Jestliže jde pozornost na vaše „špatné Já“ navždy budete oběť. Jestliže směřuje vaše pozornost na nemoci, navždy budete nemocní. Jestliže vaše pozornost směřuje na nedostatek peněz, času, energie, navždy vám budou chybět. Podívejte se upřímně, čemu dáváte čas, emoce a energii a snižte tyto výdaje, pak vám budou tyto zdroje k dispozici na cestě k vašim největším touhám...Kryon

 

Vítejte...

na své cestě k Sobě! 

Máte-li chuť vstoupit do světa objevování svého Pravého Já, pak nahlédněte na tyto stránky a inspirujte se...a vězte, že nade všemi slovy zde vyřčenými se vznáší vaše vlastní Vnitřní Pravda a Moudrost, která vychází z vašeho Srdce... 

Přeji vám mnoho odvahy! 

S Láskou Věra.   

 

________________________________________________________________________________________

S v ý m  ž i v o t e m  b y s t e  m ě l i  š í ř i t  l á s k u...

Úspěch znamená usínat s vědomím, že jsme svůj talent a schopnosti využili tak, že pomohli ostatním lidem. Naší odměnou je vděčnost v jejich očích, materiální dostatek, který nám umožní vykonávat naši práci s radostí a skvělý pocit, že jsme přispěli svou troškou k záchraně světa.

SMÍŘENÍ ZNAMENÁ KLÁST NA PRVNÍ MÍSTO LÁSKU. VE VŠEM...

V obchodě jako v čemkoliv jiném. PRACUJETE PROTO, ABYSTE ŠÍŘILI LÁSKU. Scénář, který jste napsali, by měl hlásat lásku. Vaše kadeřnictví by mělo hlásat lásku. Vaše agentura by měla šířit lásku. 

SVÝM ŽIVOTEM BYSTE MĚLI ŠÍŘIT LÁSKU. 

Klíčem k úspěšné kariéře je poznání, že práce není oddělena od zbytku vašeho života, ale že naopak úzce souvisí s naší podstatou.... 

A NAŠÍ PODSTATOU JE LÁSKA.

 

S hlubokou vděčností k Marianne Williamson... 

Citováno z její knihy NÁVRAT K LÁSCE...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

věra červenková

solné 513 luhačovice 763 26

tel.: 606 720 752

e-mail: vera.cervenkova@lukrom.cz

 

 

 

Děkuji všem tvůrcům textů, obrázků a fotografií, které je mi dovoleno na těchto stránkách sdílet...