být bohatý znamená být šťastný, mít radost, lásku a čistotu v mysli i srdci...

14.03.2019 21:34

VERONIKA NAVRÁTILOVÁ...

Bez námahy, bez zranění, bez doteku se kola vývoje netočí dopředu, ale zpět. Povrchní lidé to mají tak, že zdolávají své vnější role naprosto dokonale. Vypadá to, jako by jim svět ležel u nohou a neměli žádné vnitřní konflikty. To ale není možné. Pokud je vnější chování odříznuto od naší vnitřní podstaty, slouží jen k dobývání vnějších území, k dokazování, že jsou dost dobří. Vnější zdání je jim nade vše. Vývoj si však žádá, abychom našli svůj vlastní cíl i cestu a na této cestě objevili sami sebe. Abychom se stávali sebou samými.

Registrujeme touhu po přijetí a lásce, ale vysvětlujeme si to tak, že ji získáme venku, prostřednictvím druhých. Nechceme čelit vnitřním tlakům, úzkosti a temnotě, a tak jsme obráceni pouze na vnější svět. To zesiluje jen další pocity méněcennosti a pasivity vůči svému nitru. Ukájíme se chvilkovými požitky. Usilujeme o zájem, uznání a souhlas. Nebo zesilujeme víru a unikáme k vnějším projevům spirituality, k představám o Bohu, duchovním cetkám, namísto toho, abychom se přiblížili sjednocení ve svém nitru, kde jedině čeká nepomíjející štěstí a uspokojení. Usilujeme o obdiv, chceme být lepší než druzí a myslíme si, že tím vymažeme všechny ty pocity vnitřní tísně a bezcennosti. Toto všechno je první fáze, kterou probuzení přináší.

Aspektace nás nutí ustupovat od pozlátek a třpytu vnějšího světa a víc se nořit do pravdy o sobě samém. Být bohatý znamená být šťastný, mít radost, lásku a čistotu v mysli i srdci. A také rozdávat toto bohatství cítícím bytostem. To je smyslem života.

 

Více najdete: ctuhoroskopy.cz/category/tydenni-horoskopy/