Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud vám chybí vize, honíte se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce – do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy...Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com

 

 

Vítejte... 

na své cestě k Sobě! 

 

Máte-li chuť vstoupit do světa objevování svého Pravého Já, pak nahlédněte na tyto stránky a inspirujte se...a vězte, že nade všemi slovy zde vyřčenými se vznáší vaše vlastní Vnitřní Pravda a Moudrost, která vychází z vašeho Srdce... 

 

Přeji vám mnoho Odvahy 

na Cestě k Sobě! 

 

S Láskou Věra.   

 

***

Na Zemi neexistuje nic, co bylo vytvořeno a nebylo nejprve myšlenkou a pak akcí...www.mayskykalendar.blogspot.com

***

Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční...www.mayskykalendar.blogspot.com 

***

Kdykoliv skrýváte sebe a svou pravost, dokonce i tím, jak komunikujete s ostatními, skrýváte část sebe ve světě a tak svět vás nemůže číst jako celek. Je tedy vaší suverénní povinností a zodpovědností znát sami sebe prostřednictvím vibrací, autenticity, transparentnosti, čistoty, čestnosti, milující konfrontace, komunikace, okamžitého odpuštění, soucitného vedení ne perfekcionizmu. Světlo vás podporuje ve všech směrech prostřednictvím Vědomí Jednoty jako čisté zrcadlo toho, jak pravdiví a autentičtí jste uvnitř svého vlastního Já a všeho, co vibruje spolu s Vy...www.mayskykalendar.blogspot.com

 

 

 

věra červenková

vera.cervenkova@lukrom.cz

 

 

 

Děkuji všem tvůrcům textů, obrázků a fotografií, které je mi umožněno na těchto stránkách sdílet...