JSME SVĚTLEM SAMI SOBĚ...

20.06.2018 07:02

Milovaní,

MÁME JEDINOU POVINNOST, A TO ŽÍT SVĚTLO, KTERÝM JSME!

VŠE LÁSKYPLNÉ A RADOSTNÉ, čím se odměníme, co si umožníme, co si dáme, dovolíme a čím se podpoříme, nás naplňuje LÁSKOU A RADOSTÍ…

PŘESTAŇME OČEKÁVAT, ŽE TO PŘIJDE ZVENČÍ!

Díky odvaze postavit Sebe na nejvyšší stupínek, zaujmeme to nejdůležitější místo ve Svém Životě… a navracíme se do své původní Tvořivé Síly…jsme plni těch nejcennějších esencí a STÁVÁME SE SVĚTLEM, LÁSKOU A RADOSTÍ  – SAMI SOBĚ!

Moudře postavený kosmický zákon přitažlivosti, neboť nám dává šanci "přitáhnout si" do svého života stav BÝT TÍM, ČÍM VE SKUTEČNOSTI JSME VE SVÉ PODSTATĚ, VE SVÉM ZÁRODKU A VE SVÉ OPRAVDOVOSTI A PŘIROZENOSTI, SE KTEROU JSME SE ZRODILI na Matičku Zemi. Dává nám příležitost uskutečnit ve svém životě přirozený duchovní potenciál, který je naším vkladem, duchovním dědictvím a darem pro každého z nás... stačí se rozhodnout...

Proč si život komplikovat? Proč cokoliv kombinovat? Proč se zaplétat zbytečnými složitostmi, umělými povinnostmi, odpovědnostmi za druhé a všemi těmi hrami ega???

MÁME JEDINOU POVINNOST, A TO ŽÍT SVĚTLO A LÁSKU, KTERÝMI JSME! Nic více…V každý okamžik se odměňujme tím nejlepším, umožňujme si to nejkrásnější, dejme si to nejcennější, dovolme si žít Lásku bez podmínek vůči Sobě, Radost, Harmonii a Moudrost… opečovávejme se a podporujme se tím nejláskyplnějším způsobem!

Život sám už je mistrovským dílem a my můžeme být jeho Mistry – pokud s nejvyšší Vděčností a Pokorou toto Božské Právo převezmeme… Život se nám rozjasní a my vnášíme skrze své Světlo - Světlo do životů druhých a do všeho, co tvoříme – Sám/Sama Sebou…

Láska je opravdu jedinou skutečností... s Vděčností Věra.:-)))

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz