vzešli.

Milovaní, z přírody jsme vzešli, z přírody jsme živi a do přírody se jednoho dne navrátíme.

Jak jednoduchá je kvantová matematika…, obsahující univerzální konstanty, jimiž jsou všechny dary Přírody, kterými jsme nepřetržitě a bezpodmínečně zahrnováni Matkou Zemí a Přírodou, ať už v podobě Živlů, na prvním místě Vody, tolik diskutovaného tématu dnešních dní, ze kterého jasně vyplývá, ať už jsme na jedné či druhé straně barikády, že Voda je to, co tvoří veškerý život… Vodou vše začalo a vše díky Vodě existuje. Voda na sebe váže všechny ostatní elementy, Dřevo, Oheň, Zemi, podzemní svět Minerálů, vyživuje celou říši rostlinnou i živočišnou a v neposlední řadě umožňuje život lidí na Zemi. A tak nám všem, kteří jsme jen trochu zklidněni dochází, že jedinou cestou je nekonečné Souznění, Vděčnost, Úcta a Respekt vůči darům Matky Země a Matky Přírody…

Začali jsme u Vody a u Vody končíme… kdykoliv hovoříme o Přírodě, o Lesích, o Loukách, o Živlech, o Nerostném Bohatství, jež nám Země vydává, o Člověku - mluvíme o Vodě…a pak se nebudeme divit, že stupňující se sucha jsou důsledkem celé šňůry nevědomých zásahů do Přírodních cyklů a dokumentují míru lidské Citlivosti a Úcty Člověka k planetě Zemi!!!

Milovaní, uvědomme si společně Podstatu všech podobných situací stejně jako té, co se přiblížila k mému rodnému místu, ke kraji, který je po dlouhá léta mnohými milován a obdivován za všechny ty Přírodní Krásy, které nabízí, právě pro jeho Jedinečnost, Celistvost, Čistotu a Požehnání, které je mimo jiné do něho vyzařováno z nedalekého poutního místa Provodov, symbolizovaného Mariánským Kultem - mocí a podporou Velké Bohyně... Jistě není náhodou, že jeho centrum je nazýváno Perlou Moravy.

Věřím, že perlou se může stát každý kraj a každé místo, pokud si my lidé žijící ve všech končinách, ať už v naší zemi, či kdekoliv jinde na planetě uvědomíme Pravou Podstatu Života a jeho Opravdové Priority, kterými je na prvním místě Čistota Přírody a její Zachování v původní podobě a hledání všech možných a hlavně nových a osvícených přístupů, jak člověku umožnit prožít Radostný Život v Souladu se Zemí.

Udělejme vše pro to, abychom nacházeli nové způsoby pro usnadnění života, avšak ne na úkor Přírody a její devastace. Spojujme se s lidmi, kteří si dar Přírody uvědomují a svým Tvořením ji vysoce ctí a podporují.

Tak jako se ve vědeckém zákulisí ukrývají dávné osvícené projekty, které se ještě nedostali na světlo světa, vzpomeňme například mnohé objevy Nikoly Tesly, věřím, že i dnes existují ty nové, životní prostředí respektující, v osvícených hlavách současných vědomých badatelů, kteří jsou připraveni vyjít s moderními Alternativními Zdroji, které podpoří život lidí v symbióze s Matkou Zemí a Přírodou.

A v neposlední řadě jistě máme na to, abychom my sami probudili v sobě Zdravý Selský Rozum a vrátili se ke kombinaci časem osvědčených přirozených forem s těmi osvícenými moderními. A v tom podporujme sami sebe a vychovávejme se navzájem!!!

Milovaní, udělejme každý ze svého místa maximum pro podporu nového myšlení, jež vychází ze Srdce a z Vědomé Mysli, jedině tak se může tento svět uzdravit. Pomozme všichni podle svých možností posílit vlnu Vědomých, kteří mají v sobě Moudrost Srdce i Mysli a Vědomě pomohou Zemi proměnit v Rajskou Zahradu, kterou Země od svého prvopočátku byla.

Historický je tento čas…buďme vděční, že u toho můžeme být a naslouchejme své Intuici, abychom mohli projevit každý svůj Jedinečný Potenciál a přispět jím…

S Láskou a Důvěrou v Dobré v nás všech i s Nadějí, že – PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ!

P.S. 

A pomáhejme si navzájem!

Vizualizujme si co nejčastěji naši milovanou planetu a všechna ohrožená místa na ní jako tu nejvzácnější, Božskou Rajskou Zahradu! 

Naciťujme se co nejčastěji do svého nitra zvaného tak příznačně - "ZE-MĚ" a ve svých představách a modlitbách a meditacích se spojujme s Bytostmi Světla a Lásky, s Přírodními Bytostmi a s Matkou Zemí s prosbou o uzdravení naší domovské planety, jež nese ne náhodou jméno z nejkrásnějších...ZE-MĚ...

Děkuji nám  všem!

Věra

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz