Sdílení

16.10.2017 20:40
PETRA JELÍNKOVÁ...   Muž uvnitř ženy říká: „Miluji Tě“ „Jsi nádherná“ „Věřím v Tebe. Podporuji vše, čemu věříš.“ „Všechny myšlenky, pocity, vnímání si zapisuj, namaluj, nebo jakkoliv jinak zaznamenej...
16.10.2017 20:19
LENKA SYKOROVÁ... Jak se přesouváme a stěhujeme do vyšších dimenzionálních rovin v těchto rychlých časech, můžete vnímat, že logika už nestačí držet krok s velkou rychlostí změn, takže je velmi důležité stále se uzemňovat a zůstat denně uzemnění, naslouchat svému srdci a své intuici, která vás...
16.10.2017 19:39
PETRA NEL SMOLOVÁ - Horoskop na období 16. 10. - 22. 10. 2017...   Slunce v opozici s Uranem v tomto týdnu vrcholí. Zmatek a chaos proto kolem vás graduje. Vnitřní neklid je velký, protože energie Urana je velmi silná. Je to nová kvalita energie, která byla...
15.10.2017 20:04
ZDENKA BLECHOVÁ... Když jsme se narodili, naše nohy byly slabé a nemohoucí. Byly jsme odkázáni na druhé, aby nás přenášeli z místa na místo a nošení na rukách nám bylo příjemné. Cítili jsme se v bezpečí. Cítili jsme, že tu nejsme sami, že je tu někdo s námi, kdo nás dokáže pevně stisknout a držet,...
15.10.2017 19:42
MARTINA CHRISTOVÁ...  Co znamená termín dětské trauma, jak vzniká, jakým mechanismem ovlivňuje naši každodenní realitu, zdraví, vztahy, osobní a spirituální růst. Každá duše, která vstupuje do fyzického těla sestupuje z vyšších realit – tedy ze sfér vyšší vibrační...
15.10.2017 19:09
KAREL GOTT... www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=vmmmlnFGQ9s
14.10.2017 21:55
ERNESTÍNA VELECHOVSKÁ... www.cestyksobe.cz/ernestina-jsme-soucasti-celku/22331 Zdroj: www.cestyksobe.cz  
14.10.2017 21:39
MEDITACE... Nejjednodušší a často nejúčinnější techniky meditace jsou ty, které můžete praktikovat kdykoli a kdekoli a dokonce i v okamžiku, kdy zažíváte vnitřní...
14.10.2017 21:24
PETRA...   Jak vnímám pozornost k sobě ?  Vnímám ji nedílnou součástí sebe sama, svého vývoje. Přicházející příležitosti, které se stávají ději v životě a které hrubohmotně prožívám. Zmiňuji slovo hrubohmotně, protože cítím prožívání i na jemnohmotné úrovni.    Dnes je...
14.10.2017 21:14
TEAL SWAN...   Čistá hluboká touha vycházející z vašeho nitra je jazykem vaší duše za účelem rozvoje a sebeuvědomění. Touha je směrovkou k lidem, místům, prožitkům a událostem, které urychlí váš růst a pochopení.   Jako v mnoha jiných ohledech, i...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Láska je řečí Univerza...

 

 

POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ

www.mayskykalendar.blogspot.com

 

 

 

 

Trecenium EB kin 92-104

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
 
Tato Trecena začíná EB 1 - Člověk / Cesta – HOJNOST, RŮST, SKLIZEŇ, ŽIVOTNÍ ENERGIE, DIRIGENT OSUDU, SPIRÁLA ŽIVOTA. VLNA EB JE RECEPT, JAK SE STÁT ČLOVĚKEM NOVÉ ENERGIE
 
Pro starověké Maye znamená EB žebřík, který Bůh spustil z Nebe, aby sestoupil na Zemi. Je to rosa padající z nebe na každou živou bytost. Šplhání po tomto žebříku symbolizuje výstup na pyramidu s třinácti Podsvětími – duchovní cestu, po které musíme všichni vystoupat. EB je životní síla, která pohání Vědomí a tím nás.
 
Je to nejlepší den začít jakýkoliv typ podnikání, vyjednávání, podepsat smlouvu. Příznivý den pro výlet, procházku. Skvělý den pro komunikaci se zahraničím a setkání s příbuznými či známými, kteří žijí daleko od vás.
 
Hřeben této Treceny 6, 7, 8–6 CABAN – Země (synchronizace našeho srdce s přírodními rytmy), 7 Etznab – Zrcadlo (reflexe – volby, které činíme) a 8 CAUAC – Bouře (aktivace, čištění, získávání energie zevnitř).
 
Jak se přesouváme a stěhujeme do vyšších dimenzionálních rovin v těchto rychlých časech, můžete vnímat, že logika už nestačí držet krok s velkou rychlostí změn, takže je velmi důležité stále se uzemňovat a zůstat denně uzemnění, naslouchat svému srdci a své intuici, která vás vede po vaší cestě. Váš skutečný osud je navržen tak, aby, když se budete řídit svým srdcem – uvidíte, jak bije v souladu s Universálními energiemi.
 
Všichni jsme součástí obrovského oceánu vědomostí. Je to místo, kde pulzuje pravá skutečná podstata Bytí. Neexistuje žádná šablona, žádný vzorec, jak vstoupit, přistupovat, procházet nebo prožívat jakoukoliv Trecenu Tzolkinu, žádný plán, žádné pokyny, žádná mapa na Googlu.
 
Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční. Jsme živé bytosti, takže využijme tuto Trecenu svým vlastním osobitým způsobem.
 
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ EB
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
 
Navažte osobní vztah s Vlnou a nechte jí volně proudit vaším životem. Zapište události, které s vámi nějakým způsobem hýbají, zejména ty, které zaznamenáte v prvních čtyřech dnech Vlny. Sledujte vliv impulsů Vlny EB na váš svět pocitů. Sledujte je pečlivě, ale nic nesuďte. Na konci Vlny najdete osobní analogii mezi současnými a minulými událostmi, pokuste se opravit zjištěnou disharmonii. Určité pozice (viz osobní mayský kalendář) jsou vaší osobní bankou informací. Tyto dny můžete vnímat jako těžké nebo závažné, takže se nenechte překvapit.
 
Na konci Vlny ČLOVĚKA zavírá bránu BÍLÝ ČASOVÝ ZÁMEK (kin 53-104). Zámek OČIŠTĚNÍ A UPŘESNĚNÍ. V tomto bodu se doporučuje vytvořit spojení s třemi dřívějšími Vlnami. Podívejte se na minulých 52 dnů jako na celek, a ještě jednou projděte bloky ve vaší mysli. Energie CIB, která je patronem BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU, čistila 52 dnů vaše Hvězdné Semeno – bez jakýchkoliv kompromisů. Tento proces vám řekl, kde je třeba udělat tečku nad „i“ a co bylo pravděpodobně v této době nutné provést.
 
Jelikož se BÍLÁ síla snadno může proměnit v bolestné zkušenosti, nedávejte příliš velký význam nepříjemným pocitům zaznamenaným během BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU. Ale přemýšlejte, jaké znalosti z minulých 52 dnů můžete využít. Co bylo uvnitř vás uzdraveno? Co se stalo zcela jasné a co jen částečně.
 
Uzdravující energie vás doprovází každý den v každé Vlně, v každém Zámku i v celém 260denním kole Tzolkinu. Každá energie vám vychází vstříc tím, co obsahuje. To, co zaznamenáte, je informace pouze pro vás. Snažte se nic nesoudit, nehodnotit. Věřte, že každá změna vyvolaná Transformací nemůže jen tak projít kolem vás.
 
Vzhledem k tomu, že Vlna EB klade důraz na otázky svobodné vůle, osobní suverenitu a odpovědnost za vlastní činy, je jasné, že v těchto dnech se může svět postavit na hlavu. To, co uvnitř vás zůstalo potlačeno, musí vyjít na světlo světa. DOLE se musí proměnit na NAHOŘE.
 
Vlna EB přináší dva portály: POUTNÍK 2 rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností a BOJOVNÍK 5, zplnomocněný „galaktickými představiteli“ s kosmickou důkladností prosvítí všechny detaily, posoudí všechny vaše zpracované a provedené manifestace a jejich odraz na Zemi.
 
VYUŽIJTE ENERGII EB K OTEVŘENÍ SRDCE A NECHTE INTUICI, ABY VÁM POMOHLA ŠPLHAT PO ŽEBŘÍKU ŽIVOTA
 
Přehled Vlny 8/10 -20/10
 
EB 1
BEN 2 – galaktický portál
IX 3
MEN 4
CIB 5 – galaktický portál
CABAN 6
ETZNAB 7
CAUAC 8
AHAU 9
IMIX 10
IK 11
AKBAL 12
KAN 13
 
Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.