bytí v kruhu otevřených srdcí...

31.10.2016 19:13

MARCELKA Z HOR...

26. listopadu 2016
22. ledna 2017
1. dubna 2017
3. prosince 2017

Setkání s Marcelkou z hor
https://www.marcelkazhor.cz
11:00 - 15:00 hod
 

Povídání, naslouchání, meditace, bytí v kruhu otevřených srdcí společně s Marcelkou..

Je nám ctí přivítat v Arkáně vzácného hosta, realizovanou bytost Marcelku z hor, která bude na setkání odpovídat na vaše otázky...Cena 150 Kč