Hojnost je myšlenka, která tvoří sebe sama. Sebepochybnost je myšlenka, která tvoří sebe sama. My a naše těla jsou výsledkem našich myšlenek, snů a chápání vytváření reality. Můžete projektovat své tělo, své zdraví, svůj věk, své vztahy….  a dát to všechno do pořádku...www.mayskykalendar.blogspot.com

Vítejte...

na své cestě k Sobě! 

 

Máte-li chuť vstoupit do světa objevování svého Pravého Já, pak nahlédněte na tyto stránky a inspirujte se...a vězte, že nade všemi slovy zde vyřčenými se vznáší vaše vlastní Vnitřní Pravda a Moudrost, která vychází z vašeho Srdce... 

Přeji vám mnoho odvahy! 

S Láskou Věra.   

 

________________________________________________________________________________________

 

S v ý m  ž i v o t e m  b y s t e  m ě l i  š í ř i t  l á s k u...

Úspěch znamená usínat s vědomím, že jsme svůj talent a schopnosti využili tak, že pomohli ostatním lidem. Naší odměnou je vděčnost v jejich očích, materiální dostatek, který nám umožní vykonávat naši práci s radostí a skvělý pocit, že jsme přispěli svou troškou k záchraně světa.

SMÍŘENÍ ZNAMENÁ KLÁST NA PRVNÍ MÍSTO LÁSKU. VE VŠEM...

V obchodě jako v čemkoliv jiném. PRACUJETE PROTO, ABYSTE ŠÍŘILI LÁSKU. Scénář, který jste napsali, by měl hlásat lásku. Vaše kadeřnictví by mělo hlásat lásku. Vaše agentura by měla šířit lásku. 

SVÝM ŽIVOTEM BYSTE MĚLI ŠÍŘIT LÁSKU. 

Klíčem k úspěšné kariéře je poznání, že práce není oddělena od zbytku vašeho života, ale že naopak úzce souvisí s naší podstatou.... 

A NAŠÍ PODSTATOU JE LÁSKA.

 

S hlubokou vděčností k Marianne Williamson... 

Citováno z její knihy NÁVRAT K LÁSCE...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

věra červenková

solné 513 luhačovice 763 26

tel.: 606 720 752

e-mail: vera.cervenkova@lukrom.cz

 

 

 

Děkuji všem tvůrcům textů, obrázků a fotografií, které je mi dovoleno na těchto stránkách sdílet...