ARKÁNA ZLÍN - kurz pro zdynamizování výuky a zapojení nevyužitých rezerv ve vnímání a zapamatování...

05.01.2017 09:31

PETR VLADYKA ...

6. - 8. ledna 2017


2,5-denní praktický kurz Mgr. Petra Vladyky "Zážitkové + pravohemisferické postupy pro učitele jazyků"
Mgr. Petr Vladyka

 

Čas bude upřesněn!
 

Kurz pro zdynamizování výuky a zapojení nevyužitých rezerv ve vnímání a zapamatování

 

Jak diagnostikovat "kanály vnímání" studentů a rozšířit možnosti vnímání informací

Účinné a progresívní holistické postupy při výuce cizích jazyků.

Jak zintegrovat zážitkové a pravohemisferické postupy do výuky, jak podpořit kreativitu a využít její energie v procesu.

Použití nejúčinnějších prvků nejen z metod Sugestopedie/Superlearningu, i neurologických zákonitostí, které tradiční přístup neintegruje. Praktické postupy a návody, které lze ihned praktikovat, převzít či se jimi inspirovat

 

v programu :

 

- Koncepty jdoucí přes tělo, zrak i sluch

- Techniky jak si pojmy zapamatovat bez memorování

- Zapojení podvědomých procesů a periferního vnímání

- Diagnostika, testování studijního typu /vizuální,auditivní,kinestetický + kanály R,T,E/

- Pro tyto studijní typy a jednotlmodality-praktické postupy a jak je zahrnout do výuky

- Nejzákladnější zákonitosti vnímání aj specifika při učení jazyků /kt. tradiční přístup nerespektuje/ tj.neurologická smyčka, vlastnosti krátkodobé paměti, zákon"8", zákonitosti překódování do dlouhodobé paměti, stressová reakce a neopravování/nepřímé opravy, zapojení hipokampu, vlastnosti We+Bro zón/ a jejich praktické uplatnění ve vyučování jazyků

- Reflexívní přístup (opačný) při prezentaci gramatiky a zakotvení gramatických jevů zážitkovými metodami

- Sebezkušenostní příklady pravohemisf.postupů na bázi jiných jazyků

- Praktická sugestopedie/superlearning krok po kroku aj.rozbor + reflexe

- "Instant speaking"/Tajemství cestovatelů/

- Navazování na mnemotechnické pomůcky

- Organický postup a použití Mind maps

 

 

Dále budou zařazovány některé z následujících praktických bodů zejména z angličtiny:

Zážitkové a pravohemisferické aktivity na zažití gramatických jevů a slovní zásoby

/dny v týdnu, spelling 3 způsoby, předložky, časy přít.prostý, průběhový, min.průběhový, předpřítomný, souslednost, existencionální vazba, podmínkové věty, aktivizace 100 nepravidelných slovesa, apod/

 

A podle časových možností i další z následujících bodů:

Cvičení na koncentraci a propojování hemisferického vnímání

Využití relaxací, prokládání fází, účinná metoda "sendvičů"

Vyvážení pravo a levohemisferického přístupu

Postupy aktivace "zapomenutých" znalostí

 

Forma : Seminář je praktický, sebezkušenostní, přesahuje formu přednášky, zahrnuta účast na živých ukázkách + rozbory + testy + diskuse


Mgr. Petr Vladykajako externista vede univerzitní semináře na téma "Moderní, zážitkové přístupy ve vyučovacím procesu" na FF UK, v posledních 2 letech jako hlavní školitel celostátního projektu výcviku učitelů ZŠ a SŠ "Učební styly" akreditované MŠMT, vedl semináře "Komunikace jinak" na CIPS ČVUT v Praze, celostátní školení forenzních psychologů ve státvzdělávacím středisku Stráži pRalskem, přes 20 let jazykovou výuku alternativními metodami, výcviky v centru Nadace pro kreativitu a osobní rozvoj, přednáškovou činnost v ČR i v zahraničí, kurzy a výcviky zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou- propojení neurologických poznatků s praxí progresívního učení, techniky zapamatování, speckomunikaci, psychoterapii a psychologii

 

Cena 2900 Kč zahrnuje 28 hod kurzu, test typologie vnímání pro účastníky semináře/test studijních typů, desky, uč.materiály, pomůcky, káva, čaj/; možná sleva pro studenty
  

Zdroj: www.centrumarkana.cz